GESARA / NESARA

GESARA / NESARA

Podporujeme celosvětovou dohodu GESARA (Global Economic Security and Reformation Act čili Zákon o globálním ekonomickém zajištění a reformě) jako prostředek umožňující implementaci nového světového finančního systému a souvisejících celospolečenských změn. Chceme se aktivně podílet na přípravě české a slovenské (případně československé) verze této agendy pod názvem NESARA přizpůsobující tuto globální agendu (GESARA) k podmínkám ČR a SR (respektive Československa).

 * * * * * * * 

Oficiální prohlášení dohody GESARA vytvoří prostor k zásadním změnám jak po stránce finanční, politické a duchovní, jakož i v oblasti uspořádání společnosti v jednotlivých zemích světa. Ty si pak aplikují obsah dohody GESARA na své národní podmínky, kdy výsledkem této činnosti budou obdobná pravidla na úrovni národní – tj. NESARA (National Economic and Security Act čili Zákon o národním ekonomickém zajištění a reformě). Mnohá z jeho ustanovení budou zapracována do ústav a dalších zákonů příslušných zemí.

Agenda GESARA/NESARA tvoří součást nového světového finančního systému, a to spolu s kvantovým počítačem (QS) a dále pak s Global Currency Reset (GCR) a s Reset Value (RV), v jejichž rámci dojde k obnově národních měn plně krytých zlatem (a později též i surovinami či dalšími aktivy) a k přepočtu jejich hodnot, resp. množství podle předem stanoveného vzorce.

Následně dojde k výměně všech Fiat měn jednotlivých států ze strany jejich držitelů za tyto nové, zlatem kryté měny, resp. zlaté svitky. Fiat peníze získané jejich majiteli jakkoliv nepoctivým způsobem nebudou vyměněny. Každý klient bude mít nově pouze 1 účet u kvantového počítače. Komerční banky se stanou nadbytečnými, některé z nich budou přeměněny na Finanční poradenská centra.

Detailní obsah dohody GESARA naleznete v rubrice Témata – leták č. 2 GESARA/NESARA

Americká verze NESARA

Celý obsah GESARA/NESARA k nahlédnutí zde: 

Důležitá videa na téma NESARA GESARA:

  • Nový finanční systém GESARA se blíží 1/4:

https://www.youtube.com/watch?v=47m6XhzFxa0


  • Agenda a zákon NESARA v USA:

https://www.youtube.com/watch?v=cyRKqh3FOYc


  • GESARA - její vznik, obsah a souvislosti 3/4

https://www.youtube.com/watch?v=Ssxny-PcX7c


  • Debatní pořad k přednáškám o NESARA GESARA:

https://www.youtube.com/watch?v=9PmI4ifvbZo 

Proč je GESARA nezbytná?

Planeta Země a lidstvo zažívají Velký posun vědomí, také známý jako Vzestup nebo Velké probuzení do vědomí jednoty. Matka Země se vrací jako posvátná planeta, přešla z prostředí 3D do 5D a bere s sebou celou lidskou populaci (kohokoliv, kdo chce jít). Je to Zlatý věk přesahující naše nejdivočejší představy.

Vládní orgán "temné cabaly" záměrně a metodicky skrýval historickou pravdu lidstva (včetně mimozemské okupace a genetické manipulace) již více než 13 000 let. Proto bylo nezbytné držet lidstvo na úrovni 3D, aby nepoznalo pravdu a z vlivu temných sil se nevyprostilo. Jejich plánem bylo definitivně zotročit lidstvo pro jejich vlastní sobecké cíle. Téměř se to povedlo.

Galaktická federace světla a síly světla dostaly od zdroje Hlavního tvůrce za úkol zastavit a zvrátit dynamiku této vzpurné a do očí bijící temné cabaly, ukončit její klam a pomoci lidstvu a matce Zemi sladit cíle Velkého posunu ve vědomí. Proto má vzestup lidstva do vyšších dimenzí zásadní význam. Proto je třeba změnit též uspořádání finanční, ekonomické, politické a společenské. A zejména pak i chování a myšlení lidí tak, aby mohli v tomto novém prostředí nejen fungovat, ale též i prosperovat. Aby bylo možné zajistit pro jejich klidný, nerušený a tvůrčí život dlouhodobý mír a prostředí spolupráce, vzájemné úcty a lásky.

Podmínky k tomu nastavuje právě GESARA a na národní úrovni z ní vycházející NESARA.

Spoustu zajímavých informací naleznete také na webu: https://www.nesara.sk/