JAKÉ ALTERNATIVY BUDOUCNOSTI PŘICHÁZEJÍ V ÚVAHU PRO ČECHY A SLOVÁKY

05.05.2022

Jaroslav Tichý

5.5.2022

Jde o téma, které je velmi zajímavé pro občany jak naší, tak i Slovenské republiky. Je ale zajímavé též proto, že v článku na toto téma na Knihya ( https://knihya.cz/jaka-budoucnost-muze-nastat-pro-cechy-a-slovaky/ ) nebyly vyčerpány všechny v úvahu připadající alternativy, krom toho některé informace je zapotřebí upřesnit a zpřehlednit. Pojďme se tedy podívat na celou záležitost blíže.

Část 1 - Komentář k uvedenému článku

Nejprve tedy několik poznámek k obsahu shora uvedeného článku:

1) Hlavní problém spočívá v tom, že kapitalismus po změně několika svých forem se dostal do konečné fáze v podobě neoliberální. I ta se ale již vyčerpala a Západu chybějí suroviny, nemá jiné než fiat (ničím nekryté) peníze a dluhy.

V relativně nedávné době proto dospěli někteří odborníci z řad liberálního kapitalismu k poznání, že "kapitalismus byl slepou ulicí". Vrací se proto s řešením v podobě nového projektu (NWO) zpět do středověku, odkud ale dosavadní mocenské elity odmítají vydat se novou cestou jiným směrem. Ta by totiž znamenala odevzdání:

 • peněz nakradených v rámci dlouhodobě uplatňovaného dluhového systém a
 • současně s tím i moci

nadnárodními oligarchy, bankstery a představiteli nadnárodních organizací lidstvu, což uvedené kapitálové skupiny, chazaři, a jimi koupené mocenské elity zásadně odmítají. Vytratila by se tak současně i výlučnost starých královských rodů a možnost naplňování jejich dlouhodobého poslání (ať již domnělého či skutečného). Proto chtějí setrvat v modernější podobě feudalismu či dokonce otrokářského řadu a za pomoci fašistických metod tam své pozice upevnit.

2) v citovaném článku vyjmenované kroky jsou etapami vedoucími k realizaci projektu globalistů pod názvem Nový světový řád /NWO), tedy:

1. depopulace - fyzická likvidace až 90 % lidí na Zemi (očkování, nyní se připravuje hladomor, v tajných biolaboratořích se připravovala dále výroba a šíření různých smrtelných nákaz, občanské války, regionální války, spekulace jsou i o té světové atd.);

2. Green deal - pokřivené pojetí "zelené ekonomiky" s rétorikou "udržitelné spotřeby" a "klimatické nouze", kdy cílem je deindustrializace Evropy a úspora zdrojů surovin, energie atd. pro jejich budoucí využití globalisty. Prostředky k tomu vedoucími jsou pak emisní povolenky, likvidace části energetických zdrojů, dále odstřihávání se od ruských energetických zdrojů - ropa, plyn a s tím související enormní zdražování energií). A to přesto, že existují jiná a pro lidstvo lepší řešení (volná energie, auta na vodík či některé ještě převratnější vynálezy či kosmické technologie), zatím však pro lidstvo nepřístupné.

3. Great reset - zbavování lidí veškerého majetku, odebírání dětí k výchově státem (zdroj adrenochromu), přechod na elektronický koncentrák (šmírování lidí, dálkové ovlivňování lidské mysli a kontrola jejich chování a pohybu, zásahy do života lidí prostřednictvím "sociálních kreditů"), zavírání nepřizpůsobivých do koncentračních táborů atd.. Jde o konečnou hru kapitalismu, který se vyčerpal a končí. Tím rovněž končí jakékoliv úvahy či povídky o svobodě a demokracii.

Tento projekt je přednostně prosazován vůči bílé rase, zejména pak v Evropě. Důvodem je to, že tento typ lidí disponuje v průměru vyšším IQ a je tedy spíše schopen odporu oproti typům lidí na dalších kontinentech. Zbytek těchto lidí má být proto smíchán s dovezenými migranty za účelem vytvoření nové světle hnědé rasy s průměrných IQ 90 schopné výkonu příkazů, leč neschopné se bránit (viz projekt Coudenhove-Kalergiho).

