POSLOVÉ BUDOUCNOSTI  Zlatý věk

ANKETA "Pojďme tvořit lepší svět" 

 • Chtěli bychom vás informovat, že jsme dosáhli celkem 1.111 respondentů na tuto anketu, takže náš záměr získat vzorek alespoň na úrovni 1.000 respondentů byl splněn a tuto anketu tudíž uzavíráme.
 • Děkujeme všem účastníkům za spolupráci.
 • Po analýze a vyhodnocení výsledků budeme informovat posluchače ve speciálním pořadu na našem vysílači Poslovébudoucnosti-zlatyvek.info a na Odysee.

Poslové budoucnosti-Zlatý věk vás svolávají. 

Přijď i ty pomoci probouzet další lidi! 

Pojďme společně tvořit lepší svět!

KALENDÁŘ AKCÍ:  

13.4.2024, Karlovy Vary

PŘIHLÁŠKA:

20.4.2024, Teplice:

PŘIHLÁŠKA:

11.5.2024, TÁBOR LIDU - Tvrdonice okr. Břeclav

PŘIHLÁŠKA:

Bližší informace v přihlášce.

PROGRAM: připravujeme...

Základní informace o projektu

1. O spolku POSLOVÉ BUDOUCNOSTI - Zlatý Věk, z.s.

POSLOVÉ BUDOUCNOSTI - Zlatý věk je zájmový spolek, založený za účelem podpory projektu Poslové budoucnosti, vedený u Městského soudu v Praze - POSLOVÉ BUDOUCNOSTI - Zlatý věk, z.s., sídlo: Husovo nám. 14, 253 01 Hostivice, IČ: 17741513.

Finanční příspěvek na podporu naší činnosti můžete zaslat na tento bankovní účet: 2302406646/2010, IBANCZ05 2010 0000 0023 0240 6646, BICFIOBCZPPXXX.

U darů v hodnotě nad 1.000 Kč si prosím stáhněte darovací smlouvu na www.poslovebudoucnosti-zlatyvek.info v oddíle KONTAKTY.

1.1. Hlavní účel spolku

 • Veřejná prospěšnost v oblasti poradenství a zajištění finanční, ekonomické a organizační potřeby naučně-osvětového projektu Poslové budoucnosti;
 • udržování a prohlubování přátelských vztahů mezi občany ČR a SR; Organizace a poskytování pomoci občanům v krizových situacích
 • Osvěta a podpora směřující ke zlepšování mezilidských vztahů;
 • Organizace a rozvoj společnosti.

1.2. Vedlejší účel spolku

Prodej reklamních předmětů a publikací, přičemž výnosy z tohoto prodeje, resp. zisk bude využíván pro naplnění hlavního účelu spolku (specifikováno v odst.1.1.)

2. O projektu "Poslové budoucnosti"

2.1. Prvotní cíl projektu

 • Naučně osvětová a organizační činnost na podporu zavedení nového světového finančního systému za pomoci agendy GESARA/NESARA a s podporou spolku POSLOVÉ BUDOUCNOSTI -Zlatý Věk, z.s.

2.2. Další cíle projektu

 • podpora obnovy Československa;
 • osvěta a podpora směřující ke zlepšování mezilidských vztahů

2.3. Prostředky k dosažení cíle projektu

 • Šíření informací prostřednictvím sítě virtuálních "poštoven" za účasti spolupracovníků v rámci projektu Poslové budoucnosti (Poslové budoucnosti viz. úvodní zpráva)
 • Osvětová a organizační činnost prostřednictvím přednášek, videí a publikací;
 • Aktivizace spoluobčanů za účelem snazšího přechodu na nový světový finanční systém včetně souvisejících celospolečenských změn Instrukce pro účastníky projektu Poslové budoucnosti (Pošťáci).