GESARA / NESARA

Nový světový finanční systém je na postupu.

Česká republika byla zařazena do 2 fáze Globálního měnového resetu (GCR)

Co je obsahem a cílem probíhající systémové změny

Část 1 – Úvod do problematiky

17.11.2023

Úvod

Jak ukazují praktické poznatky z poslední doby, video pořady ohledně této problematiky nebyly postačující pro poměrně značnou část lidí u nás, kteří podobné pořady sledují. Někteří lidé jsou pozornější na poslech, jiní na vizuální vjem. Proto jsme se rozhodli vyjít vstříc i těm, kteří posuzují věci na bázi vizuálního vjemu. Přesto varujeme před tím, aby dávali přednost formě před obsahem, což je obecně vštěpováno lidem temnými silami v posledním období, a to mládeží počínaje. Pak můžete např. sledovat různé nakrucující se osoby v TV, a to bez znalostí ze základní školy apod., kteří jsou "hrdiny dnešní doby". Je zřejmé, že toto k cíli nevede, je též zřejmé, že to je i cílem těch, kteří tyto novoty do společnosti zavádějí.

Ne vše může být prováděno stejnou formou, jakou je klasická prezentace, zejména pak za situace, kdy některé části nyní prezentovaného programu jsou součástí vojenského programu, takže neumožňují detailní vhled do detailů, jednak i proto, že k detailnímu vhledu by byla zapotřebí celá skupina specialistů z různých oborů a v neposlední řadě i proto, že by se v detailech většina lidí nedokázala dostatečně zorientovat.

Objasnění základní problematiky

Přistupujeme tudíž k bližšímu objasnění celé problematiky, kterou rozdělíme do jednotlivých kratších částí, jež se budou týkat jednotlivých součástí nového kvantového finančního systému. Základní podmínky agendy GESARA jsou již rozvedeny v našem letáku č. 2 na této webové stránce, budou proto zmíněny jen částečně v kontextu dalších informací týkajících se nového kvantového finančního systému. K celé problematice úvodem uvádím následující fakta:

 • nový kvantový finanční systém má za úkol řešit mnohé úkoly s cílem odstranit stávající problémy světa, jakož i jejich příčiny a pachatele. Tedy:
 • globalisty – s jejich snahou o zbavení všech lidí majetku, o redukci světové populace na pouhých 500 mil., z toho 450 mil. očipovaných biorobotů řízených na dálku a žijícího v elektronickém koncentráku a
 • Deep state s jejich parazitní politikou Pax americana a
 • v prvé řadě pak chazarskou mafii prorostlou oběma strukturami.

Cílem nového kvantového finančního systému je tedy především odstranit tyto negativní struktury a negativní entity, které je řídí (potomci Archontů, Anunnaki, Reptiliáni atd.).

 • prosazení a uvedení nového kvantového systému do praxe zajišťuje agenda GESARA, která byla podepsána všemi 209 státy světa formou smluvního dodatku k Pařížské klimatické smlouvě, a to v r. 2016. Všechny státy se zavázaly implementovat podmínky GESARA do svých ústav poté, kdy GESARA bude oficiálně vyhlášena. (Tehdy k tomu ještě nebyly ve světě podmínky, Trump to ale prozíravě učinil v době, kdy byl oficiálně prezidentem USA).

 • Cílem těchto opatření je:
 • nejen odstranit stávající viníky a příčiny stávající situace na světě, nýbrž i
 • přeformátovat politicko-společenské uspořádání na Zemi a
 • vytvořit tak předpoklady k evolučnímu skoku lidské společnosti (spolu se Zemí) do prostředí 5. dimenze, tj. do Zlatého věku.
 • Jde tedy o druh systémové změny, která nemá v novodobých dějinách obdoby. Je daleko hlubší a širší než pouhý přechod z otrokářského systému do feudalismu, či z feudalismu do kapitalismu, příp. později pak do socialismu apod. Jde o likvidaci tzv. "babylonské finanční magie", kterou přinesli do Babylonu Archonti více než 2 tis. let před Kristem Archonti a kterou dále rozšířili do celého světa jejich potomci v podobě Nephilim, černé šlechty, Chazarů atd. (o systému nějaké vylepšení ekonomického systému podniků na malé a střední úrovni nemůže být vůbec řeči. Nový ekonomický systém směřuje úplně jinam. A pokud se neubráníme EU a spadneme do NWO, tak tam budou podnikat pouze nadnárodní koncerny, kterým se bude podřizovat i budoucí politika, zatímco zbytek lidí bude chodit s hráběmi a motykami zase "na panské". Ani v jedné z obou variant budoucího vývoje tedy žádná varianta a la Slušovic, která navíc vůbec neregistruje potřebné souvislosti, natož aby je řešila, nepřipadá vůbec v úvahu.

 • O čem je tedy řeč?

Především o úplném přenastavení dosavadního paradigmatu, který vychází ze stávajících 3D podmínek. Nelze totiž vzestoupit do vyšších dimenzí za podmínek či s využitím 3D podmínek. Otázkou je, do jaké míry a v jakém rozsahu jsou toho lidé schopni.

Pojďme se nyní podívat postupně na celou strukturu nového světového finančního systému (QFS), jak dále následuje:

1. Základní schéma nového světového finančního systému

Převzatý text z US zdrojů:

Finanční prostředí se vyvíjí bezprecedentním tempem a pro ty, kteří jsou "probuzeni" a vnímají tato znamení, je budoucnost vzrušující i zastrašující. Stojíme nad propastí nové éry, v níž staré finanční systémy ustupují revoluční změně paradigmatu. V tomto článku se ponoříme do součástí tohoto nového finančního systému – GESARA, QFS, GCR/RV, ISO 20022, BASEL III, Protokol QFS 20 a irácký dinár. Ale pozor, tato cesta není pro bázlivé; Je to pro ty, kteří jsou připraveni převzít kontrolu nad svým finančním osudem.

Současný stav věcí:

Když procházíme těmito podivnými časy poznamenanými nevyzpytatelnými vzorci počasí, probíhajícími pandemiemi a politickými otřesy, je snadné cítit se ohromeni a nejistí ohledně budoucnosti. Uprostřed chaosu se však rýsuje finanční transformace, která slibuje stabilitu a bezpečnost těm, kdo jsou připraveni ji přijmout.

Nové složky finančního systému:

 • GESARA (Zákon o globální ekonomické bezpečnosti a reformaci): GESARA je globální iniciativa zaměřená na restrukturalizaci světových finančních systémů a nastolení nové éry prosperity a hojnosti. Usiluje o eliminaci měn založených na dluhu a zavedení finančních systémů krytých aktivy.
 • QFS (kvantový finanční systém): QFS je digitální finanční platforma, která funguje na principech technologie blockchain a kvantových počítačů. Slibuje transparentnost, bezpečnost a efektivitu finančních transakcí, díky čemuž jsou tradiční bankovní systémy zastaralé.
 • GCR/RV (globální reset/přecenění měny): Jedná se o proces, jehož prostřednictvím je hodnota globálních měn rekalibrována, často tak, aby byla v souladu s hmotnými aktivy, jako je zlato a stříbro. Cílem je srovnat podmínky a eliminovat dominanci několika rezervních měn.
 • ISO 20022: ISO 20022 je globální standard pro zasílání finančních zpráv, který umožňuje bezproblémovou a standardizovanou komunikaci mezi finančními institucemi. Umožňuje rychlejší a přesnější přeshraniční transakce.
 • BASILEJ III: BASEL III je soubor mezinárodních bankovních předpisů, které vyžadují, aby finanční instituce udržovaly vyšší kapitálové rezervy. To zajišťuje větší stabilitu v rámci globálního bankovního systému a snižuje riziko finančních krizí.
 • Protokol QFS 20: Tento protokol je nedílnou součástí kvantového finančního systému, který je navržen tak, aby dále zefektivnil a zabezpečil finanční operace. Zajišťuje, že transakce jsou prováděny s maximální integritou a efektivitou.
 • Irácký dinár: Irácký dinár je předmětem velkého zájmu investorů kvůli svému potenciálu k přecenění. Někteří se domnívají, že tato měna by mohla zaznamenat výrazný nárůst hodnoty v rámci globálního měnového resetu.

