Nový světový finanční systém a agenda GESARA/NESARA se blíží – 6.část

28.05.2022

Nový světový finanční systém a agenda GESARA NESARA se blíží

Jaroslav Tichý

27.5.2022

3. díl - GESARA

Část 2 - Základní cíle dohody GESARA, její vyhlášení a obsah, širší souvislosti této dohody

1. Základní cíle GESARA

V souvislosti s transformací původního amerického zákona NESARA do globálního projektu GESARA narazili autoři projektu snažící se o vytvoření vazeb ke zprůchodnění původního amerického zákona NESARA na otázky související s tím, že stávající " kabalistická " řídící autorita více než třináct tisíc let záměrně a metodicky skrývala historickou pravdu ohledně lidstva (včetně okupace Země mimozemšťany a genetické manipulace).

Došlo tudíž nutně k formulaci podmínek, kdy NESARA se spojila s GESARA.

Zdroje Aliance tvrdí, že NESARA v Americe již není potřeba, protože prezident D. Trump podepsal revidovanou Pařížskou dohodu, do které byla GESARA tajně zakomponována.

Proto NESARA, která byla původně určena pro Republiku Spojených států amerických , se spojila s GESARA.

Oznámení GESARA v OSN nyní ovlivní Republiku Spojených států spolu se zbytkem světa v celkovém počtu 209 suverénních států. Touto cestou tak bylo současně možné obejít zneužité ustanovení protiteroristického zákona platného v USA, jež se týká utajení zákona NESARA pod trestem smrti.

Implementace projektu GESARA je tudíž nezbytná, a to s cílem:

 • zabránit Kabale a Iluminátům ve spojení s některými mimozemskými entitami dotáhnout celý kabalistický projekt do úplného konce, tj. do Nového světového řádu s fyzickou likvidací 90 % lidstva a zotročením jeho zbytku;
 • zastavit s pomoci Galaktické federace (pozitivních entit z řad mimozemšťanů - především Plejáďanů) výboje negativních obyvatel naší galaxie vč. Kabaly a spolupracujících nacistů v podobě Temné flotily a ovládnout planetu Zemi. Ačkoliv tento boj se vyvíjí příznivě, stále ještě není u konce;
 • zvrátit jednání těchto negativních entit, nacistů a Iluminátů proti zdroji Stvořitele;
 • ochránit lidský druh a lidskou civilizaci na planetě Zemi jako takové;
 • vytvořit podmínky mírové spolupráce mezi národy na planetě Země tak, abychom mohli jako Aliance Země stát se plnohodnotným členem Galaktické federace spolu s jejími dalšími členy;
 • vytvořit nové povědomí o "síle naší mysli", aby se projevily naše potřeby;
 • eliminace státního dluhu každého národa na Zemi, jednorázová eliminace dluhů fyzický osob, sníženi či likvidace některých daní (a zavedení rovné daně z prodeje nového zboží).

Nový finanční systém potřebuje ke svému provozu kvantový počítač, který jako jediný dokáže řídit veškeré celosvětové finanční operace v reálném čase, a ještě k tomu hlídá, kdo a jak s penězi manipuluje. Tento počítač byl instalován ve Světovém obchodním centru (WTC) v New Yorku. Spuštění GCR (Globálního měnového resetu) bylo naplánováno na podzim roku 2001. Dnes už víme, proč musela rodina Bushových a spol. nechat Dvojčata (budovy WTC) vč. třetí budovy č. 7 dne 11. září 2001 demolovat.

Počítač byl nicméně již nahrazen, připojily se na něj již centrální banky z 204 zemí světa (z celkového současného počtu 209). Jsou zajištěny zásoby zlata z historických fondů, na nový světový finanční systém, na agendu GESARA podle uzavřené dohody přecházejí postupně další státy.

Obrovská množství zlata byla nalezena v tunelech pod Vatikánem vedoucích až do Jeruzaléma, kde bylo zlato naskládáno v délce mnoha kilometrů. (údajně ho odváželo až 650 nákladních letadel do bezpečných uložišť pod kontrolou Bílých klobouků).