Uvedené kroky mají tedy být prostředky k převedení přeživšího zbytku lidstva (cca 10 %)

v podobě biostrojů (po jejich opakovaném očkování) zpět do modernější formy středověku

s použitím fašistickým metod. Tedy do NWO. K dosažení tohoto cíle patří cílené vytváření velkých problémů, válek, hladomoru, nezaměstnanosti, islamizace, občanských válek a chaosu, aby pak protagonisté NWO mohli lidem nabídnout jejich vyřešení právě zavedením NWO. Tedy podle jejich hesla "Pořádek z chaosu" - "ordo ab chao" (volněji pak chaosem k pořádku). Nejprve tedy globalisté vytvoří cíleně velké problémy, aby vznikl chaos, pak nabídnou lidem jejich řešení podle svých potřeb a plánů.

3) Novému světovému řádu se staví na odpor alternativní řešení v podobě zavádění nového světového finančního systému založeného na opětovném krytí měn jednotlivých států zlatem, příp. dalšími drahými kovy a/nebo surovinami (náhradou za dlouhodobý a již dosluhující dluhový systém), na mírovém životě lidí na celé planetě, na existenci a preferenci klasické rodiny jako základu státu, na existenci národních států, na lokalizaci výroby, na soužití s přírodou a na šetrném chování k ní atd.

Jeho součástí je i agenda GESARA (Zákon o globálním ekonomickém zabezpečení a reformě) stanovící podmínky k přechodu na nový světový finanční systém. Namísto oddělování lidí jde o vybudování lepších společenských vztahů mezi lidmi a o jejich další mírové soužití v nových, moderních podmínkách.

GESARA (v angl.. Global Economic Security and Reformation Act) vycházející z původního amerického zákona NESARA (National Economic Security and Reformation Act) byla připodepsána k Pařížské dohodě o klimatu z r. 2015 podepsané všemi 214 státy světa, ČR a SR nevyjímaje. Přesto u nás i na Slovensku (stejně jako v mnohých dalších státech) zůstala dodnes utajena.

V posledním období tak zažíváme sílící souboj 2 zcela odlišných civilizačních modelů, jejichž konkrétním projevem je i současný konflikt na Ukrajině.

4) Globalisté se tak postupně dostávají pod tlak Aliance Země, takže se snaží tyto své kroky urychlit s cílem dospět k NWO co nejrychleji, a to i za cenu toho, že kupí jeden krok přes druhý, aniž ten předchozí byl dokončen. Lhůta pro realizaci souhrnu těchto kroků a nástupu do NWO, který měl být dokončen původně do r. 2050, se tak začala zkracovat na r. 2030, pak na r. 2025 a na zasedání stínové "světové vlády" počátkem dubna t.r. v SAE (Sjednocených arabských emirátech) byla zkrácena na konec tohoto roku!

5) Máme-li charakterizovat dostatečně současnou situaci na světové politické scéně, je nutné zmínit se pro lepší pochopení celé situace o těchto hlavních hráčích:

a/ světoví globalisté - staré královské rody,Ilumináti, Chazaři, nacisté (a to průřezově světem), některé asijské drakiády, BigPharma, vedení mediálních koncernů, Vatikán, řád maltézských rytířů, nacisté aj.

b/ Deep state (původní američtí neoconi - členové státní administrativy, tajných služeb, banksteři), dále Chazaři, nacisté, černá šlechta aj.), v současnosti se silným vlivem v některých částech světa vč. EU (některé složky světových globalistů a Deep state se v současnosti navzájem prolínají) a

c/ Aliance Země - patrioté (Bílé klobouky, některé drakiády - např. Společnost Bílého draka, vybrané vojenské jednotky 34 zemí světa, části výzvědných služeb některých zemí atd.). Jejich protagonisty jsou prezidenti Putin, Trump, Si a indický premiér Modi. Jsou v zásadním střetu jak s globalisty, tak i s Deep state. Jejich vliv je především v euro-asijské zóně, dále v některých zemích Afriky a Latinské Ameriky. Tvrdit ale, že k nim patří i Trumpovi republikáni jako celek, by bylo značně přehnané.

6) Globalisté používají bezstrukturní řízení (sami nemají armádu, logistiku, operativní řízení v podobě ministerstev a dalších odborných institucí), jejich působení je dlouhodobé, efekt z něj přichází později. Nyní pod tlakem Aliance Země a Bílých klobouků potřebují realizovat krátkodobá řešení. Dříve používali ozbrojenou paži amerických neoconů, nyní se k ní v transformované podobě (Deep state) s přimícháním dalších mocenských skupin (chazarů, nacistů, banksterů atd.) vracejí, a to při jistých přesunech ve struktuře globalistů, jakož i Deep state v porovnání s původními silami amerických neoconů. Některé zájmy mají globalisté a Deep state společné (zejména boj s cílem ovládnout Rusko), v některých se budou (později) rozcházet (způsob nakládání se zdroji na Zemi, cíle jejich snah o dominanci atd.). To je i důvodem zmínky o částečném prolínání globalistů a Deep state v současnosti.