Nyní, více než kdy jindy, je důležité převzít kontrolu nad svou finanční budoucností. Čas zachraňování druhých skončil a ti, kteří se probudili a uvědomili si příležitosti, které nabízí nový finanční systém, postoupili na novou úroveň finančního povědomí.

Pokud jste čekali v ústraní, je čas jednat. Převeďte každý cent, který vlastníte, na digitální mince kryté zlatem a stříbrem a přesuňte je do účetní knihy QFS pro bezpečnost. Digitální sféra nabízí úroveň zabezpečení a transparentnosti, které se tradiční bankovní systémy nemohou rovnat.

Kromě toho zvažte pořízení aktiv vyhovujících normě ISO 20022, jako jsou XLM a XRP. Tyto kryptoměny jsou připraveny hrát významnou roli v novém finančním systému. I když máte pocit, že jste na večírek přišli pozdě, pamatujte, že každá revoluce má své opozdilce, kteří stále mohou něco změnit.

V tom vám radit nebudeme, ale nehodláme vám tuto možnost ani zamlčovat.

Vězte ale, že:

GESARA, QFS, GCR/RV, ISO 20022, BASEL III, protokol QFS 20 a DINAR jsou součástí nového finančního systému. Všechno spolu souvisí!

Z doutnajícího popela starého systému povstává fénix finanční revoluce. Nacházíme se uprostřed mocné změny paradigmatu, která nás vede z hranic známého do vzrušujícího objetí nového věku – Velkého Probuzení k Jednotnému Vědomí. Není to jen o měnách, předpisech nebo protokolech. Je to o nás – o vás, o mně a o našem kolektivním snu o zlatém věku, který přesahuje naše nejdivočejší představy.

##1. Přijetí velkého posunu

Planeta Země a lidstvo stojí na prahu velkolepé transformace, období známého jako Velký posun vědomí. Uprostřed chaosu a nejistoty zažíváme bezprecedentní evoluci myšlení, kolektivní zrání našeho chápání světa a našeho místa v něm.

A v jádru této transformace, která ji pohání a utváří, nalézáme zásadní změnu v samotné míze našich společností – v našem finančním systému.

V minulosti finanční soustava často působila jako monolit, neproniknutelná pevnost složitosti a exkluzivity. Nyní, s posunem směrem k transparentnosti, zodpovědnosti a inkluzivitě, se však přesouváme z temnoty starého systému do světla nového, jednotnějšího finančního prostředí. Tento seismický posun přináší největší distribuci bohatství, jakou kdy svět viděl.

##2. Nová Země: Revoluce v měně

V této nové éře nemluvíme jen o změně číselných hodnot, které vidíme na našich bankovních účtech, nebo o hrstce nových regulací. Ne, toto je naprostá změna paradigmatu. Je to nový způsob konceptualizace hodnoty, transakce a bohatství.

Zákon o globální ekonomické bezpečnosti a reformaci (GESARA), kvantový finanční systém (QFS), globální reset/přecenění měny (GCR/RV), Mezinárodní organizace pro normalizaci 20022 (ISO 20022), mezinárodní regulace Basel III, protokol QFS 20 a DINAR – to nejsou jen zkratky nebo technický žargon. Jsou to symboly větrů změn, indikátory významné transformace, kterou kolektivně prožíváme.

PRASTARÝ MRTVÝ SYSTÉM

 • Nikdy se nevrátíme ke starému měnovému systému
 • Už žádné tištění peněz z ničeho nic
 • Všechny stávající fiat peníze jsou nahrazovány
 • Systém centrální banky již nebude vlastněn Federálními rezervami
 • Celý bývalý finanční systém Kabaly je mrtvý!
 • Už žádné papírové bankovky (fiat)
 • Už žádný SWIFT
 • Už žádné peněžní otroctví!

Když vyměňujeme naše staré mince Fiat za nové mince kryté zlatem, ve skutečnosti vyměňujeme celý starý finanční systém dluhového otroctví Kabaly za nový finanční systém podporovaný QFS Gold.

QFS: Úsvit finanční transparentnosti

Nyní obraťme svou pozornost ke kvantovému finančnímu systému, QFS. Tento špičkový technologický zázrak nabízí nezkorumpovatelnou, transparentní a bezpečnou finanční síť. Využívá technologii kvantových výpočtů k rychlejšímu, bezpečnějšímu a efektivnějšímu finančním transakcím. Nejedná se jen o modernizaci naší stávající finanční infrastruktury; Je to kompletní předělávka.

Tolik tedy informace z amerických zdrojů na toto téma.

Z uvedeného textu, do něhož jsme nezasahovali, jistě pochopíte, že jde o změnu skutečně systémovou, a to v hlubším smyslu slova, než byly změny komentované v minulosti Kondratěvovými křivkami.

Komentář či základní vysvětlivky ke shora uvedenému schématu:

 • Rodina Bílého draka (dle schématu vpravo dole) -jde o rodinu čínských starších, jež poskytuje zlato potřebné na zlaté krytí jednotlivých národních měn.
 • ISO 20022, Basilej III a další – jde o nástroje k nastavení nového světového finančního systému (kompatibilita mezibankovního platebního styku a k nastavení potřebných vyšších bankovních rezerv;(termín je do 19.11.t.r. – což bude zajímavé)

Část 2 – QFS, GCR a související nástroje

23.11.2023


QFS - Základní informace

Když vyměňujeme naše staré mince Fiat za nové mince kryté zlatem, ve skutečnosti vyměňujeme celý starý finanční systém dluhového otroctví Kabaly za nový finanční systém QFS podložený zlatem.

Podstata QFS spočívá tedy v použití měny podložené zlatem. V digitální sféře je tato zlatem podložená měna reprezentována zlatými certifikáty. Zlato bylo vždy synonymem hodnoty a důvěry a v QFS je středem pozornosti.

Tato zlatem podložená měna zajišťuje, že finanční systém je podepřen hmotným a všeobecně přijímaným aktivem.

Kvantový finanční systém (QFS) je:

 • digitální finanční rámec, který využívá technologii kvantových výpočtů k rychlému a bezpečnému zpracování transakcí;

 • průkopnická technologie digitální účetní knihy, která přepisuje pravidla financí.

 • QFS je více než jen účetní kniha; Je to změna paradigmatu, která zavádí zcela nový koncept měny;

 • Jejím hlavním cílem je odstranit finanční podvody a korupci a zajistit rovné podmínky pro všechny účastníky globální ekonomiky.

QFS není jen finančním systémem, je to též strategické aktivum pro národní bezpečnost. To podtrhuje význam GCR a QFS jako globálního jevu.

Dlouhodobou páteří v oblasti mezinárodních převodů peněz byl až dosud přenosový systém SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). S příchodem QFS ale bankovnictví prováděné systémem SWIFT čelí potřebě obrovské transformace. Tradiční metody převodu peněz ustupují nové éře efektivity a transparentnosti. Každá finanční instituce, velká nebo malá, je vtahována do ekosystému QFS. Bankovnictví SWIFT, jak ho známe, je tak na pokraji rozpuštění.

