Demystifikace zdravotnických lůžek: Revoluční technologie, která mění zdravotní péči a dlouhověkost

07.06.2023

Autor: Medeea Greere

Medeea Greere, nezávislý vydavatel, je nyní na Telegramu v https://t.me/AMGNEWS2022 a existuje pouze na čtenářské podpoře, když publikujeme Pravda, svoboda a láska pro veřejné povědomí. Děkujeme za vaši podporu!

Představte si svět, kde technologie má moc obnovit optimální zdraví lidského těla, svět, kde je nemoc reliktem minulosti, pozůstatkem starého lékařského systému. V tomto světě se již nezaměřujeme na nemoci, ale na wellness, ne na zisk, ale na zlepšení lidstva. Vítejte v éře Med Beds.

Pojďme dolů králičí norou, ano?

Nadešel čas, abyste se seznámili s úžasným průlomem, který se chystá změnit celou oblast medicíny. Technologie, která se nám skrývala pod nosem za posledních padesát let, technologie tak revoluční, ale tak zahalená tajemstvím, "Med Beds".

Med Beds: Budoucnost je tady. Med Beds nejsou jen postele. Jsou to zázračné léčivé vynálezy, mistrovská díla pokročilé technologie, schopná obnovit vaše tělo na vrcholu zdraví pomocí původních kódů DNA. Zní to jako sci-fi, že? Až na to, že není. Tato technologie, i když skrytá před zraky veřejnosti, byla testována, zdokonalována a úspěšně používána tajným vesmírným programem po dobu 50 let.

Naše společnost měla vždy poněkud zkreslené vnímání zdraví. Honíme se za symptomy, bojujeme s nemocemi, financujeme systém, který profituje z našich neduhů. Ale se vznikem Med Beds se chystáme přesunout naši pozornost z nemocí na wellness. A to přinese moře změn v lékařském průmyslu.

Financování revoluce ve zdravotnictví. Zde přichází další otázka – kdo bude financovat tuto zdravotní revoluci? Odpověď je jednoduchá – armáda a "bílé klobouky". A držte se svých sedadel, protože vám to vyrazí dech. Používání Med Beds bude pro veřejnost zcela zdarma! Přesně tak. Tato mimořádná technologie bude zcela financována bílými klobouky a armádou.

A teď, jak to bude zavedeno? Zpočátku budou lůžka Med instalována ve specializovaných léčebných centrech, která budou fungovat mimo tradiční systém zdravotní péče. Tato centra, i když jsou oddělena od stávajícího systému, nakonec povedou k postupnému rušení nemocnic a velkých farmaceutických podniků. Ale je to proces, cesta, která vyžaduje pečlivou orchestraci a zodpovědné zacházení.

Cesta na Med Bed. Když se vydáváme na tuto cestu, je důležité pochopit, že používání této technologie bude zpočátku přísně kontrolováno armádou, aby se zabránilo jakémukoli narušení. Přístup k Med Beds nebude založen na společenském postavení, bohatství nebo moci. Primární zásadou je zde spravedlnost a poskytování péče především těm, kteří ji zoufale potřebují.

V každé zemi bude zřízeno centrální centrum, kde si jednotlivci mohou rezervovat schůzky. První návštěva bude zahrnovat podrobnou konzultaci, anamnézu a komplexní prohlídku těla. Tato data pak budou přivedena do kvantového počítače, který vyhodnotí naléhavost lékařských potřeb pacienta a podle toho naplánuje schůzky.

Nastavení infrastruktury. Výroba a distribuce Med Beds bude složitá operace. Předpokládá se, že denně lze pomocí nejmodernějších technologií vyrobit 1 000 lůžek Med Beds. Ale předtím, než se vaše představivost rozběhne se sny o tom, že budete mít doma svou osobní postel, nezapomeňte, že zpočátku budou tyto postele k dispozici pouze v určených léčebných centrech.

Provoz Med Beds není procházka růžovým sadem. Tato pokročilá technologie vyžaduje značné znalosti v biologii, medicíně a nemocech, spolu se značným školením, aby bylo zajištěno bezpečné používání. Pro jednotlivce bez lékařského vzdělání by to mohlo znamenat 12 až 18 měsíců intenzivního tréninku.