Zájem globalistů spočívá v ovládnutí planety Země a jejích zdrojů, v zásadní redukci jejího obyvatelstva, v přetvoření přeživšího zbytku lidstva na bioroboty k práci a dobyvačným válkám mimo tuto planetu, k přetvoření Země na základnu pro negativní mimozemské entity. S tím souvisí i zmíněná (domnělá či skutečná úloha královských rodů v dávné minulosti míchaná právě s těmito mimozemskými entitami).

7) Zájem Deep State spočívá především v:

 • realizaci projektu Trojmoří a tedy ve vytvoření valu ze zemí V4+ a dalších k oddělení Evropy (s technologiemi) od Ruska (s jeho surovinovými a potravinovými zdroji) a k jeho izolaci a dále
 • přeměně zbytku EU ve své vazalské území (či spíše kolonii, v níž budou moci aplikovat svoji parazitní zahraniční politiku Pax americana poté, kdy z jiných částí světa s ní byli američtí neoconi již vytlačeni) a
 • odbourání konkurence pro USA ze strany euroasijského bloku v případě spojení západní a střední Evropy s Ruskem.

8) Patrioté sdružení v Alianci Země bojují za zachování národních států, jejich obyvatel a za prosazení nového světového finančního systému založeného na obnově krytí národních měn zlatem, příp. surovinami atd. Tedy na hodnotovém (nikoliv dluhovém) krytí a na oddlužení Země a jednotlivých subjektů na ní z řad právnických i fyzických osob. Bojují tedy za prosazení alternativního civilizačního modelu zvaného "Zlatý věk" směřujícího k záchraně lidstva a k jeho rozvoji.

9) Na tento alternativní civilizační model (Zlatý věk) již přešly či přecházejí státy s cca 40 % obyvatel Země, přičemž tento proces dále pokračuje, ačkoliv agenda GESARA a následně i nový světový finanční systém nebyly ještě oficiálně vyhlášeny. Související kroky probíhají bez zbytečné propagace. Jde především o země euroasijského bloku, země Afriky a některé státy Latinské Ameriky.

10) Za daných okolností je zřejmé, že unipolární svět skončil, nicméně globalisté se budou snažit udržet maximum ze svého dřívějšího celoplanetárního impéria. Cesta k tomu vede právě přes očkování za účelem následného dálkového ovládání co největšího počtu lidí na Zemi. Toto je hlavní důvod (kromě důvodů finančních), proč vlády některých zemí se nadále snaží prosadit plošné očkování svých občanů a chtějí zavést na podzim tohoto roku covid pasy, ačkoliv již ztrácejí oporu jak ve světové zdravotní organizaci (WHO), tak i v americké a evropské organizaci podobného zaměření (CDC resp. EMA). Konají však vesměs v zájmu globalistů, s jejichž přičiněním či souhlasem jsou drženy v jednotlivých zemích u moci.

Jde tedy o země, kde přetrvává snaha globalistů (fakticky Anglosasů) o udržení kontroly a vlivu, tedy především o země skupiny Five Eyes (USA, V. Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland) a dále o země Evropské unie. Tyto země by měly vstoupit na přelomu r. 2022-23 do NWO ve smyslu usnesení stínové Světové vlády učiněného počátkem dubna t.r. ve Spojených arabských emirátech. Dokončení shora uvedených kroků má být v této časové tísni realizováno až poté. S tím souvisí i příprava na novou vlnu očkování, na zavedení covid pasů, čipování lidí atd. v zemích Evropské unie. Ve Francii byl tento krok vyhlášen neprodleně po tamních prezidentských volbách, v Itálii je tento proces rozbíhán v Boloni (zatím na bázi dobrovolnosti a za odměnu).

11) Mají-li mít Češi a Slováci za nezměněné situace nějakou budoucnost, bude to budoucnost nevolníků či spíše nemajetných otroků, a to jen pro cca 10 % příslušníků současného českého a slovenského národa, kteří budou čipizování, bude jim měněna DNA s cílem přeměnit je postupně na biostroje. Budou sledováni dálkově jak z hlediska jejich chování a pohybu, tak i z hlediska jejich myšlení, budou dálkově ovlivňováni a řízení pomocí čipů, bude jim zrušena klasická rodina, budou podrobeni systému sociálních kreditů. Budou zcela nemajetní, vše si budou pronajímat. Zbytek lidí z obou národů je určen k fyzické likvidaci (podobně jako v případě dalších evropských národů).