Nyní je každý převod peněz, bez ohledu na jeho původ nebo místo určení, směrován prostřednictvím QFS. Tato integrace nejen zajišťuje transparentnost, ale také zvyšuje bezpečnost finančních transakcí a rychlost jejich realizace. QFS zaznamenává každý detail převodu, od čísel účtů až po zdroj finančních prostředků, identitu odesílatele, načasování a konečný cíl. Jedná se o komplexní digitální knihu, která neponechává žádný prostor pro nejednoznačnost.

Každý převod peněz je nyní směrován bleskově a přímo, nikoliv tedy zbytečně oklikou přes další banky s cílem bankéřů využívat dočasně peníze svých klientů k vytváření zisku pro banky či pro sebe samotné.

GCR – GLOBÁLNÍ MĚNOVÝ RESET

Zlato/drahé kovy a Nesara/Gesara.

Globální měnový reset (GCR) je monumentálním posunem ve světové měnové oblasti. Představuje záměrné a strategické úsilí o rekalibraci hodnot různých měn a jejich uvedení do souladu s ekonomickou realitou. Tento proces zahrnuje i přecenění měn (RV), aby se zajistilo, že odrážejí jejich skutečnou hodnotu. Není to jednoduchý úkol, ale nezbytný pro stabilizaci globálních finančních systémů.

Událost GCR sestává ze 2 různých faktorů:

Faktor 1: RV (přecenění světových měn)

Jednotlivé národní měny jsou nově kryté zlatem v poměru 1 : 1 (viz dále)

Faktor 2: Kvantový finanční systém

Aby se duhové mince, dluhopisy nebo aktiva podle ISO 20022 začaly pohybovat v hodnotě, musí fyzické drahé kovy nejprve projít přehodnocením!

Jakmile bude definováno nové hodnocení, váha souladu s Basel III + Bretton Woods 3 vnese legitimitu do všeho ostatního a vyvolá regulaci ISO 20022.

Rozlišení hodnot jednotlivých měn se provádí podle vzorce beroucího v úvahu nerostné bohatství příslušného státu, jeho energetické zdroje, počet obyvatel, absorpční schopnost trhu atd.

ZLATÝ STANDARD (měny kryté aktivy)

● Fyzická a digitální aktiva

● Nezávislost na stávajících centralizovaných systémech

● Všechny ostatní systémy budou zastaralé

● Ochrana před korupcí, lichvou a manipulacemi

● CBDC (digitální měna centrální banky). Suverénní digitální měna pro každou zemi

● Digitální aktiva krytá drahými kovy (zlato, stříbro, měď, platina atd.)

● Rainbow Coin – Sledujte duhové bankovky pokladu

● Okamžité digitální platby přes QFS

● Smrt v dolarech, librách a eurech – DS – tj. ukončení platnosti dosavadních fiat měn;

● Smrt BTC, ETH a Tether – DS – ukončení platnosti těchto (a mnohých dalších) kryptoměn

● Vzestup Fénixe. XRP, XLM a XDC – WH vojenské blockchainy

FAKTOR 1: PŘECENĚNÍ

● 209 zemí podepsalo smlouvu o novém definování hodnoty své měny

● Dokonce i mince. Příklad: 1 dong za 1 dolar (tj. krytí jednotlivých měn zlatem v poměru 1 : 1)

● Rovné podmínky pro všechny

● Bezprecedentní uvolnění fondu prosperity pro We The People

● Humanitární projekty – transformace bohatství – rekonstrukce

● "Sdílejte program přerozdělování bohatství" s každým jednotlivcem na Zemi

● Měny: irácký dinár, vietnamský dong a zimbabwský ZIM. (první v přecenění)

● Stellar Network – Přinášíme bankovnictví nebankovním subjektům po celém světě. Navrženo tak, aby pomohlo CELÉMU lidstvu! Napojeno na RV. Vojenský OP.

Basilej III

● Celosvětový standard, který vylepšuje strukturu mezinárodní bankovní regulace, výrazně zlepšuje řízení rizik a podporuje transparentnost

● Přesun zlata z úrovně aktiv 3 na úroveň 1, což umožňuje zaúčtovat fyzické zlato ve formě slitků ve výši 100 % částky pro účely rezervace

● Kvůli finanční krizi v letech 2007-2009 byla zavedena Basel III

● Mezinárodní regulační rámec pro banky

● Uzávěrka 28. června 2021 (posunuto do 19.11.2023)

● Požadavek, aby banky udržovaly minimální kapitálovou hodnotu ve výši 7 % v rezervách

● Požadovat, aby banky držely nezatížené fyzické zlato v hodnotě 100 %

● To způsobí, že banky budou méně ziskové, protože již nebudou moci vydělávat peníze na úrokové sazbě

Bretton Wood 3

● BW3 = Posun od FIAT k měnovému systému založenému na komoditách, kde je třeba podporovat měny

● S BW3 – Americký dolar již není stanoven jako světová rezervní měna

● Podle Credit Suisse BW3 začala v březnu 2022, kdy na Rusko za invazi na Ukrajinu začaly pršet sankce a zmrazení jejích dolarových rezerv

● Smrt USD FIAT = Smrt eura

Brettonwoodská dohoda 1 byla založena v roce 1944, kdy byl USD definován jako světová rezervní měna, kde jste mohli držet americký dolar a převést jej na fyzické zlato v poměru 35 $ za 1 unci

Zlato. V roce 1971 Nixon zrušil směnitelnost dolarů za zlato a vyjmul měnový systém ze zlatého standardu, zavedl systém FIAT a přešel na BW2.

NORMA ISO 20022

● Mezinárodní standard pro přenos elektronických zpráv mezi finančními institucemi

● Vytvořeno s cílem poskytnout finančnímu průmyslu společnou platformu pro odesílání platebních zpráv a výměnu platebních údajů

● Banky a finanční instituce po celém světě jsou připraveny přejít ze SWIFT na novou, vysoce strukturovanou a datově bohatou normu ISO 20022.

● Kvalitnější a rychlejší platby pro všechny v platebním řetězci

● Otevřený standard používaný kýmkoli v odvětví finančních služeb a implementovaný v jakékoli síti

● Okamžité platby

ISO 20022 – NORMA

NORMA ISO 20022

ISO 20022 – NORMA

Protokol 19 a 20 – Úplné sloučení se společností Quantum Systems

Protokol QFS 19

○ = Začátek regulace. Všechna aktiva a tokeny musí být kryty drahými kovy

○ Souvisí s novým nařízením o ISO20022. Brettonwood 3

○ Likvidita

○ Událost černé labutě. NYSE se propadl

○ Chazarské peníze zpět k nám lidem = Bohatství transfer

Protokol QFS 20

○ Dodatečná regulace. Manipulace s koncovou cenou

○ Kompletní transformace na KVANTOVÉ TECHNOLOGIE je v plném proudu instalováno po celém světě

○ Lékařská lůžka, rychlost světla internetu, kvantové výpočty, kvantové hlasování, kvantová léčba atd.

FAKTOR 2: KVANTOVÝ FINANČNÍ SYSTÉM

● Měny kryté zlatem a další aktiva

● Digitální certifikát – vyměňte digitální měnu za doklad ke skutečnému kusu zlata

● Zlato se používá jako vyrovnávací faktor, který chrání rozmanitost v každé zemi

● Čínské starší zlato je podpora pro všechny světové měny

● Kryje převod prostředků krytých aktivy ze světa prostřednictvím GPS

(STARLINK)

● Kvantové výpočty

● QFS ukončuje korupci, lichvu a bankovní manipulace

● Monitorování bank – nezávislé a decentralizované

● 3 hlavní skupiny: Swiss Banking Group, Indus (BRICS) a Space force usa

● Fotonická technologie – pracuje rychlostí 3,5 bilionu snímků za sekundu. Okamžité platby!

● Pouze digitální měny s certifikací ISO!

