POŠTOVNY

Vážení Poslové-poštmistři,

v poslední době se začínají stále častěji objevovat stížnosti ze strany poštoven na nefunkční adresy mnohých poštoven, které jsou uveřejněné na naší webové stránce.

Problém vznikl s vydáním nového zákona o utajování osobních údajů, jehož dodržování si vyžaduje zřídit mailové adresy jednotlivých poštoven, které jsou neosobního charakteru. Uveřejňovat dále soukromé adresy mnohých z Vás by bylo v rozporu s tímto zákonem.

V nedávné minulosti byly hromadně zřizovány mailové adresy podobnou formou, jako je tomu u velkých firem s mnoha mailovými adresami.

Tento postup se neosvědčil, a to minimálně z následujících důvodů:

- prvních 100 adres bylo sice zdarma, další adresy byly zpoplatněny;

- některé poštovny v mezidobí skončily, příp. došlo na nich k výměně poštmistra bez předání přístupu k příslušné e-mailové adrese poštovny. Adresy tak propadly a místo nich dokupovat nové adresy za některé takto lehkomyslně promrhané adresy nehodláme, nebylo by to ekonomické.

- některé poštovny nereagovaly na naše podněty, takže jejich stav a funkčnost byly/jsou nejisté.

- za těchto okolností udržovat dále tento systém bylo časově a finančně náročné a s ohledem na často proměnlivé postoje některých poštmistrů též nikdy nekončící prací.

S cílem vyřešit celou situaci v této záležitosti zavádíme následující postup spočívající ve zřízení nové e-mailové adresy každé aktivní poštovny, a to podle následujícího jednotného vzoru:

poslove.názevměsta@koncovka, kterou běžně používáte tj. např.:

poslove.tachov@gmail.com nebo poslove.olomouc@centrum.cz

V případě pražských a bratislavských poštoven s více obvody a tedy i poštovnami pak zřizujte nové mailové adresy i s uvedením čísla příslušné městské části, tj. např.:

poslove.praha3@seznam.cz nebo poslove.bratislavaIII@gmail.com apod.

Žádost o zřízení mailových adres jednotlivých poštoven dle uvedeného vzoru se týká i slovenských poštoven.

Žádáme jednotlivé poštmistry, aby zajistili potřebné provedení změny e-mailové schránky jejich poštovny podle uvedeného vzoru.

Poštovny, které mají své mailové adresy v této podobě již zřízené, nemusí žádnou změnu provádět.

Toto opatření se netýká zahraničních poštoven s ohledem na tamní specifika. Žádám nicméně aktivní poštmistry v zahraničí, aby se k celé záležitosti za svoji poštovnu vyjádřili. Předběžně ale vycházím z toho, že ačkoliv předmětný zákon se bude týkat především naší země než země jejich rezidence, uveřejňování jejich soukromé mailové adresy v ČR bude ale představovat obdobný problém jako v případě uveřejňování soukromých adres našich poštmistrů.

Pořízení nových e-mailových adres nahlašujte laskavě na centrální mailovou adresu uvedenou v záhlaví naší webové stránky, tj. info@poslovebudoucnosti-zlatyvek.info

Další korespondenci vč. zpráv, jejichž frekvenci chceme v nadcházejícím období zvýšit, budeme zasílat již na Vámi zřízené nové adresy, které nám takto oznámíte.

Nové e-mailové adresy jednotlivých poštoven budou uveřejněny v nově zpracovaném seznamu, který bude umístěn na naší webové stránce www.poslovebudoucnosti-zlatyvek.info

S pozdravem

Ing. J.Tichý

SEZNAM LOKALIT V ČR DOSUD BEZ POŠTOVNY

KONTAKT NA POŠTOVNY