12)Mají-li tedy mít Češi a Slováci nějakou budoucnost, není reálná při setrvání v Evropské unii, která je nástrojem světových globalistů k rozmělnění jednotlivých členských zemí, k likvidaci jejich většiny, k promíchání zbytku jejich obyvatel s importovanými migranty, resp. k náhradě bílých mužů muži z Afriky či z Blízkého a Středního východu.

Toto je tedy základní stav, z něhož je třeba vycházet při posuzování alternativ budoucnosti příslušníků českého a slovenského národa.

Máme-li si jako národ zajistit nějakou budoucnost, není to evidentně reálné v rámci EU. Tuto organizaci je třeba co nejdříve opustit. To platí samozřejmě též pro Slováky. S názorem autorky článku lze jedině souhlasit.

A nyní se pojďme podívat na to, jaké možnosti přitom máme. Podíváme-li se přitom na jednotlivé možnosti uváděné v článku jeho autorkou, je třeba provést některá upřesnění a zejména odlišit způsob vystoupení z EU od způsobu naší další orientace po vystoupení, což jsou dvě odlišné záležitosti. Tak tedy:

Varianta 1

- odchod z EU - v rozsahu zemí V4+ a

- další postup - zformování Středoevropské unie

Záměr je jistě dobře míněný, leč nedomyšlený a nepraktický, neboť:

- možnost stavět na seskupení V4 či V4+ jsme již dávno trestuhodně propásli. Dnes je toto seskupení cíleně rozbíjeno či dokonce zčásti již rozbito. (To nakonec autorka článku sama připouští);

- je správné vytvořit z několika vystupujících zemí větší smluvní celek, a to z důvodu většího společného trhu, lepší obranyschopnosti a zahraniční politiky. Nechtějme ale místo bruselské unie budovat obdobný subjekt "jen v menším rozsahu". Uvažujme proto raději o konfederaci jako volnějším svazku několika zemí na bázi vzájemně provázaných smluv se zachováním plné suverenity jednotlivých členských zemí takového uspořádání, a to bez větších členských příspěvků a též bez dotací, s jejich suverenitou při hlasování a s možností jednoduchého vystoupení v případě nezbytnosti.

varianta 2

- pokračovat v EU a doufat, že revoluci provedou rozumní lidé ve velkých evropských zemích a my se s nimi nějak svezeme - autorka tuto možnost uvádí jen pro úplnost jako jednu z teoretických možností, kterou ale současně sama zavrhuje konstatováním, že to znamená v praxi spadnout do propasti i s EU. S tím lze souhlasit.

Problém, který si ale neuvědomuje, tkví v tom, že EU je pouze přechodný nástroj globalistů k přeměně Evropy na Evropský islámský chálifát, takže EU je stejně již předem odepsána k zániku poté, co splní své úkoly a účel. Pád EU do propasti v určitém okamžiku je ze strany jejích skutečných majitelů tedy předem plánován. Ten náš pád sice rovněž, záleží však čistě na nás, zda se do té propasti necháme strhnout či nikoliv. Zda se sami rozhodneme pro náš vlastní odpis či nikoliv. A v tom spatřuji zásadní rozdíl.

Již teď je mi proto líto českých a slovenských studentů, kterým je vtloukáno do hlavy, že jsou především Evropané. Mají totiž našlápnuto k tomu, že pak nebudou ani Evropané, ale ani Češi či Slováci. To vše totiž má plánovitě skončit. Má být z nich totiž směska bez státní i národní příslušnosti a vlastní země. Hovoříme samozřejmě o těch, kteří popsané martyrium přečkají, tedy o oněch 10 %, kdy nikdo ale negarantuje, že bude měřeno všem národům stejně. A Slovanům v anglosaském prostředí nikdy zvlášť přáno nebylo, právě naopak. Nemusí z nás a Slováků také zůstat vůbec nikdo.

Spoléhat na někoho jiného než na naše vlastní síly je za daných okolností skutečně náš smrtelný omyl. Musíme se tedy o změnu tohoto krajně nepříznivého vývoje přičinit sami s cílem dosáhnout systémové změn. Tedy přechodu do Zlatého věku. K velkým (systémovým) změnám je však třeba souběhu podmínek vnitřních a vnějších. Vytvoření podmínek vnitřních je ryze naší záležitostí, o podmínkách vnějších se zmíním dále.

varianta 3

- zpět pod vliv Ruska;

Tato varianta fakticky ani plnohodnotnou variantou není, neboť neříká, jak se nejprve máme vymanit z chomoutu EU a potažmo i NATO. Naznačuje pouze možnost, jak si počínat po odchodu z EU. Není a ani nemůže být tedy uceleným návrhem možného postupu. Krom toho je třeba mít na paměti to, že Smlouva o EU ve svém čl. 42 hovoří o propojenosti EU s NATO. Tyto otázky je tedy třeba vidět a posuzovat v jejich komplexu.