● CBDC (digitální měna centrální banky)

● Zlaté dluhopisy

QFS – CBDS (digitální měna centrální banky)

● Mince digitálních plateb centrální banky

● E-měna vaší konkrétní země převedená prostřednictvím účetní knihy v blockchainu QFS

● Z banky A do banky B nebo od osoby A pro osobu B

● Všechny země musí podepsat dohodu o zavedení elektronické měny, aby se mohly stát součástí

QFS

● Transakce CBDC budou vojenskými strážci sledovány prostřednictvím Starlinku, který bude působit jako vrchní velitel, dohlížet a zajistit, aby jej nikdo nepoužíval se špatnými úmysly

● Žádná vládní angažovanost

● Moc a politika nás, lidí

QFS – CBDS a SGB (státní zlaté dluhopisy)

● CBDC prostřednictvím Ripple (XRP)

● SGB přes Stellar (XLM) QFS – JAK TO BUDE FUNGOVAT

Jaká opatření tedy QFS v blízké budoucnosti zavede:

Kvantový finanční systém (QFS) a zákon o globální ekonomické bezpečnosti a reformaci (GESARA) mají transformovat naše finanční prostředí a ukončit pochybení a korupci, které sužují bankovní sektor.

Část 3 – QFS – GESARA, Prováděcí příkazy DJT, Aliance, BRICS, Basel III, ISO20022 a satelitní systém STARLINK

29.11.2023

QFS - GESARA, Prováděcí příkazy DJT, Aliance, BRICS

GESARA – Tato tématika byla již zpracována separátně, proto k ní uvedu ve stručnosti jen některé důležité informace, příp. některé korekce, k nimž došlo v průběhu doby.

Její vyhlášení bylo původně plánováno na 11. září 2001, tento záměr byl však překažen událostí pod falešnou vlajkou, tj. útokem na Dvojčata v New Yorku. Poté následovalo vyhlášení (předem připraveného) antiteroristického zákona Patriot Act, kterým bylo zahájení agendy americké NESARA zastaveno a celá záležitost pod trestem smrti zatajena. Deep State tak získal dalších více než 20 let pro svoji parazitní a zločinnou činnost.

Vzhledem k tomu, že agenda americké NESARA přesahovala do mezinárodních finančních kruhů, prosadil prezident D. Trump po svém nástupu do funkce (r. 2016) podepsání smlouvy GESARA, jako přílepku k původní Pařížské klimatické smlouvě, a to s podpisem zástupců všech 209 zemí světa. Smlouvu však nebylo možné hned vyhlásit, neboť politická situace k tomu v uvedenou dobu nebyla zralá. Smlouva byla tedy utajena, nicméně její obsah je znám, vesměs vychází z textu amerického zákona NESARA. Je však o několik bodů rozšířen.

Text smlouvy lze v zásad rozdělit do 3 částí, jak následuje:

1. část: Zahájení (vyhlášení) smlouvy GESARA bude spojeno s okamžitým provedením těchto 3 kroků:

1) Globální veřejné prohlášení svátku – tzv. Jubilea, neboli odpuštění všech dluhů a univerzální reset planetární Země/lidstva zpět na univerzální systém společné správy v transparentním dobrém stavu s ostatními členskými bytostmi Galaktické federace.

2) Implementace GESARA jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu věcí veřejných ve všech 209 suverénních zemích podle tajné dohody připodepsané k Pařížském smlouvě o změně klimatu z r. 2015 (vč. obnovení republiky Spojených států a ukončení Korporace Spojených států).

3) Hromadné odhalení existujícího mimozemského života na povrchu a pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii.

2. část: Sestává ze souhrnu jednorázových či přechodných opatření, k těm nejdůležitějším přitom patří:

a) povinnost vyhlásit volby do 120 dní od vyhlášení (volby s kontrolou kvantového systému, tudíž nezkorumpovatelné). Nově zvolení lídři – max. 10% ze současných vlád.

b) zrušení všech forem daňového systému kromě jednotné daně z obratu (z prodeje zboží a služeb) ve výši 14-17 % (s vynětím potravin, léčiv a zánovního zboží ze zdanění);

c) přetransformování vládního systému ve funkční a silně redukovaný nástroj;

d) zatčení a potrestání zločinců, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na aktivitách proti lidstvu (Covid, farmaceutický průmysl, očkování, obchod s lidmi, s jejich orgány, obchod s dětmi, jejich zneužívání, Adrenochrom atd.);

e) zruší se stávající otrocký právní systém založený na námořním právu a zavede se nový právní systém na principech respektování člověka jako svobodné bytosti (obecné právo).

f) základní nepodmíněný příjem – každý živý člověk bude mít právo dostávat nepodmíněný základní příjem. Výše a způsob jeho výplaty bude odstupňován v kategoriích podle věku, u lidí do 50 let to předpokládá jejich zapojení do pracovní činnosti. To vše do doby, dokud budou existovat peníze.

g) bude odtajněno cca 6.000 Kabalou utajovaných patentů, jejichž praktické využití zahájí prosperitu lidstva (generátory volné energie, antigravitační pohony, MedBeds a další).

3. část: Sestává z celkem 25 bodů, jejichž počet může být ještě doplňován. Z nich jsou dále uváděny jen některé:

● Odstranění státního dluhu všech národů světa

● Žádné daně. Pouze pevná daň z obratu ve výši 14-17 % na nové položky (bez běžných potravin a léčiv);

● Odpuštění hypoték a dalších bankovních dluhů kvůli nezákonným vládním aktivitám

● Zpět k ústavnímu právu – pryč se zkorumpovaným námořním právem

● Nově zvolení lídři – pouze 10 % současných vlád

● Světový mír po dobu 1 000 let

● Eliminuje všechny současné a budoucí jaderné zbraně na planetě Zemi

● Zlatem kryté národní měny!

● Uvedení nových skrytých technologií – 6 000 patentů Tesla. Volná energie

● Stavět a přestavovat ve všech zemích s cenami z roku 1950

● Moc zpět k nám, lidem. Globální prosperita, distribuce bohatství

● Projekt Odin = Světový systém EBS (Emergency Broadcast System)


EXEKUTIVNÍ PŘÍKAZY Donalda Johna Trumpa

č. 13818 – osob či firem za vlastizradu či další zločiny

● Zabavený soukromý a firemní majetek

● Zabavení burzy NYSE

č. 13848

● Blokování majetku osob zapojených do závažného porušování lidských práv nebo korupce. obchodování s lidmi a dále

● Uvalení určitých sankcí v případě zahraničního vměšování do voleb či záležitostí některého ze Spojených států

č. 13959

● Udržení amerického vedoucího postavení v oblasti umělé inteligence

Na základě 3 hlavních exekutivních příkazů ( 13818, 13848 a 13959) bylo zabaveno mnoho majetku Chazarské mafie a Deep State bylo zabaveno a agenti DS byli zrušeni.

Zabaveno bylo rovněž mnoho společností, které se zabývaly trestnou činností, jako je:

● Podílení se na obchodování s dětmi

● Obchodování s lidmi

● Odběr lidských orgánů

● Obchod s drogami

● Korupce

● úplatkářství

● Válečné zločiny

● Zločiny proti lidskosti

Aliance a její činnost

Alianci tvoří:

● Armáda Bílých klobouků a další pozemšťané, včetně prezidenta Trumpa, prezidenta Si Ťin-pchinga, prezidenta Putina a mnoha dalších světových vůdců. BRICS >>

● Extra benevolentní pozemšťané a jejich technologie

● Nanebevzatí Mistři, Andělé a další Nebešťané

Entity z nefyzických duchovních říší Božího Zdroje se nastěhovaly na toto místo, což je plán, který porazí tyto démony, kteří mají nad lidstvem vražednou moc. Plán právě začal? Ne, je ve hře stovky, ne-li tisíce let. Plánem je zničit zlo mezi námi a nastolit Zlatý věk lidstva. Kontrast mezi dobrem a zlem vyžaduje čas, abychom si ho uvědomili a pak se rozhodli. Není to Boží chyba, takže On má pro nás celou tu dobu plán.