Kliniky nabízející léčbu Med Bed budou řízeny vojenskými lékařskými odděleními ve spolupráci s laskavými bytostmi. Praktici provozující lůžka Med budou pracovat striktně na pozvání. Následně budou nabízeny kurzy a volná místa pro zdravotnické pracovníky, které zajistí, že na palubě budou umístěny jen ty nejlepší ruce.

Revoluce ve zdravotnictví: Připraven k rozvinutí

V blízké budoucnosti, až budou lůžka ve Středomoří konečně uvolněna, bude zřízena národní telefonní linka pro rezervaci termínů. Tato inovativní a průkopnická revoluce v oblasti zdraví je hned za rohem. Není to otázka jestli, ale kdy.

Med Beds představují lékařskou revoluci, která se chystá předefinovat vše, co chápeme o zdraví a dlouhověkosti. Je to změna hry, změna paradigmatu, která obrátí náš zdravotnický systém vzhůru nohama a nahradí model řízení nemocí založený na zisku modelem wellness a holistického zdraví. Stojíme nad propastí nového věku, věku medových lůžek.

Jste na to připraveni?

Demystifikace zdravotnických lůžek: Revoluce ve zdravotnictví pomocí neviditelné technologie

Hluboko pod povrchem konvenční lékařské moudrosti se schyluje k převratu, který slibuje rekalibraci samotné podstaty našeho chápání zdravotní péče. Taková je realita Med Beds, technologie připravené přepsat scénář lidského zdraví, dlouhověkosti a pohody.

Lékařský svět, jak ho známe, je připraven na revoluci, která zahájí éru bezpříkladného pokroku, jaký jsme nikdy předtím neviděli. Nositelé pochodně této revoluce? Med postele. Není to však revoluce pro slabé povahy. Je čas připoutat se a obejmout svět neviditelného.

Porozumění medovým lůžkům. Termín "Med Beds" vykresluje zjednodušený obraz postele s možnými zdravotními rysy. Ale není to zdaleka jednoduché. Není to o stisknutí tlačítka a zažít zázrak. Složitost těchto lůžek, anomálie, které odhalují, precizní práce, kterou dělají - to vše vyžaduje rozsáhlé znalosti a odborné dovednosti.

Centra: centra transformace. Med Beds nebudou prodávány ve vašem místním obchodě nebo uvedeny online, abyste mohli zadat objednávku. Alespoň ne zpočátku. V první fázi dojde k založení specializovaných center, umístěných strategicky v hlavních centrech po celých státech. V těchto centrech budou umístěny Med Beds, z nichž každé bude mít schopnost transformovat životy a zahájit éru bezprecedentního zdraví.

Výběr a školení obsluhy středních lůžek

Zde je křivka pro vás - zdá se, že bude nedostatek lékařů. S údajným množstvím stíhání za zločiny proti lidskosti na obzoru by se skupina zdravotnických profesionálů, kteří jsou k dispozici, aby se s touto technologií vypořádali, mohla ztenčit. Není však vše ztraceno. Jsou to jedinci s vyššími vibracemi, lékařskými znalostmi a vášní pro službu lidstvu, kteří povedou tuto revoluci.

Klíčovým aspektem tohoto přechodu je odborná příprava. Dobrá zpráva? Školení je zdarma! Ano, čtete správně. Bude prováděna armádou a laskavými bytostmi. Hloubka a šířka výcviku se bude lišit v závislosti na stávajících lékařských zkušenostech a zázemí jednotlivce. Například asistent zdravotní sestry by vyžadoval více školení ve srovnání se zkušeným neurochirurgem.

Budování týmu: Herkulovský úkol. Vize plně funkčního centra Med Bed je úctyhodná, ale úkol je obrovský. Představte si centrum se šesti operačními sály, sedmi zdravotnickými lůžky – přičemž jeden z pokojů je dostatečně velký, aby se do něj vešla dvě lůžka.