Shrnutí:

 • variantu 1 jsme již před poměrně dlouhou dobou nevratně propásli, ač netvrdím, že pouze z naší viny. Nakonec autorka sama vidí, že tato varianta je již neaktuální;
 • varianta 2 - její realizace je pro nás smrtelná a je bezpodmínečně nutné ji zcela zavrhnout.

Směřuje totiž ke zkáze našeho státu, národa, rodiny, ztrátě dětí, majetku, zotročení zbytku přeživších v podobě biorobotů a ztráty jejich lidské podstaty;

 • varianta 3 - fakticky žádnou variantou řešení není, neboť neobsahuje návrh, jak se vymanit z chomoutu EU a NATO, abychom se mohli opět postavit na vlastní nohy. Bez ohledu na naši další orientaci. A bez toho nelze provádět jakoukoliv změnu naší politické a ekonomické orientace;
 • ačkoliv tento článek je svým námětem a vesměs i svým obsahem velmi přínosný, neboť by měl v našich spoluobčanech navodit úvahy a diskuze na základní téma uvedené v titulku článku, nejsou navržené varianty z výše uvedených důvodů použitelné. Přesto autorce článku patří dík za poctivou snahu navodit nejen tyto úvahy a diskuze našich spoluobčanů, nýbrž hledat i potřebná řešení.

Taková řešení existují, k jejich nástinu se vrátím ve 2. části tohoto článku. Další zajímavé články v sekci články ze součanosti.

(pokračování)

Jaké alternativy budoucnosti přicházejí v úvahu pro Čechy a Slováky - část 2

Jaroslav Tichý

9.5.2022

Navazuji i touto druhou částí na původní článek https://knihya.cz/jaka-budoucnost-muze-nastat-pro-cechy-a-slovaky/ s tím, že se nyní pokusím nastínit možné alternativy budoucnosti příslušníků obou našich národů, a to v lecčems dosti odlišné od pohledu autorky článku.

Základní volba, před níž stojíme, je:

A/ v Evropské unii zůstat - a zanedlouho i s ní spadnout do propasti (ekonomický krach, vstup do NWO se všemi důsledky), což začínají chápat i mnozí z těch našich občanů, kteří ještě nedávno vyprávěli, že bez EU "nemůžeme nic dělat", čímž popírali více než 70-ti letou historii našeho samostatného státu (odhlédneme-li od různých peripetiích, které nás v některých úsecích tohoto období provázely), nebo

B/ Evropskou unii opustit - přičemž existuje hned několik možností, jak takový krok realizovat.

K oběma uvedeným základním variantám:

ad A/

Evropská unie je nástrojem (a fakticky i majetkem) globalistů, kteří ji řídí prostřednictvím nikým nevolené, leč ze zákulisí jmenované Evropské komise. Půjdeme-li do zákulisí, najdeme tam institucionalizovanou skupinu 30 velkých bankéřů (tzv. Gang třiceti), které měla EU původně řídit, funguje to však naopak. Společníky tohoto seskupení jsou pak další instituce a organizace, jako je Rockefellerova nadace se sídlem v New Yorku a jí podobné. A odtud chodí zásadní instrukce, které pak Evropská komise nastoluje jako agendu pro EU. Evropský parlament to pak schválí, Evropská rada složená z představitelů členských států místo toho, aby sama nastolovala témata k řešení, tak jen "vyfasuje" formou zákonů, vyhlášek a instrukcí úkoly, které mají vlády jednotlivých členských zemí doma zajistit. A před nimi pak do prachu padají naši poslanci (jejich "schvalování" zákonů a vyhlášek v ČR je pak čistě formální).

Vlády členských zemí jsou přitom vybírány tak, aby jim to vesměs nečinilo nejmenších potíží.

O tom, jak probíhají volby a zejména sčítání výsledků si nelze po amerických a nyní i francouzských zkušenostech dělat jakékoliv iluze.

Evropská komise pak dohání vlastní sebevědomí na vymýšlení vlastních předpisů o povolené míře zahnutí banánů či o splachování WC apod.