Další informace:

● Vesmírné síly mají pod kontrolou VŠECHNO!

● Fiat peníze DS se rychle spotřebovávají

● Veškeré zlato DS již bylo zabaveno (Vatikán, Buckinghamský palác atd.)

● Wall Street, Washington DC, Vatikán a City of London – vše MRTVÉ

● OPERACE: OBRANA EVROPY.

- Začalo to 17. března 2020:

- převzat Vatikán, je to mafie

- Aliance se postupně zmocňuje všech centrálních bank jednotlivých států v majetku či pod vlivem Rothschildů.

● Brexit přestřihl spojovací dráty Británie s Vatikánem a zbavil britskou královskou rodinu veškerého majetku

● budoucí orientace na Teslovy vynálezy a na kovy místo ropy a plynu.

BRICS

Zakládající členové: Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika

Přistupující členové: Argentina, Egypt, Etiopie, Irán, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty.

Ke vstupu se hlásí: dalších 110 zemí světa.

Přistupující členové se stanou členy BRICS k 1.1.2024. Seskupení BRICS tak bude ovládat zcela převažující zásoby ropy a plynu na Zemi (až 80 %).

Členské země organizace BRICS postupně realizují jednotlivé kroky směřující k naplnění agendy GESARA, aniž by čekaly na její oficiální vyhlášení a aniž by se o tom nějak zvlášť šířily.

Basel III, ISO20022 a satelitní systém STAR LINK

Nový globální finanční systém funguje na satelitním systému Star Link.

Do neděle 19. listopadu musely být všechny banky v souladu s Basel III a ISO 20022! (jinak ztrácejí možnost dále fungovat jako banky). 

Systém Basilej III je postaven na 3 pilířích, které upravují požadavky vůči bankám ohledně:

 • Navýšení minimálního kapitálu a jejich likvidity (pilíř I);

 • vylepšení procesu dozoru pro řízení rizik a plánování kapitálu v celé firmě (pilíř II) a

 • vylepšení odhalování rizik a tržní disciplíny (pilíř III).

Jak již výše naznačeno, do neděle 19. listopadu t.r. musely být všechny banky po celém světě plně v souladu se standardy Basel III a ISO20022, jinak budou zbavené svých bankovních privilegií. Scéna je připravena pro finanční revoluci bezprecedentních rozměrů, poháněnou neúprosným pokrokem technologií.

Basilej III: Maják finanční stability

Basel III, zavedený Basilejským výborem pro bankovní dohled, je komplexní soubor mezinárodních bankovních regulací, jejichž cílem je posílit stabilitu globálního finančního systému. Jejím hlavním cílem je zabránit opakování katastrofálních finančních krizí, které otřásly světem v roce 2008.

Jedním z klíčových rysů Basel III je požadavek, aby banky udržovaly vyšší kapitálové rezervy (pilíř I). To zajišťuje, že banky jsou lépe připraveny přečkat hospodářské poklesy, což snižuje pravděpodobnost záchranných balíčků financovaných daňovými poplatníky. Nařízení rovněž zavádí přísnější požadavky na likviditu, takže je nezbytné, aby banky měly dostatek snadno dostupných aktiv ke splnění svých krátkodobých závazků.

Nedodržení Basel III bude mít za následek tvrdý trest – nemožnost fungovat jako banka. Pro instituce zvyklé proplouvat spletitými moři globálních financí to není nic menšího než kataklyzmatický výsledek.

ISO20022: Jazyk moderních financí

Zatímco Basel III se zaměřuje na stabilitu finančních institucí, ISO20022 se zabývá způsobem, jakým komunikují. ISO20022 je celosvětově uznávaný standard pro finanční informace, lingua franca pro transakce v moderním finančním světě. Slibuje revoluci ve způsobu výměny finančních informací a přináší s sebou potenciál pro bezkonkurenční efektivitu a snížení rizik.

Ve své podstatě ISO20022 nabízí standardizovaný datový formát pro finanční zprávy. To znamená, že ať už jste banka v New Yorku, fintech startup v Singapuru nebo poskytovatel platebních služeb v Londýně, budete mluvit stejným finančním jazykem. Tato standardizace zjednodušuje transakce, snižuje počet chyb a umožňuje rychlejší a bezpečnější výměnu informací.

Agresivní transformace: Basilej III a ISO 20022

Nyní, když jsme pochopili základy Basel III a ISO20022, je čas ponořit se do transformačního potenciálu, který v sobě skrývají.

Basilej III: Finanční pevnost

Představte si svět, kde banky už nebalancují na pokraji kolapsu během hospodářského poklesu. Představte si finanční systém, kde daňoví poplatníci nejsou nuceni nést hlavní tíhu špatného finančního řízení. Basel III si klade za cíl tyto sny proměnit ve skutečnost.

Tím, že Basel III nařizuje vyšší kapitálové rezervy a přísnější požadavky na likviditu, buduje kolem globálního bankovního systému finanční pevnost. Je to agresivní krok k zajištění robustnosti a odolnosti bank. To se promítá do menšího počtu krachů bank, menšího počtu vládních sanací a v konečném důsledku i stabilnějšího finančního světa.

Agresivní tón je zde záměrný. Basilej III není pouhým vodítkem; Je to požadavek změny, ultimátum bankovnímu sektoru. O dodržování předpisů nelze vyjednávat a důsledky jejich nedodržování jsou závažné.

ISO20022: Revoluce ve finanční komunikaci

Nyní se zaměřme na ISO20022, katalyzátor komunikační revoluce ve finančním průmyslu.

V době, kdy rychlost finančních transakcí může znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou, ISO20022 slibuje, že změní pravidla hry. Jeho standardizovaný datový formát zajišťuje bezproblémový tok dat mezi finančními institucemi, snižuje tření a umožňuje rychlé rozhodování.

Agresivní povaha ISO20022 spočívá v jejím potenciálu narušit tradiční bankovní praktiky. Zpochybňuje zavedené systémy a vyžaduje, aby se přizpůsobily efektivnějšímu a bezpečnějšímu způsobu podnikání. Banky, které ISO20022 nepřijmou, zjistí, že zaostávají a nejsou schopny držet krok s agilními fintech disruptory, kteří tento nový standard rychle přijímají.

Rozhodující uzávěrka: 19. listopadu

Agresivní transformace, kterou přináší Basel III a ISO20022, není postupným procesem. Blíží se bouřka a uzávěrka byla 19. listopadu 2023. Banky po celém světě závodily s časem, aby zajistily dodržování předpisů. Následky selhání jsou hrozivé a není zde prostor pro chyby.

S blížícím se kritickým datem se pozornost upírala na finanční instituce všech velikostí. Týmy pro dodržování předpisů nepřetržitě pracovaly na implementaci nezbytných změn, upgradu systémů a školení zaměstnanců. Byl to závod s časem, ale také příležitost pro banky, aby prokázaly svůj závazek k finanční stabilitě a inovacím.

Satelitní systém Star Link: Technologický zázrak

Nelze diskutovat o agresivní transformaci globálního finančního systému, aniž bychom zmínili satelitní systém Star Link. Tato převratná technologie, vyvinutá společností SpaceX, je páteří nového finančního světového řádu.

Satelitní systém Star Link poskytuje globální síť, která zajišťuje bezproblémovou a bezpečnou komunikaci pro finanční instituce. Je to infrastruktura, která umožňuje efektivní implementaci ISO20022 a bezpečnou výměnu dat vyžadovaných Basel III. Bez satelitního systému Star Link by tato agresivní transformace nebyla možná v globálním měřítku.

