Nový světový finanční systém a agenda GESARA/NESARA se blíží – 2.část

16.05.2022

Nový světový finanční systém a agenda GESARA NESARA se blíží

Jaroslav Tichý

15.5.2022

1. díl - Nový světový finanční systém

Část 2 - Podstata nového světového finančního systému a jeho součásti

3. Podstata nového světového finančního systému

Nový světový finanční systém (QFS) je založen na:

1) principu označeného pro snazší vysvětlení jako zmodernizovaný bartrový systém, v němž musíte poskytnout cennost, abyste mohli jinou cennost zase získat. Ačkoliv jdou platby v jednotlivých národních měnách digitálně z účtu na účet, jde ve své podstatě o pohyb zlatých certifikátů či jejich zlomků z účtu na účet. Ani tyto certifikáty nejsou přesouvány z účtu na účet ve fyzické podobě. Zlatý certifikát je pouze dokladem o krytí měny (a tedy i prováděné digitální platby) zlatem či jinými cennými kovy uloženými bez pohybu v depozitních sejfech. Souběžně existuje i možnost podložení měn jednotlivých zemí přírodním cenným majetkem (suroviny, pšenice apod.).

2) kvantovém počítači (Kvantovém vědomí, v USA někdy označovaném jako Krakeni).

3) správě celého procesu systémem Umělé inteligence (AI). Tento systém nebude kontrolován ani manipulován žádnou vládou ani Kabalou. Ten bude provádět všechny obchody a transakce, ať už to budou měnové investice nebo interkontinentální transakce mezi zeměmi. AI bude přitom postupovat podle bilance obchodů, které zůstanou nezkreslené, což je hlavní předností tohoto systému (QFS).

4) užívání blockchainu

QFS operuje v blockchainech, ve sdílených a distribuovaných informacích o entitách a

vzájemných transakcích kryptoměn, virtuálních měn a digitálních měn.

QFS je uložen a pracuje na satelitních serverech založených na kvantovém počítači s tím, že:

 • kvantová technika je výrazně rychlejší a bezpečnější (používá 2 či více kvantových stavů k vytvoření třetího stavu vypalováním elektronů přes polovodiče s použitím konfigurovatelného pulsu světla, které jsou rychlejší než světlo);
 • kvantové počítače tak ukládají daleko více informací a
 • vyžadují méně energie a poskytují více rychlosti než současné statické počítače;

5) přímém napojení centrálních bank jednotlivých zemí na kvantový počet (v současnosti 204 z 214 států světa vč. ČR a SR). Tímto způsobem je tak současně nahrazován západní mezibankovní zúčtovací systém SWIFT, o čemž se za tím u nás bohužel nehovoří. Odpojování některých zemí od SWIFTu je vydáváno za sankce.

6) přímém napojení jednotlivých právnických a fyzických osob přímo na kvantový počítač a tedy na eliminaci komerčních bank, jejichž počet bude dramaticky omezen, přičemž zbytek bude změněn na finanční poradenská centra.

7) orientaci na národní měny jednotlivých států podložených zlatem, příp. dalšími cennými kovy (stříbro, platina) a/nebo surovinami při současné eliminaci fiat (ničím nekrytých) měn. Krytí těchto měn bude zajištěno ze zdrojů globalistů nakradených v rámci dosavadního po staletí trvajícího zlodějského finančního systému.

(současný zápas mezi starým a novým světovým finančním systémem je nejen střetem civilizačních modelů, nýbrž i bojem o peníze a moc, o které se globalisté nechtějí s ostatními lidmi na Zemi dělit).

8) výměně fiat (hodnotově nekrytých) peněz za nové peníze hodnotově kryté s tím, že špinavé peníze budou při výměně zabaveny. (Kvantový počítač sledoval dlouhodobě finanční toky na Zemi v rámci přípravy na tento přechod).

9) sledování finančních toků i nadále a na eliminaci podvodů, praní špinavých peněz.

QFS je jedině možným řešením, které zajistí, že:

 • dosud ustupující národní měny budou revalvovány bez vlivu dominantních měn;
 • revalvovány budou (zavedením zlaté éry) všechny měny, které jsou v současnosti podhodnoceny z důvodu zadlužení příslušných států;
 • světová ekonomika vstoupí v procesu QFS do nové éry, ve které bude výrazně rozhodovat barterový systém a země, které ho podloží dostatečným přírodním cenným majetkem a které potom budou mít určitou příležitost, aby jejich měna byla dominantou na finančních trzích.

4. Součásti nového světového finančního systému

Poté, co jsme si řekli o novém světovém finančním systému, je třeba podívat se dále, jak ho nově naplníme.