EU je tudíž nástrojem k prosazování agendy světových globalistů vedoucí svět do Nového světového řádu (NWO). To prosazoval již Hitler (též nástroj globalistů), jenže to prováděl metodou biče a neuspěl. Tentokrát na to šli tedy metodou cukru (alespoň zpočátku - viz pohádky o prosperitě, o řeckém kavárníkovi a portugalském rybáři atd.). O nic nového nejde, soutěž k dosažení stejného cíle vhodnější metodou provozovali globalisté již ve starém Egyptě, kdy mezi sebou soutěžily obě větve Globálního prediktoru sídlící tehdy v Memfisu a v Thébách.

EU je pouhý nástroj, a to na dobu přechodnou na cestě do NWO. Pak má být vyměněn za nástroj jiný (Evropský islámský chalifát). V průběhu toho bude probíhat v Evropě depopulace, deindustrializace, Great reset spojený s očkováním a čipováním lidí, se zaváděním elektronického koncentráku (viz Šanghaj, v Evropě již začínají v některých italských městech - Boloňa a Řím, a ve Francii mají začít po volbách to provádět plošně), dále odebírání veškerého majetku přeživším atd. - viz 1. část tohoto článku či ještě detailnější popis v původním článku autorky. To vše z popudu a za organizačního vedení bruselské centrály EU, byť plán je globalistů "za oponou", jak jsme si právě vysvětlili.

Pokud chce na Západ a trvale do těchto poměrů tato vláda, jak sama prezentuje, jistě jí v tom většina našich spoluobčanů bránit nebude, právě naopak. Navíc tato vláda je na dálkové řízení ze zahraničí od samého počátku uvyklá. A není u nás první v řadě po našem vstupu do EU. Pouhá výměna vlády jak u nás, tak i na Slovensku podstatu zásadních problémů tedy neřeší a řešit ani nemůže. Jen to většina občanů stále ještě nechápe.

K tomu je zapotřebí systémové změny a teprve v této návaznosti má smysl i kompletní změna ve vedení státu, jež bude svým složením systémové změně odpovídat (nedávné zkušenosti občanů v obou našich státech to jasně potvrzují. Nechtěli jsme Babiše, vyfasovali jsme Fialu, na Slovensku nechtěli Fica, vyfasovali Matoviče, nyní Hegera a navrch Čaputovou. Má snad většina občanů v ČR či SR dojem, že si polepšila?).

Přitom ale nejde o to, volit zase jen "menší zlo", volme už konečně jednou "dobro". Jenže to v nabídce, kterou nám podstrkávají mainstreamové propagandistické prostředky v čele s ČT, nenajdete. Jen k výběru mezi menším a větším zlem. Lidé pak obvykle volí menší zlo, tentokrát se jim to ale (zřejmě za vydatné pomoci ze zahraničí) nepodařilo. A je zbytečné hledat dobro v nabídce mainstreamu. Tam není a nikdy ani nebylo. Hledat je třeba výběrem právě mezi ostatními lidmi, kteří nejsou zdiskreditování jejich předváděním v mainstreamu.

Shrnutí:

Neodejdeme-li ještě na poslední chvíli v EU, náš pád do propasti bude neodvratný. Již se totiž rychle blíží. Přechod do NWO byl zkrácen z r. 2050 na Agendu 2030, pak celá realizace byla dále zkrácena do r. 2025, nyní má být podle rozhodnutí stínové "světové vlády z počátku dubna t.r. na zasedání v Emirátech urychlen do konce tohoto roku!

Důvodem tohoto zrychlování je snaha globalistů vytvořit NWO a svoji hegemonii alespoň v části světa, kterou zatím neobsáhl nastupující nový světový finanční systém (Zlatý věk) a agenda GESARA. Ty dnes již pokrývají země s cca 40% světové populace a šíří se dále, ačkoliv se na oficiální vyhlášení průvodní agendy GESARA teprve čeká.

Spoléhat pouze na příchozí změny ve světě za této situace nelze! Nemusejí k nám totiž dorazit včas či v případě vytvoření vícepolárního světa vůbec, pokud zůstaneme ve stávajícím anglo-saském bloku a starém dluhovém finančním systému.

ad B/

Existuje výrazně více možností odchodu ČR z EU, než bylo uvedeno v původním článku, a to zcela konkrétních. Jde především o:

1. vystoupení z EU na základě většinové vůle občanů (s tlakem na vládu) - kvůli problémům s nedostatkem energií, potravin, prosazováním covid pasů, s nárůstem nezaměstnanosti apod.