Závěr: Přijměte revoluci, nebo čelte zániku

V nadcházejících dnech bude svět svědkem vyvrcholení dlouholetého regulačního vývoje a technologického pokroku. Basilej III a ISO20022 jsou základními kameny agresivní transformace, která přetvoří finanční průmysl.

Poselství je jasné:

Dodržování těchto norem není volitelné. Banky, které tuto revoluci nedokážou přijmout, riskují, že zůstanou pozadu a nebudou schopny konkurovat v novém finančním prostředí. Agresivní tón těchto změn odráží naléhavost a důležitost okamžiku.

Hodiny tikaly do 19. listopadu a finanční svět je na pokraji nové éry. Je to doba agresivní transformace, doba, kdy přizpůsobivost a inovace rozhodnou o přežití finančních institucí. Přijměte revoluci, nebo čelte zániku. Volba je jasná.

Část 4 – Q Telefony a STARLINK, síť STELLAR a STELLAR Blockchain, digitální měny kryté drahými kovy, Lobstr peněženka, shrnutí

8.12.2023

QFS – Q telefony a STARLINK

Q TELEFONY A STARLINK

● Implementace GESARA (zejména distribuce UBI) bude spuštěna s telefony Quantum (telefony Pi nebo Q, pravděpodobně telefony Q) s předinstalovaným přístupem k internetu Quantum (Starlink) s předinstalovanými peněženkami Stellar, abyste si mohli vyzvednout své prostředky, protože všechny platby jsou prováděny ve Stellaru

● Letectvo Spojených států amerických – Globální vojenská aliance – Galaktická federace. Provoz našich satelitů Starlink pro QFS

● Satelity Starlink zaručí globální přístup rychlostí lehkého internetu a provoz QFS na blockchainu

● Quantum Starlink Internet vyléčí mysl člověka

● Bez blokování, cenzury a korupce

● Projekt Odin + Starlink + Space X

● Chráněni tajnými vesmírnými programy mimo dosah Kabaly

Q TELEFONY A STARLINK

Starlink je podnik Elona Muska, jež nasazuje konstelaci satelitů navržených tak, aby nabízely bezprecedentní připojení k internetu, čímž zužují digitální propast a zpřístupňují konektivitu univerzálně. Tento průkopnický projekt slibuje rovné podmínky a umožní každému koutu naší planety podílet se na digitální evoluci a přístupu k novému finančnímu systému, čímž položí základní kámen pro jednotnou a inkluzivní finanční budoucnost.

Jádrem tohoto úsilí je závazek překonat geografická omezení, posílit postavení vzdálených komunit a překlenout převládající digitální propast, díky čemuž budou finanční transakce plynulejší, rychlejší a bezpečnější.

Starlink je satelitní internet Elona Muska i pro ta nejodlehlejší místa – až 200 Mbit/s

Cíle a náklady Starlink Internet!

Podle Starlinku je jeho hlavním posláním a první prioritou poskytovat vysokorychlostní internet lidem, kteří k němu v současné době nemají přístup, a to především v domácnostech ve venkovských oblastech.

Starlink je satelitní internetová společnost vlastněná Elonem Muskem, zakladatelem letecké společnosti SpaceX.

První prioritou společnosti je poskytovat vysokorychlostní internet ve venkovských oblastech, kde v současné době neexistuje.

Vysokorychlostní Starlink; více satelitů; Rychleji

Uživatelé mohou očekávat rychlost stahování mezi 100 Mb/s a 200 Mb/s, přičemž latence je na většině míst pouhých 20 ms. (Latence je doba, za kterou se data dostanou z bodu A do bodu B.)

Ideální pro odlehlá místa: Starlink je ideální pro oblasti, kde je připojení nespolehlivé nebo zcela nedostupné. Lidé po celém světě používají Starlink pro přístup ke vzdělání, lékařským službám a dokonce i ke komunikační podpoře během přírodních katastrof.

Starlink Nízká oběžná dráha, vysoká rychlost a celosvětové pokrytí internetovými službami!!

Starlink je konstelace mnoha (nyní více než 1 700) satelitů, které obíhají planetu mnohem blíže k Zemi, ve vzdálenosti asi 550 km, a pokrývají celou zeměkouli. Očekávají, že po dokončení bude vypuštěno více než 3 000 satelitů.

Armáda používá Starlink k obraně!!

Víme, že Starlink se používá pro SDI (Strategic Defense Initiative), stejně jako v Reaganově éře, STAR WARS. Ke zničení přilétajících nepřátelských jaderných raket. Budou to všechny země světa, které zajistí mír pro všechny lidi, pro všechny země na planetě.

Starlink to umí a ještě víc. Použití DEW (Direct Energy Weapon (laserová zbraň)).

Zničí všechny rakety, jaderné nebo konvenční zbraně, pokud se tak rozhodnou.

Dokonce i ty, které běží a jsou 10 stop nad zemí.

Starlink má vojenské aplikace po celém světě!

To bude použito i pro QVS (kvantové hlasovací systémy). V této QVS už nikdo nemůže podvádět.

Systém Starlink bude použit k "udržení světového míru".

Systém Starlink "udrží každého občana na planetě, v každé zemi, suverénního a svobodného".

Žádná vláda nebude moci páchat trestné činy proti žádnému ze svých občanů.

HVĚZDNÁ SÍŤ

Síť Stellar je zázračná entita, která konverguje efektivitu a inkluzivitu ve finanční sféře. Je základním pilířem, který konsoliduje nesourodé finanční systémy a katalyzuje bezproblémové a nákladově efektivní přeshraniční transakce, čímž podporuje finanční soudržnost a vzájemnou prosperitu.

● Síť s otevřeným zdrojovým kódem pro ukládání a přesun peněz prostřednictvím Stellar Blockchain

● Síť STELLAR (XLM) je určena pro vojenské monitorování lidí a Aliance

● Když se akciový trh zhroutí, všechna zabavená aktiva/peníze v hodnotě více než 600 000 čísel budou proudit do těchto měn pro lidstvo

● Je navržen tak, aby všechny světové finanční systémy mohly spolupracovat v jedné síti

● Stellar nemá vlastníka; pokud je něco veřejným majetkem. Software běží v decentralizovaném, otevřeném síťovém prostředí a zpracovává miliony transakcí každý den.

● Stellar je navržen tak, aby všechny světové finanční systémy mohly spolupracovat v jediné síti

HVĚZDNÝ BLOCKCHAIN

● Platební technologie, jejímž cílem je propojit finanční instituce a dramaticky snížit náklady a čas potřebný pro přeshraniční převody

● Na rozdíl od téměř všech ostatních blockchainových systémů se Stellar může připojit ke koncovým bodům v reálném světě, takže lidé mohou proměnit své digitální reprezentace peněz v něco, co mohou skutečně utratit

● Bezpečné, decentralizované, transparentní, rychlé vypořádání, nízké náklady

● Nakonec musí každý na světě vstoupit do QFS prostřednictvím Stellaru. To se nedá obejít!

HVĚZDNÝ BLOKOVÝ ŘETĚZEC

Proč smrt BTC a ETH

● Nejsou podloženy žádnými drahými kovy ani zahrnuty do normy ISO 20022

● Oba jsou využívány k obchodování s lidmi, drogami, zbraněmi a mnoha dalšími nekalými činnostmi

● Celosvětové zastavení těžby BTC

● Pomalé a drahé

● Bitcoin spotřebovává hodně elektřiny (kabelové)

● Rothschildův dolar spojený s Tetherem a Spojenými státy

● Kdo vytvořil Ethereum? JP Morgan.