Je zřejmé, že ho nelze naplnit stávajícími měnami jednotlivých států, jejichž hodnota je vesměs zdeformovaná, a to:

 • často zásadními rozdíly mezi směnným kurzem měny a paritou její kupní síly - viz např. ČR (důsledky aplikace washingtonského konsenzu u nás a dále intervencí ČNB proti koruně);
 • tištěním a distribucí tzv. fiat měny (ničím nekrytých peněz), čímž hodnota měny slábne a vytváří inflační tlaky a
 • zejména pak tím, že měny jsou v současnosti kryty pouze závazky dlužníků splatit přijaté půjčky a úvěry vč. úroků a kdy půjčka ve výši 100 vytváří bance automaticky nové finanční zdroje v celkové výši 1.000. (Měnu si dosaďte dle libosti).

Je tedy zapotřebí nově nastavit jednotlivé měny a tomu přizpůsobit i množství jejich krytí zlatem. To pak bude limitovat i množství peněz v oběhu (vyjádřeno po starém). Nižší, než plné krytí jednotlivých měn zlatem nebude přitom umožněno.

Nedílnou součástí nového světového finančního systému proto jsou:

a/ Global Currency Reset (GCR)

b/ Reset value (RV)

a/ Globální měnový reset (GCR - Global Currency Reset)

Má 2 části (faktory), a to:

 • 1. faktor - srovnání parit měn zemí celého světa na stejnou výchozí úroveň s tím,

že skutečná hodnota měny se pak projeví v mezinárodním obchodě. Reset stabilizuje měny a nebude podléhat manipulaci ze strany žádné vlády či korporace. Bude mít vliv i na vývozní trhy, aby se přizpůsobila obchodní bilance země. Fiat měny nebudou v tomto systému fungovat.

(Pozn.: jde o přiblížení či srovnání směnného kurzu měn k paritě jejich kupní síly).

K dosažení této parity vytvořila super inteligentní umělá inteligence QFS matematický vzorec, který vzal v úvahu konglomerát ekonomických údajů, na každý údaj použil předem stanovenou hodnotu a dospěl k hodnotě pro každou zemi.

Tato hodnota v porovnání s hodnotami jiných zemí souvisí spíše s množstvím měny, která se dostala do oběhu než s hodnotou její měny.

Faktor použití množství měny v ekonomice dané země musí vyvážit problém poptávky a nabídky po dané měně a zároveň zachovat konzistentní hodnotu v rámci mezinárodního společenství.

Má to ale nemalé důsledky pro ty, kteří plánují světovou ekonomiku na základě měnové a ekonomické parity a způsobu, jak toho dosáhnout.

 • 2. faktor - (při resetování) je digitální měna krytá zlatem. Podpořit měnu zlatem

v novém finančním systému QFS znamená, že existuje zlatý digitální certifikát, který říká, že tento kus digitální měny můžete vyměnit za skutečný kus zlata. Tedy, že na nákup můžete použít buď kus zlata, nebo kus digitální měny kryté zlatem. Digitální peníze se používají kvůli pohodlí místo nošení kousků zlata. Oba mají ale stejnou hodnotu.

Společným jmenovatelem hodnoty každé měny je její krytí cennou komoditou nebo aktivem.

Zatímco "zemní" (in-ground) aktiva jako je ropa, plyn, uhlí, zlato, stříbro, platina, křemík, kaolín, diamanty) a jiné druhy aktiv, jakož i ekonomika země sehrávají roli při určení parity této měny, zlato je nejviditelnějším a pro určení hodnoty nejvíce univerzálním standardem. V novém digitálním finančním systému QFS se zlato používá jako vyrovnávací faktor, který tlumí rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v porovnání s jinými.

Když měníme naše staré fiat měny za nové měny kryté zlatem, ve skutečnosti měníme i celý starý finanční systém Kabaly za zcela nový finanční systém QFS krytý zlatem.

S tím souvisí i změna postavení a úlohy centrálních bank jednotlivých zemí, které budou opět spadat pod ministerstvo financí a nebudou již vlastněny vnějšími

soukromými subjekty (jako je Federální rezervní bankovní systém, který slouží jen chamtivosti úzké skupiny lidí).

Zálohou ke krytí všech měn světa je zlato, které použili čínští Starší na vytvoření těchto nových digitálních peněz QFS. Zlata či aktiv ke krytí těchto měn je dostatek. Ve skutečnosti více než dost na to, aby se vytvořil nový QFS finanční systém pro celý svět a aby ho zaplavily nové peníze kryté aktivy. To nám umožňuje rozloučit se s finančním systémem Kabaly, který spočívá v dluhovém otroctví.

Kabala vytvořila války, aby dosáhla svého cíle nadvlády a kontroly nad lidstvem.