2. vystoupení z EU kolektivně v souvislosti s obdobným krokem dalších států (využití příležitosti);

3. obnovení České republiky (a oddělit se tak od obchodní společnosti Česko (ČR), s.r.o. a tu ponechat v EU). V případě Slovenska toto řešení již nepůjde, neboť Slovensko se již nechalo vyřadit z britského registru firem a vrátilo se do podoby státu. ČR zatím ne);

4. spojit neústavně rozdělené Československo do původní podoby, a ponechat v EU opět jen prázdné "skořápky" namísto obou našich států;

5. odchod z EU z důvodu celkového rozpadu EU v souvislosti s rostoucími omezeními a poškozováním členských zemí EU, jakož i se snahou bruselského vedení o likvidaci členských zemí a jejich národů;

6. odchod z EU v souvislosti s realizací projektu Trojmoří prosazovaného Deep Statem a Polskem. Šlo by jen o řešení přechodné "na 2 přihrávky", ale nyní lepší něco než nic;

7. odchod z EU v souvislosti s nástupem nového světového finančního systému a agendy GESARA, a to z důvodu:

a/ rozpadu eurozóny v souvislosti s pádem EURa jako fiat měny a masového odchodu členských zemí nebo

b/ výměny všech světových vlád v souladu s podmínkami dohody GESARA podepsané všemi státy světa vč. ČR a SR a přechodu do dalšího vývojového stupně lidstva (Zlatého věku).

Ačkoliv je možné, že by se našly možná i další způsoby, je jisté, že:

 • takový záměr musí mít většinovou podporu občanů, k čemuž je třeba udělat předem potřebnou osvětu. Tedy něco, co u nás dosud nikdy v širším měřítku neproběhlo, ač některé politické subjekty vydávající se za alternativní tak dávno činit měly;
 • lidé musí vědět, v čem takový postup bude pro ně přínosný a lepší a co jim naopak hrozí v případě jeho včasné nerealizace;
 • lidé nemohou dále spoléhat na politické subjekty jako své reprezentanty. Jak ukázaly zejména poslední říjnové volby, politické strany a hnutí žijí svým životem a starají se jen o to, aby jejich představitelé se dostali do sněmovny a strany získaly státní příspěvky na svoji další činnost pro sebe a pro funkcionářský sbor na nižších úrovních. Problémy a starosti lidí je vcelku nezajímají, a proto ve svých programech vůbec neprosazují české národní zájmy, nereflektují ani probíhající systémové změny ve světě (náběh nového světového finančního systému a agendy GESARA).

Lidé proto musí převzít správu státu, jeho řízení a kontrolu jejich správného fungování do svých rukou.

Podle toho musí i volit a začít vybírat své kandidáty do funkcí, které osobně znají, kteří splňují jako odborné, tak zejména morální kvality, kteří jsou zárukou prosazování a hájení českých národních zájmů a nikoliv cizích zájmů na úkor těch našich, jak je tomu dosud. K tomu musí směřovat i osobní volební programy takových kandidátů.

Přicházející nový světový finanční systém a agenda GESARA nám takovou možnost poskytne (pokud se včas vymaníme z chomoutu EU a nebezpečí zatažení do NWO), je ale na nás, zda ji využijeme či nikoliv. Budou-li voliči místo toho opakovaně volit tváře, které jim každý týden podstrkuje na obrazovce ČT, nepohneme se z místa.

 • Lidem je nutné v základních bodech vysvětlit, k čemu všechny tyto změny směřují,

tj. k:

a/ náhradě starého dluhového systému, který je okrádá novým světovým finančním systémem založeným na obnově národních měn krytých zlatem či surovinami;

b/ Jubileu - tj. k jejich jednorázovému oddlužení (hypotéky, půjčky, úvěry atd.);

c/ obnově možnosti postavit náš stát opět zpátky na nohy, a to ve všech oblastech činnosti, tj. od politiky a ekonomiky, přes právo, zdravotnictví, školství, sociální záležitost atd.;

d/ vytvoření možnosti přestat pracovat na jiné a začít pracovat na sebe, zbavit se tedy koloniálního jha a otrockého postavení většiny občanů.;

e/ k úplné výměně vlády i sněmovny v souvislosti s podmínkou dohody GESARA týkající se povinnosti po jejím oficiálním vyhlášení neprodleně odvolat v jednotlivých zemích vlády, parlamenty a vypsat do 120 dní nové volby. Podobně tak odvolat soudce a přeškolit je na ústavní právo (pokud se ničím neprovinili) a vrátit je na jejich posty.

V každém případě je nutné po diskuzi s občany sestavit pro lidi:

1. základní vizi dalšího směřování našeho státu a společnosti;

2. celkový cíl, jakož i dílčí cíle k němu vedoucí

3. uvést v základní podobě postupy a prostředky potřebné k jejich dosažení.