UDÁLOST ČERNÁ LABUŤ

● Černá labuť je nepředvídatelná událost, která přesahuje to, co se od situace běžně očekává, a má potenciálně vážné následky. Události typu černá labuť jsou charakterizovány svou extrémní vzácností, závažným dopadem a rozšířeným trváním, které byly zřejmé při zpětném pohledu.

● Událost černé labutě, vyvolaná protokolem 19, bude začátkem nové sítě vzplanutí peněžní rodiny ISO. Vše je připraveno na změnu

● Od > do:

● Rychlý > kvantový finanční systém

● BTC > kovy kryté aktivy regulovanými ISO Blockchain

● MSM > Starlink a projekt Odin

● $€ > zlato

● Tmavé až světlé

XRP – DIGITÁLNÍ ZLATO

● Digitální měna krytá zlatem

● Člen normy ISO 20022

● Flare Network / XRP Ledger (XRPL)

● Vlastněno společností Ripple

● Nejpraktičtější digitální aktivum pro aplikace v oblasti finančních služeb

● Transakce se vypořádají na XRP Ledger za 3-5 sekund

● Přeshraniční vypořádání transakcí institucí

XRP – DIGITÁLNÍ ZLATO

● AIIB = Asijská banka pro investice do infrastruktury

● Instituce vytvořená skupinou zemí, která nabízí financování a odborné tipy na zlepšení rozvoje

● 93 členských zemí

● Iniciativa byla oficiálně zahájena čínským prezidentem Si Ťin-pchingem při státní návštěvě Indonésie v říjnu 2013

XLM – DIGITÁLNÍ STŘÍBRO

● Digitální měna krytá stříbrem

● Člen normy ISO 20022

● Přeshraniční platby

● Transakce jsou vypořádány za 3-5 sekund

● Téměř zdarma k použití

● Transakce od nábřeží k nábřeží

● Hvězdný blockchain na Stellar Rede

XDC – DIGITÁLNÍ MĚĎ

● Digitální měna krytá mědí

● Člen normy ISO 20022

● Hybridní blockchain připravený pro podniky pro globální obchod a finance

● Nejrychlejší a energeticky nejúčinnější konsensus na světě

● Síť XDC

● Organizace XinFin

IOTA – DIGITÁLNÍ IRIDIUM

● Podporováno společností Iridium

● Síť pro výměnu hodnot a dat mezi lidmi a stroji

● IOTA je páteří IoT (Internet of Things)

● Hrát ústřední roli v příští průmyslové revoluci, umožnit ekonomické vztahy mezi stroji a propojit lidské a strojové ekonomiky

● Nulový poplatek a rychlé transakce

ALGORAND – DIGITÁLNÍ PALADIUM

● Globální síť blockchainové technologie pro škálování a podporu decentralizovaných blockchainových aplikací (decentralizovaných blockchainových aplikací) a chytrých kontraktů

● Služby spotřebitelského zboží (dapps) jsou vráceny uživatelům

● Od roku 800 pracuje na Algorandu více než 2021 společností

● Hostujte chytré kontrakty, které mohou řídit výměnu digitálního majetku nebo digitální reprezentace světových aktiv

● Nahrazuje Ethereum

Zjistěte, jak vám skrytý vynález ze studené války může pomoci snížit účet za energii přes noc

LOBSTR PENĚŽENKA

● Digitální komoditní burzovní trh propojený s blockchainem Stellar

● Bezpečná online peněženka pro nákup, ukládání, obchodování a výměnu Stellar Lumens (XLM) a dalších hvězdných krypto aktiv

● LOBSTR je jedním z nejoblíbenějších a nejdůvěryhodnějších řešení pro Stellar s více než 200 000 uživateli

● Nakupujte, ukládejte a obchodujte s kryptoměnami. Nakupujte, obchodujte nebo obchodujte s Lumeny (XLM) a dalšími hvězdnými aktivy nebo převádějte aktiva z jiných peněženek a burz do své peněženky Lobstr pro uložení

● Decentralizované obchodování. Přímý přístup k decentralizované burze Stellar (SDEX), takže můžete vyměňovat a obchodovat s aktivy Stellar přímo z aplikace peněženky

RODINA BÍLÉHO DRAKA

● Hlavní plán čínských stařešinů (Rodina Bílého draka) ZLATÉ PODPŮRNÉ mince pro svobodné lidstvo je připraven

● Zlato, které čínští stařešinové používají k vytvoření těchto nových digitálních peněz QFS, zůstává jako podklad pro všechny měny na světě

● Existuje spousta zlata nebo aktiv na krytí těchto mincí, ve skutečnosti více než dost na to, aby bylo možné realizovat nový měnový systém QFS pro celý svět a zaplavit jej digitálními penězi krytými aktivy

DINÁR, DONG A ZIM

● Irácký dinár, vietnamský dong a zimbabwská měna (2008/2009 zimbabwské bankovky "AA" bilionů dolarů.)

● Prostředky na směnu těchto měn musí být vyplaceny humanitárním pracovníkům prostřednictvím účtů QFS Structured Payout na jejich jméno. Strukturovaný platební proces je spravován aliancí.

Vaše platby strukturovaných plateb opouštějí tento účet prostřednictvím CBDC (digitální měna centrální banky) nebo prostřednictvím digitálních aktiv v síti Stellar Network a vaší elektronické peněženky QFS blockchain, jako je např. f.ex Lobstr. Tyto prostředky jsou k dispozici pro vaše okamžité použití bez omezení vnějšími silami.

NOVÝ AKCIOVÝ TRH (tokeny)

● Jednoduchá a bezpečná peněženka Stellar. Bezpečná online peněženka pro nákup, ukládání, obchodování a výměnu Stellar Lumens (XLM) a dalších Stellar Crypto Assets. LOBSTR je jedním z nejoblíbenějších a nejdůvěryhodnějších řešení pro Stellar s více než 200 000 uživateli

● Nakupujte, ukládejte a obchodujte s kryptoměnami

•Nakupujte, obchodujte nebo obchodujte s Lumeny (XLM) a dalšími hvězdnými aktivy nebo převádějte aktiva z jiných peněženek a burz do své peněženky Lobstr pro uložení Decentralizované obchodování. Přímý přístup k decentralizované burze Stellar (SDEX), takže můžete vyměňovat a obchodovat s aktivy Stellar přímo z aplikace peněženky

● Sledujte ceny. Sledujte, jak si vaše portfolio vede v průběhu času, sledujte ceny a nastavte si upozornění, abyste byli upozorněni, když se trhy pohnou. Pro maximální zabezpečení můžete nakonfigurovat dvoufaktorové ověřování (2FA) a nakonfigurovat vícepodpisové ověřování. Jste jediná osoba, která má přístup ke svým penězům.

Zdroje

Ke zpracování tohoto informačního materiálu byly použity otevřené zdroje na dané téma, zejména pak od AMG, a to s doplňujícím komentářem autora materiálu.

Závěr: Vaše role v novém finančním věku

Každý z nás má v tomto novém finančním věku svou roli. Ať už jste ostřílený investor nebo někdo, kdo se prostě snaží vyjít s penězi, změny, které se rýsují, se tak či onak dotknou vašeho života. Je to vzrušující doba být naživu, plná příslibů a potenciálu.

Nakonec, pamatujte, toto Velké probuzení k jednotnému vědomí není jen o nových technologiích, protokolech nebo předpisech. Je to o nás – o nás všech, společně. Jde o vytvoření světa prosperity, lásky a jednoty. Svět, který můžeme všichni hrdě předat budoucím generacím.

Nejde jen o příběh finanční revoluce. Toto je příběh lidské evoluce. Vítejte v nové době!

Shrnutí:

 • Kvantový finanční systém není mýtus ani konspirace; Je to realita, kterou tradiční bankovnictví již nemůže popřít. Zatímco se malé banky zavírají a finanční titáni se hroutí, QFS roste, neochvějně a odhodlaně.