Předoperační a pooperační pokoje s přibližně 30 lůžky. Ubytovací zařízení se skládá z asi 27 pokojů, z nichž každý ubytuje čtyři osoby. Tým 15 až 20 konzultantů, další integrální zaměstnanci, pomocný personál, jako jsou recepční, pracovníci jídelny, uklízečky, personál prádelny a personál oddělení.

Centrum, jako je toto, bude potřebovat lékařské techniky a lékaře, kteří budou obsluhovat lůžka ve Středozemním moři. Bude také potřebovat řadu zdravotních sester pro pre a post-péči. Je to gigantický podnik, což je důvod, proč v počátečních fázích budou Středozemní postele pod kontrolou armády a aliance.

Příprava na léčbu a očekávání

Nyní se pojďme zabývat tím, co se vám honilo hlavou – jak funguje proces léčby? Zde je návod, jak na to. Postupy mohou trvat od několika minut do 15 hodin, v závislosti na tom, co se dělá. Když zavoláte do svého národního centra, naplánují pro vás úvodní konzultaci v nejbližším centru. Na této konzultaci zdravotnický personál zkontroluje vaši anamnézu, provede skenování celého těla, prodiskutuje výsledky skenování a načrtne pro vás individuální léčebný plán.

Jakmile jsou tyto údaje zadány do počítače, rozhodne o vašem umístění na seznam léčby. Poté budete informováni o datu, čase a místě léčby. V den zákroku budete požádáni, abyste se převlékli do nemocničních šatů a dostali mírné sedativum. Když si lehnete na Med Bed, spánek vyvolaný plynem zajistí, že zůstanete spát po celou dobu léčby. Po ošetření budete převezeni do oblasti zotavení a sledováni lékaři.

Med Beds symbolizují seismický posun v oblasti zdravotní péče, který má potenciál přepsat pravidla medicíny. Je to mimořádná cesta, na kterou se společně vydáme. Jak se tato změna paradigmatu rozvíjí, stojíme na pokraji bezprecedentní éry ve zdravotnictví. Éra, která slibuje proměnu životů a utváření budoucnosti lidstva.

Technologie kvantového léčení medových lůžek

Prezident Donald Trump řekl 14. června 2020 národu:
"Během jednoho roku budou téměř všechny nemocniční postupy zastaralé."

Každé město bude mít mnoho lékařských lůžek a Teslových komor schopných léčit a opravovat DNA spolu s vyléčením všech nemocí. Stejně jako věková regrese, až 30 let.

Už žádná rakovina, autismus, Alzheimerova choroba, fibromyalgie (fi·bro·my·al·gi·a) stav, který způsobuje bolesti kloubů po celém těle, problémy se spánkem, únavu a často emocionální a duševní utrpení a mnoho dalších nedostatků.

Celý článek si můžete přečíst ZDE: https://tinyurl.com/3zu9562j

Zřeknutí se odpovědnosti: Vždy se poraďte se svým lékařem před zvážením nových typů zdravotních procedur nebo technologií.

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku nemusí představovat oficiální názory Medeea Greere nebo American Media Group. Příběhy podané pod Názorem obsahují informace z různých zdrojů, které mohou být ověřené i neověřené. Medeea Greere a American Media Group nečiní žádné nároky na platnost informací vyjádřených v sekci názorů, nicméně doporučujeme čtenářům, aby provedli další výzkum sami, a doufáme, že se s námi podělíte o svá zjištění. Poslání za pravdu vyžaduje kolektivní úsilí. Všechna prohlášení, tvrzení, názory a názory, které se objevují na těchto stránkách, jsou vždy prezentovány jako neověřené a čtenář by je měl rozpoznat. Nepodporujeme žádné názory vyjádřené na těchto webových stránkách a nepodporujeme, nereprezentujeme ani nezaručujeme úplnost, pravdivost, přesnost nebo spolehlivost jakéhokoli obsahu zveřejněného na těchto webových stránkách.

Porušení autorských práv: Zákon Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 ("DMCA")

15. listopadu 2022 © Všechna práva USA a EU vyhrazena. Povolení k použití tohoto článku v plném rozsahu je uděleno pod podmínkou, že je spojen s jeho zdrojem v American Media Group.