Obrovská množství zlata byla obdobně nalezena v Londýně pod Buckinghamským palácem. Uložené pro bohaté, ukradené zchudlým.

Zlata je nyní na světě více než dost na to, aby jím byly všechny světové měny podloženy

v poměru jedna ku jedné, a dostačující k tomu, aby zajistilo všechny potřeby lidem po celém světě.

V některých z těchto států již probíhá výměna fiat peněz a odkup fiat dluhopisů, stejně jako i proces oddlužování. Další státy (až do počtu 2/3 všech států světa) se k tomu chystají.

Ve zbývající 1/3 světa, kam bohužel patří Česká republika spolu s celou EU, je však zatím stále ještě udržován starý dluhový finanční systém.

Je zřejmé, že tato část světa zaostává, neboť do doby jejího přihlášení k agendě GESARA za účelem jejího přerodu nebude možné:

 • provést kroky v souladu s podmínkami GESARA ve prospěch občanů i státu;
 • provést výměnu fiat peněz za peníze plně kryté zlatem a přejít na tomu odpovídající cenovou hladinu ani
 • získat k užívání různé vynálezy (např. Teslovu volnou energii či léčebná lůžka MedBeds, auta na vodíkový pohon apod.). Jednak proto, že Kabala je dosud zainteresována na starých technologiích a zdrojích, které má pod svojí kontrolou a na kterých vydělává obrovské peníze (např. Rockefellerové - ropa či BigPharma - různá léčiva, často pochybného účinku), a proto by znemožnila lidem využívat je, jak to v mnohých podobných případech učinila již v minulostí (viz Teslova volná energie či auta na vodíkový pohon). A jednak též proto, že by se lidstvo snáze vymknulo zpod její nadvlády.

V současné době se čeká na oficiální vyhlášení agendy GESARA a výzvy k celosvětové realizaci uzavřené dohody o GESARA. To by mělo návazně odstartovat i oficiální vyhlášení přechodu na nový světový finanční systém. Lze se domnívat, že k tomu dojde po skončení konfliktu na Ukrajině, ačkoliv nelze vyloučit, že globalisté se nepokusí vyvolat prostřednictvím Deep state (Kabaly) nějaký další konflikt s cílem celosvětový nástup agendy GESARA ještě oddálit.

2. Vyhlášení dohody GESARA

Vyhlášení dohody GESARA bude největší finanční událostí v dějinách lidstva. Nastane však

za stávajícího vedení a okolností v USA, nikoliv v době jejich řízení D. Trumpem.

Trump přijde nejspíš v roli stavitele, aby věci napravil.

Zahájení (vyhlášení) dohody GESARA bude spojeno s okamžitým provedením těchto 3 kroků:

1) Globální a veřejné prohlášení globálního svátku - tzv. Jubilea neboli odpuštění všech dluhů a univerzální reset planetární Země/lidstva zpět na univerzální systém společné správy v transparentním dobrém stavu s ostatními členskými bytostmi Galaktické Federace.

2) Implementace GESARA jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu věcí veřejných ve všech 209 suverénních zemích podle tajné dohody podepsané na Pařížském summitu o změně klimatu z roku 2015, počínaje obnovením republiky Spojených států (a zároveň ukončením Korporace Spojených států).

3) Hromadné odhalení existujícího nelidského (mimozemského) života na povrchu a pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii.

Další kroky jsou podrobně popsány přímo v dokumentech GESARA, jak následuje. K těm nejdůležitějším z nich patří:

 • Povinnost vypsat nové nezmanipulované volby v každé zemi světa do 120 dní od vyhlášení (hlasování pomocí kvantového systému, tudíž nezkorumpovatelné!).
 • Zrušení všech forem daňového systému, kromě jednotné daně z obratu ve výši 17%
 • Přetransformovat vládní systém ve funkční a silně redukovaný nástroj.
 • Zločinci, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na aktivitách proti lidstvu (Covid, farmaceutický průmysl, obchod s lidmi, jejich orgány, Adrenochrom, ...) budou zatčeni a souzeni.
 • Zruší se stávající otrocký právní systém založený na námořním právu a zavede se systém nového právního systému na principech respektování člověka jako svobodné bytosti - obecné právo
 • Základní nepodmíněný příjem - každý živý člověk bude mít právo dostávat pravidelně základní příjem, aby měl zajištěny podmínky k přežití po dobu, dokud budou existovat peníze v té podobě, jak je známe dnes
 • Bude odtajněno asi 6000 Kabalou utajovaných patentů, které zahájí prosperitu lidstva. Mezi tyto patenty patří generátory volné energie, antigravitační pohony, léčebné tachyonové technologie a další.

Nastanou desítky a stovky dalších změn, o kterých nejsou zatím uváděny bližší informace, protože si je stejně většina populace ani neumí představit. To se musí prožít na vlastní kůži, a proto jsme se sem právě teď také narodili!

3. Obsah dohody GESARA

Tato dohoda obsahuje následující kroky umožňující zavedení nového světového finančního systému, odstranění starého dluhového systému, provedení potřebné nápravy a potrestání osob, které se při prosazování starého systému a jeho agendy provinily. Aby touto cestou mohla splynout GESARA s původním americkým zákonem NESARA, jsou v podmínkách agendy GESARA obsaženy některé kroky týkající se vyloženě Spojených států.

Celkový počet těchto kroků bylo původně 17, nyní je jich 25, lze však očekávat ještě další rozšíření jejich počtu. Jednotlivé země po celém světě si po vyhlášení dohody GESARA budou muset zpracovat v rámci jejího základního zadání a limitů své vlastní národní programy (NESARA), které budou nejlépe řešit potřebným způsobem jejich vlastní problematiku.

Dále uvádím oněch 25 kroků dohody GESARA tak, jak byly formulovány:

1) Obnovuje ústavní právo v republice Spojených států amerických. Vrací ústavní právo do všech soudů a právních záležitostí.

2) Odstraňuje administrativní úředníky USA, Inc. a všechny členy Kongresu USA z jejich pozic kvůli jejich neustálým protiústavním opatřením;

3) nutí prezidenta USA, Inc., viceprezidenta, členy kabinetu a všechny členy Kongresu opustit jejich úřady.

4) Pozastavuje všechny volby kdekoli na světě, na všech suverénních úrovních vlády.

5) Umožňuje nové Republice Spojených států a jí pověřeným zástupcům dočasně řídit záležitosti země, dokud nebudou moci být spravedlivé a zákonné volby.

6) Umožňuje republikovým vojenským donucovacím orgánům odstranit, a to i fyzicky jakoukoli překážku bránící zákonu GESARA.

7) Umožňuje Kongresu republiky zavést přirozenou ústavní linii dědictví.

8) Odstraňuje všechny "nouzové stavy", čímž vyhlašuje mír pro každou zemi, která dodržuje GESARA, a je to aliance.

9) Nutí americkou armádu okamžitě odstranit vojáky ze všech suverénních národů, které je již dobrovolně nepřijímají k pobytu na jejich území. To zahrnuje Irák, Sýrii, Afghánistán a Filipíny.

10) Zrušuje veškeré dluhy kreditních karet, hypotéky a další bankovní dluhy po celém světě z důvodu nezákonných bankovních a vládních transakcí a finančních aktivit. Mnozí to nazývají jako "jubilejní" (výroční) nebo-li úplné-totální odpuštění všech těchto základních dluhů.

11) Aktivuje Treasury Bank of Republic a Republic Treasury, spolu se zlatem krytou měnou USN, kterou by tiskla a dohlížela na ni Republika Spojených států a nikoli Federální rezervní systém, který bude nyní marginalizován, dokud nebude odstraněn. Během přechodného období bude moci být Federální rezervní systém provozován simultánně s US ministerstvem financí po dobu jednoho roku v tom smyslu, aby se ze všech peněžních zásob odstranily všechny bankovky Federálních rezerv.

