MED BEDS

MedBeds

11/2021

Prezident Donald Trump přinesl národu průlomové odhalení, když předpověděl budoucnost, kdy téměř všechny nemocniční postupy budou zastaralé. Se svou vizí slíbil, že každé město bude brzy vybaveno revolučními lékařskými lůžky a Teslovy komorami schopnými léčit a opravovat DNA, vymýtit nemoci a dokonce zvrátit proces stárnutí. I když nemusíme vždy...

Medeea Greere, nezávislé vydavatelství, je nyní na Telegramu na https://t.me/AMGNEWS2022 a existuje pouze díky podpoře čtenářů, protože publikujeme Pravdu, svobodu a lásku pro veřejné povědomí. Děkujeme za vaši podporu!