 • V závěrečném dějství této finanční ságy znamená kolaps Světové banky a příchod globálního měnového resetu (GCR) úsvit nové ekonomické éry. Termín tohoto kolapsu je předpovídán na 15.12.2023. Od tohoto termínu by se měl odvíjet i další postup vč. vyhlášení EBS a kroků po něm následujících.

Zda tomu tak bude či nikoliv, teprve uvidíme. Každopádně ale platí následující jednoduché rovnice:


QFS = QC + RV + ISO 20022 + Basilej III + GCR + GESARA + NESARA

             1        2            3a                3b             4            5                 6

Realizace všech částí postupných kroků podle této rovnice nás dovede k systémové změně. Ta pak vytváří předpoklady k transformaci jednotlivých oblastí života na Zemi a k vzestupu jejího obyvatelstva do Zlatého věku (prostředí 5D), tj. k evolučnímu skoku. V případě fyzických osob, tj. nás lidí, to nebude automatické. Bude totiž záležet i na našem osobním duchovním vzestupu, který s tím úzce souvisí.

Odpověď na otázku těch, kteří "stále nic nevidí", tj. na otázku, v jaké fázi realizace zavádění nového kvantového finančního systému se v současnosti nacházíme:

Z hlediska celého procesu zavedení nového kvantového finančního systému a návazných kroků souvisejících s prosazením tohoto systému do praxe a s transformací politicko-společenského prostředí na Zemi jsme nyní z celkem 6 kroků u 4. kroku. V zásadě tedy něco málo za polovinou. Další tempo postupu, zejména pak opatření v rámci GESARA, bude záležet především na naší připravenosti a vstřícnosti vůči tomuto procesu.

Úspěšné dokončení celého procesu transformace a vzestupu nás dovede do nového prostředí daleko příznivějšího pro náš život a pro perspektivy naše, našich rodin, národa, státu a naší planety.

Při konkretizaci krátkodobě příchozích efektů pro lidstvo půjde především o tyto benefity:

V dosavadním světě globálních financí globalizovaná mainstreamová média skrývají pravdu. Namísto toho jsou veřejnosti předkládány informace o korporátních fúzích a akvizicích, které slouží k rozptýlení veřejnosti a k odvedení pozornosti od rozpadajícího se tradičního bankovnictví. Mainstreamová média přitom vesměs ignorují vzestup QFS, čímž dále udržují část stále ještě důvěřivých občanů v iluzi, že je vše v pořádku.

Mezitím však QFS v zákulisí získává každým dnem půdu pod nohama. Představuje ve svém souhrnu:

Nový QFS tedy představuje více než jen technologický skok; Symbolizuje mocenský posun epických rozměrů. "Bílé klobouky" manévrují s figurkami na šachovnici a přebírají kontrolu nad váhajícími bankovními obry.

Tito bankovní obři, zakořenění ve svých zastaralých systémech, stojí před volbou – přizpůsobit se, nebo upadnout v zapomnění. Sítem k tomu byla realizace kroků 3a., 3b. ze shora uvedené rovnice s termínem splnění do 19.11.t.r..

QFS se svým příslibem bezpečnosti, transparentnosti a efektivity tak stojí jako předvoj finanční a následně též společenské revoluce.

GESARA / NESARA

Podporujeme celosvětovou dohodu GESARA (Global Economic Security and Reformation Act čili Zákon o globálním ekonomickém zajištění a reformě) jako prostředek umožňující implementaci nového světového finančního systému a souvisejících celospolečenských změn. Chceme se aktivně podílet na přípravě české a slovenské (případně československé) verze této agendy pod názvem NESARA přizpůsobující tuto globální agendu (GESARA) k podmínkám ČR a SR (respektive Československa).

 * * * * * * * 

Oficiální prohlášení dohody GESARA vytvoří prostor k zásadním změnám jak po stránce finanční, politické a duchovní, jakož i v oblasti uspořádání společnosti v jednotlivých zemích světa. Ty si pak aplikují obsah dohody GESARA na své národní podmínky, kdy výsledkem této činnosti budou obdobná pravidla na úrovni národní – tj. NESARA (National Economic and Security Act čili Zákon o národním ekonomickém zajištění a reformě). Mnohá z jeho ustanovení budou zapracována do ústav a dalších zákonů příslušných zemí.

Agenda GESARA/NESARA tvoří součást nového světového finančního systému, a to spolu s kvantovým počítačem (QS) a dále pak s Global Currency Reset (GCR) a s Reset Value (RV), v jejichž rámci dojde k obnově národních měn plně krytých zlatem (a později též i surovinami či dalšími aktivy) a k přepočtu jejich hodnot, resp. množství podle předem stanoveného vzorce.

Následně dojde k výměně všech Fiat měn jednotlivých států ze strany jejich držitelů za tyto nové, zlatem kryté měny, resp. zlaté svitky. Fiat peníze získané jejich majiteli jakkoliv nepoctivým způsobem nebudou vyměněny. Každý klient bude mít nově pouze 1 účet u kvantového počítače. Komerční banky se stanou nadbytečnými, některé z nich budou přeměněny na Finanční poradenská centra.

Detailní obsah dohody GESARA naleznete v rubrice Témata – leták č. 2 GESARA/NESARA

Americká verze NESARA

Celý obsah GESARA/NESARA k nahlédnutí zde: 

Důležitá videa na téma NESARA GESARA:

 • Nový finanční systém GESARA se blíží 1/4:

https://www.youtube.com/watch?v=47m6XhzFxa0


 • Agenda a zákon NESARA v USA:

https://www.youtube.com/watch?v=cyRKqh3FOYc


 • GESARA - její vznik, obsah a souvislosti 3/4

https://www.youtube.com/watch?v=Ssxny-PcX7c


 • Debatní pořad k přednáškám o NESARA GESARA:

https://www.youtube.com/watch?v=9PmI4ifvbZo 

Proč je GESARA nezbytná?

Planeta Země a lidstvo zažívají Velký posun vědomí, také známý jako Vzestup nebo Velké probuzení do vědomí jednoty. Matka Země se vrací jako posvátná planeta, přešla z prostředí 3D do 5D a bere s sebou celou lidskou populaci (kohokoliv, kdo chce jít). Je to Zlatý věk přesahující naše nejdivočejší představy.

Vládní orgán "temné cabaly" záměrně a metodicky skrýval historickou pravdu lidstva (včetně mimozemské okupace a genetické manipulace) již více než 13 000 let. Proto bylo nezbytné držet lidstvo na úrovni 3D, aby nepoznalo pravdu a z vlivu temných sil se nevyprostilo. Jejich plánem bylo definitivně zotročit lidstvo pro jejich vlastní sobecké cíle. Téměř se to povedlo.

Galaktická federace světla a síly světla dostaly od zdroje Hlavního tvůrce za úkol zastavit a zvrátit dynamiku této vzpurné a do očí bijící temné cabaly, ukončit její klam a pomoci lidstvu a matce Zemi sladit cíle Velkého posunu ve vědomí. Proto má vzestup lidstva do vyšších dimenzí zásadní význam. Proto je třeba změnit též uspořádání finanční, ekonomické, politické a společenské. A zejména pak i chování a myšlení lidí tak, aby mohli v tomto novém prostředí nejen fungovat, ale též i prosperovat. Aby bylo možné zajistit pro jejich klidný, nerušený a tvůrčí život dlouhodobý mír a prostředí spolupráce, vzájemné úcty a lásky.

Podmínky k tomu nastavuje právě GESARA a na národní úrovni z ní vycházející NESARA.

Spoustu zajímavých informací naleznete také na webu: https://www.nesara.sk/  

GESARA/NESARA startuje v Brazílii

Článek připravujeme...