12) Federální daně z příjmů budou zrušeny, stejně jako starý daňový zákon; přičemž u nepodstatných položek bude implementován nový jednodušší, jednodušší a globální daňový kód. Základní položky, jako jsou potraviny a léky, a použité položky jsou osvobozeny od daně z obratu. Iniciuje od základu nový systém US ministerstva financí v souladu s Ústavním zákonem.

13) Management IRS, FEMA, stínoví vládní lobbisté budou všichni zatčeni, uvězněni, nebo ještě hůře. Zruší se IRS, přičemž zaměstnanci IRS budou převedeni do oddělení národní oblasti daně z obratu US ministerstva financí.

14) Vytváří novou 17% paušální daň z obratu na "životně nepodstatné nové položky", pouze coby výnosy z daně z prodeje pro vládu. Jídlo a medicína nebudou zdaněny; nebudou zdaněny ani takové objekty jako staré domy.

15) Zvyšuje výhody pro seniory a činí je trvalými.

16) Zřizuje nové prezidentské a kongresové kandidáty do 120 dnů po oznámení GESARA.

V tichosti bude zavedena prozatímní vláda, která bude řešit záležitosti národa, dokud nebudou moci být demokraticky zvoleni noví vůdci.

17) Budou přítomni mezinárodní monitoři, aby se zabránilo nezákonnému plnění volebních lístků voličům nebo podvodným volebním aktivitám zvláštních zájmových skupin.

18) Do veřejného oběhu bude vydána nová duhová měna amerického ministerstva financí krytá drahými kovy zlata, stříbra a platiny.

19) Odstraňuje záznamy o rodném listu, které mají být používány jako dluhopisy majetku movitých věcí ministerstvem dopravy USA.

20) Globálně obnovuje finanční soukromí.

21) Rekvalifikuje všechny soudce a advokáty zpět na ústavní právo.

22) Zastavuje všechny agresivní vládní vojenské akce na celém světě - včetně Blízkého východu.

23) Vytváří mír na celém světě pod dohledem Rady bezpečnosti OSN. Eliminuje všechny současné i budoucí jaderné zbraně na planetě Zemi

24) Uvolňuje obrovské částky peněz na humanitární účely po celé planetě Zemi. Zveřejňuje se bezprecedentní plán prosperity s astronomickými částkami peněz na humanitární účely.

25) Umožní zveřejnění a plné uvolnění cca 6.000 skrytých patentů na potlačené technologie, které jsou v současné době drženy pod rouškou národní bezpečnosti, včetně zařízení s volnou energií, antigravitačních a sonických léčivých strojů.

4. Širší souvislosti dohody GESARA

Budeme-li posuzovat dohodu GESARA v širších souvislostech, položme si a zodpovězme přinejmenším tyto otázky:

 • jaký je význam této dohody a
 • proč je GESARA nevyhnutelná.

Význam dohody GESARA

Především je třeba zdůraznit, že:

 • jde o nejpřevratnější reformační akt, který má zavést zásadní pořádek na planetě Zemi tak, aby obnovila svoji celosvětovou prosperitu, mír a zavedla nový Zlatý věk, který bude fungovat pro každého, nikoliv jen pro pár osob z řad elit;
 • rok 2021 byl 50. rokem od doby, kdy v srpnu 1971 byl americký dolar vyřazen ze zlatého standardu prezidentem Nixonem. Tím se americký dolar stal dluhovým nástrojem a nazývá se "Federal Reserve Note", přičemž pojem "note" naznačuje, že jde o dluhový nástroj.

Z biblického hlediska je jubilejní 50. rok rokem, v němž se ruší dluhy a otroci jsou propouštěni z otroctví;