Pozor! neplést Globální měnový reset (GCR) s Velkým resetem globalistů (Great reset) jako poslední etapou přípravy přechodu lidstva do NWO!!

V současnosti, jak známo, probíhá souboj 2 civilizačních modelů, a to:

- anglosaského modelu - směřujícího do NWO zahrnujícího seskupení Five Eyes (USA, Kanadu, V. Británii, Austrálii a N. Zéland) a vazalské země USA, tj. Japonsko, Jižní Korea a země EU (celkem cca 1/3 světové populace) a

- modelu zbytku světu - směřujícího do Zlatého věku (euroasijský blok vč. Ruska, Číny, Indie a dalších asijských zemí, dále zemí Afriky a Latinské Ameriky (celkem cca 2/3 světové populace).

Několik dosud známých informací ke Globálnímu měnovému resetu (GCR):

1. Globálním měnovým resetem (GCR) se rozumí výměna/odkup stávajících fiat peněz a dluhopisů za novou měnu plně podloženou zlatem a příp. dalšími aktivy.

2. Dle některých zdrojů má být v počáteční fázi tato měna materializována, tj. v podobě bankovek, později má přejít na plně digitální podobu;

3. Při výměně peněz (zřejmě ale až ve fázi přechodu na jejich digitální podobu) nebudou vyměněny špinavé peníze (viz shora uvedená informace o schopnosti kvantového počítače je rozpoznat).

4. výměna bude probíhat v souladu s přechodem jednotlivých zemí na nový světový finanční systém a agendu GESARA. Zatím na tento systém přešlo či přechází 40 % lidstva, tj. více než 3 mld. obyvatel planety z celkových cca 7,8. mld. lidí.

5. Kurz výměny peněz není dosud známý, souvisí totiž s objemem vyměňovaných peněz;

6. výměna bude v jednotlivých zemích probíhat postupně, a to podle následujícího klíče spočívajícího v rozdělení obyvatel do 5 úrovní (Tier), jak následuje:

 • Tier 1 - globální autorita (americké ministerstvo financí, staré monarchie

(velmi staré peníze panovníků - vládců a další autority.)

 • Tier 2 - světové vlády, subjekty vedené jakýmkoliv řídícím orgánem, kterému

je přidělen úkol vyjednávat a koordinovat výkup a vypořádání dluhů, vydávání a správa dluhopisů, též členové rodiny, kteří jsou hlavními "vlastníky" světového bohatství. Tito lidé poskytli své zlato, drahokamy atd. světovým bankám a nyní mají být restituováni;

 • Tier 3 - Sem patří autoři celého "Plánu", vč. ředitelů a správců všech skupin a podskupin, dále osoby pracující na tomto Velkém finančním resetu či osoby spolupracující (např. z řad zpravodajských služeb, vojenského, finančního či vládního sektoru apod.)
 • Tier 4 - lidé se znalostí ohledně GCR/RV, ať již jde o členy "internetové

skupiny" či o jednotlivce. Jde současně o skupinu lidí použitelnou k podpoře agendy na kontrolu světového bohatství, ukončení korupce a praní špinavých peněz.

 • Tier 5 - nevědomé publikum či lidé tento proces aktivně nesledující.

b/ Revalvace (RV) - (Reset value)

Při dosavadní dlouhodobé praxi v období odbytové krize, recese a deprese, krachu na burze apod. přicházeli lidé a společnosti o peníze. Ty se ale neztratily, přecházely do kapes nejbohatší špičky z vrcholu mocenské pyramidy. Často byly takové krize (podobně jako války) těmi nejbohatšími záměrně vyvolávány. Říkali tomu sklizeň.

V současnosti zavedením nového světového finančního systému spojeného s Globálním měnovým resetem a revalvací měny (opět podloženou zlatem tak, jako v minulosti) to znamená konec temného světa Kabaly a zahájení nové éry lidstva a nového světa. (V podstatě jde o přerozdělování výsledku všech "sklizní").

Reset value (RV) tedy znamená opětovné pokrytí hodnoty peněz (národních měn) skutečnými aktivy v podobě zlata a dalších cenných kovů či v podobě surovin apod. Tedy obnovení reálné hodnoty peněz, byť v daném případě již digitálních.

Jsme tedy:

 • v období přechodu od zkorumpovaných fiat dolarů k agendě GESARA/NESARA, ke Kvantovému finančnímu systému QFS a k opatřením s tím souvisejícím (Globální měnový reset a revalvace);
 • svědky vysoušení Bažiny a temného světa Kabaly.

Přecházíme do Zlatého věku! Musíme se ale vymanit z vlivu globalistů a tedy NWO.

V příštím dílu si řekneme o agendě a americkém zákonu NESARA.
Náš Web a odkaz na kolegy ze SK.