Tyto a další informace je zapotřebí zpracovat do programu pro občany, tento program s nimi projednat, zohlednit jejich připomínky a na takovém programu začít sjednocovat občany našeho státu.

To je báze, na které lze sjednotit většinu naší společnosti. Lidé tak nabydou již dlouhou dobu ztracenou motivaci ke svému dalšímu životu, svému výkonnostnímu a odbornému růstu, schopnost opět plánovat i v rámci rodiny, a hlavně chuť k životu.

Krom toho nový světový finanční systém spolu s agendou GESARA zajistí lidem solidní živobytí bez obav o bydlení či potravu, bez obav z chudoby apod. Bude upřednostňovat tvůrčí a konstruktivní přístup lidí k výkonu různých jejich činností. Má zajištěny potřebné finanční zdroje k realizaci těchto záměrů.

Další z podmínek dohody GESARA znamená závazek k ukončení válek a k návratu zejména amerických vojáků ze zahraničních základen domů, což je jedním z prvních předpokladů k mírovému vývoji ve světě. A to platí i pro další země obdobně.

Takové perspektivy jsou ve svém souhru nazývány Zlatý věk a představují alternativu k modelu prosazovaném globalisty a tedy i EU. Ten spočívá v depopulaci až 90 % obyvatelstva naší planety, k odebrání veškerého majetku přeživším, k jejich zotročení atd..

Je to doslova výběr mezi životem a rozvojem lidstva a mezi záhubou většiny lidstva a úplným zotročením zbytku.

Stojíme tedy před volbou mezi NWO a Zlatým věkem. Žádná cesta zpátky neexistuje, máme však na výběr.

Zdánlivě samostatnou, leč nikoliv odtažitou je pak otázka znovusjednocení České a Slovenské republiky, z nichž jsou krok po kroku formovány jen součásti jakýchsi euroregionů pod cizí nadvládou. Budeme-li mít dost rozumu a chuti přečíst si něco o "prutech Svatoplukových",

tak na to přijdeme v obou zemích sami.

Shrnutí:

Je zřejmé, že:

 • systémová změna je závislá na souběhu vnějších a vnitřních okolností, resp. podmínek;
 • tento článek rekapituluje různé možnosti vnitřního vývoje, a to v závislosti na vývoji vnějším, který nelze teď (především z hlediska rychlosti) zcela předjímat. Článek proto není a ani nemůže být nějakým konkrétním návodem, pouze shrnuje legální varianty možného postupu a dává námět k usilovnému přemýšlení čtenářů;
 • je nesmyslné dále čekat a požadovat referenda k vystoupení z EU či k provedení systémové změny. Jednak proto, že referendum k tomu za stávajících okolnosti lidé nikdy neprosadí, navíc by k tomu byla jednostranná zcela negativní kampaň mainstreamu. A za dosud stále nízké informovanosti občanů, kterou nezlepšili ani ti, kteří se referendem stále dokola ohánějí, ač vědí, že ho nejsou schopni prosadit, výsledek takového referenda by byl krajně nejistý, obzvláště po již realizovaných dávkách očkování pro většinu občanů;
 • nyní dochází k rozhodování o našem osudu, a to doslova a do písmene, aniž si to mnozí lidé u nás dosud uvědomují;
 • pokud občané se rozhodnou pro variantu své přímé účasti ve volbách bez volby politických stran či hnutí, nemohou tak ale učinit do doby změny ústavy. Ta musí být odhlasována podle platné ústavy 3/5 všech poslanců sněmovny a 3/5 přítomných senátorů (pokud by byl senát nadále zachován).

Příznivci Programu pro občany ČR, s nímž se lidé budou moci v krátké době začít seznamovat, budou tedy muset do mimořádných sněmovních voleb jít do voleb ještě pod hlavičkou k tomu účelově vytvořeného hnutí, aby se tak do volebního klání vůbec kvalifikovali. Tedy zatím respektovat stávající ústavu a volební zákon. Ty mohou měnit až po volbách v případě dosažení potřebného úspěchu. (stále mám na mysli ústavní postupy).*

Na závěr bych chtěl ještě připomenout, že diskutované téma dává pouze zcela základní představu o možných alternativách vývoje, nedává bližší představu o podmínkách nového světového finančního systému a s tím související dohody GESARA.

Toto téma se stává stále aktuálnějším, takže se k němu vrátím v nejbližší době.

Pokud tento článek pomohl k rozšíření informovanosti a obzoru alespoň části našich občanů, pak svůj účel splnil.

* Dodatečná poznámka autora: pravidla pro mimořádné volby budou zřejmě nově upravena po vyhlášení GESARA.

Doporučujeme také sledovat naše videa na youtube.