 • obrovským přínosem dohody GESARA je eliminace státního dluhu každého národa na Zemi a úprava daní tak, aby pro občany i korporace byly nižší. Na nové položky se bude uplatňovat rovná daň z prodeje ve výši cca 17 %. Na již použité položky nebude při jejich prodeji uvalena žádná daň, stejně tak jako na léky a potraviny;
 • zavedení GESARA a nového světového finančního systému do praxe přinese světu konec hladu, chudoby, dluhů. Odstraní inflaci. Přinese světu prosperitu, mír pro všechny a zlatý věk;
 • pyramidová struktura globální moc vč. většiny vlád a korporací se stanou nefunkčními, neboť její příslušníci nebudou moci uplatnit se v těchto nových podmínkách;
 • skutečná změna v zásadě ale spočívá ve změně vědomí a myšlení lidí. V této souvislosti bude třeba transformovat dosavadní bolest a utrpení z minulých zkušeností na radost, mír a prosperitu. Jde o vstup do nové epochy, o který se lidé musí svými vstřícnými kroky přičinit;
 • s tím bude souviset i postupný růst lidského vědomí a nabývání úcty jeden k druhému. Úcta transformuje společnost a posouvá ji k jinému, lepšímu výsledku. Úcta člověka ke každému jednotlivci se tak stane normou. Je to současně základní kámen pro naši novou transformující se společnost založenou na vědomí jednoty;
 • část duchovního vývoje lidí se rodí v podmínkách, kdy identita člověka už není spojená s hmotnými záležitostmi resp. starostmi. Tedy za situace, kdy:
 • všem bude distribuovaná bezplatná energie, dále zajišťována doprava a replikátory, staneme se rovnocennými;
 • nikdo nebude zotročený, lidé budou mít volný čas na přemýšlení a tvořivost;
 • nebude zapotřebí nic hromadit, vyspělé civilizace se nezabývají tím, kde si zajistí další jídlo, komu budou platit za nájem, jak se dostanou z bodu A do bodu B. Někteří z nich si budou pěstovat své vlastní jídlo a jídlo pro ostatní. Mnozí lidé si budou práci užívat, protože bude mít smysl a účel;
 • ti, kteří nebudou zastávat nějakou práci, najdou si alternativní způsoby, jak začít štěstí a přispět ke společnému dobru.

Proč je GESARA nevyhnutelná?

 • Planeta Země a lidstvo s ní zažívají Velký posun vědomí, též známý jako Vzestup či Velké probuzení (Great Awakening) do vědomí jednoty. Matka Země se vrací jako posvátná planeta a bere s sebou celou lidskou populaci (těch, kteří s ní chtějí jít). Je to věk, který přesahuje naše nejdivočejší představy;
 • vládnoucí orgán "temné kabaly" záměrně a metodicky ukrýval historickou pravdu před lidstvem (o lidstvu, o jeho genetické manipulaci, o mimozemské okupaci atd.) již více než 13.000 let. Jejich plánem bylo zotročit lidstvo pro jejich vlastní sobecké cíle, což se jim téměř podařilo;
 • Hlavní zbraní Deep State jsou peníze, uplácení a vydírání, a proto je životně důležité ukončit činnost všech centrálních bank ve vlastnictví Rothschildů. Hlavním centrem k financování Deep state je město Londýn (finanční centrum a část Londýna), které mělo být předáno Alianci Země prostřednictvím brexitu (bez dohody).

Členské země EU (Velkou Británii nevyjímaje) nemohou být totiž v souladu s dohodou GESARA a účastnit se Global Currency Reset (GCR), pokud neopustí EURO (a EU jako nástroj Deep state (globalistů) směřující členské země Evropy naopak do NWO). Pro Deep state bylo tedy klíčové zastavit hlasování o brexitu a tím tak zachovat kontrolu nad jejich peněžním tokem. Peníze v tomto toku manipulují přitom trhy a vytvářejí otroctví na bázi dluhu.

 • Galaktická federace (světla) a síly světla dostaly od zdroje Hlavního tvůrce za úkol zastavit a zvrátit dynamiku této vzpurné kabaly a jejích do očí bijících činů, ukončit její klam a pomoci lidstvu a matce Zemi uvést do souladu cíle Velkého posunu ve vědomí lidí.

V další (již sedmé) části série budou uvedeny bližší informace ohledně přínosu nového světového finančního systému, jeho plánu, požadovaných výsledků, jakož i některé praktické informace týkající se používání finančních prostředků v novém kvantovém systému.

Náš Web a odkaz na kolegy ze SK.