Kam z osudové křižovatky a jak potom dále

19.06.2023

josh-xy20. 6. 202311 komentářů NWO

Jaroslav Tichý: 19.6.2023

Lidstvo bylo po staletí drženo negativními entitami za pomoci vládců v jednotlivých zemích záměrně v Matrixu a nevědomosti, aby bylo ovladatelné. Byly cíleně potlačeny lidské schopnosti až na úroveň 3D tak, aby běžní lidé nechápali míru svého zotročení a okrádání.

Máme-li se z toho po staletí trvajícího Matrixu vymanit, je nezbytné: lidstvo informovat, probudit, aktivizovat a pomoci mu k vzestupu do 5D prostředí, do něhož již vstoupila v nedávné době planeta Země. Pomoci lidem s přechodem do kategorie Živého či Oživeného člověka.

S tím souvisí i nutnost lidstvo existenčně ukotvit z hlediska jeho původu a existence na Zemi, což platí především o Slovanech. Těm je nutné připomenout i jejich dřívější, později potlačené schopnosti (z vyšších dimenzí až do 3D) a jejich historickou úlohu v nejbližším období na Zemi.

Jaká je však současná situace v naší zemi? Zatímco naše vlády a zejména mainstream neustále odváděly pozornost našich občanů k pohledu do zpětného zrcátka (neustálé omílání r. 1968 a r. 1989), řítil se náš stát (a my s ním) v pomyslném autě k dějinné křižovatce ve tvaru T, aniž bychom sledovali, zda je na té křižovatce provoz, zda na ní je a svítí semafor, jaká barva na něm je, případně zda přijíždíme po hlavní či vedlejší silnici na křižovatku bez semaforu. To vše aniž by nám bylo jasno, jak na tu křižovatku vjedeme a na kterou z obou možných stran odbočíme. Zaměstnáni pohledem do zpětného zrcátka jsme totiž nestačili většinou sledovat ukazatele směru postavené v potřebné vzdálenosti před křižovatkou. Auto přijíždí ke křižovatce, zděšení lidé v něm nedávali včas pozor, nedívali se dopředu a nyní nevědí, kam mají zahnout a zda nezhavarují.

Následkem toho nám hrozí havárie, a to se smrtelnými následky. Špatné odbočení či najetí doprostřed křižovatky znamená katastrofu. Ke všemu je naše auto zatím dálkově řízeno (z EU). S cílem situaci a sebe (tj. nás, občany naší vlasti) zachránit pasažéři musí urychleně převzít řízení auta, udělat správné rozhodnutí a rychlý manévr.

Podívejme se, jaké možnosti se pasažérům (či řidiči) přitom vlastně nabízejí:

– vlevo – do NWO;

– vpravo do Zlatého věku

 • Odbočíme-li vlevo, máme po dalších starostech. A navždy (všechny nejprve zbaví veškerého majetku, pak přes 90 % lidí pošlou na hřbitov, pro zbytek lidí změněných opakovaným očkováním na bioroboty, kteří to přežijí, čeká koncentrák). To auto dálkově řízené globalisty prostřednictvím EU nás totiž právě tam veze. Tedy do NWO. Nemusíme tedy ani vcelku nic dělat, jen dále sedět, za chvíli budeme u cíle, a to definitivně.

 • Odbočíme-li ale vpravo (s původní politickou levicí a pravicí to přitom nesouvisí), existuje pro nás alternativní východisko ze situace s možností realizace dalších návazných kroků vedoucích naopak k rozvoji lidstva.

Podívejme se rovněž, jak další kroky jsou po průjezdu tou křižovatkou pro každou z obou variant přichystány. Jak tedy lze postupovat dále. Zkusme si to ukázat na příkladu stromu, kde půjdeme logicky od jeho vrcholu (tj. od nejvyššího stupně žebříčku priorit, tj. větví) směrem dolů.

1. horní patro větví: – Další osudové směrování lidstva

 • vlevo NWO
 • vpravo Zlatý věk,

Podívejme se na další patra větví na obrázku směrem dolů:

2 . větve o patro níže: – Postupy k dosažení cílů (ad 1.)

Zde jsou uvedeny postupy, jakými lze každý z obou cílů v nejvrchnějším patře dosáhnout:

 • vlevo – Green Deal, Great Reset, CBDC, depopulace;
 • vpravo – nový svět.fin.systém (QC+RV+GCR+GESARA / NESARA), zlatem kryté národní měny, oddlužení

3. Větve o 2 patra níže: (Ne)Vysvobození lidí z otroctví

Lidstvo je ale též nutné uvolnit z chomoutu otroctví:

 • levá strana – pokračování v dluhovém systému (pod rouškou používání podobných názvů jako používá nový fin. systém, avšak se zcela odlišným významem) + plat. systém CBDC (elektronický koncentrák) = zachování otroctví pro přeživší osoby;
 • pravá strana – OPPT 1776 + GESARA = osvobození lidstva od otroctví a dluhů

4. Větve o 3 patra níže: Diametrální odlišná perspektiva

 • levá strana: lidé bez majetku, jejich fyzická likvidace, pokračování v 3D, CBDC – elektronický koncentrák, fašistické metody
 • pravá strana: záchrana lidstva, Slované jako hráz negativnímu vývoji ve světě a záchrana kultury a existence národů západní Evropy.

5. Větve o 4 patra níže: Cílový stav

 • levá strana: 1 celosvětová říše, 1 vládce, 1 náboženství, 1 měna, 1 armáda, 1 policie, CBDC z 1 světové banky, modernější středověk s dědičnými tituly a funkcemi, kastovní systém, fašistické metody řízení, bioroboti (450 mil.) + svět.elity s pomocníky (Nefilim, reptiliáni či jejich kříženci) 50 mil., bez Slovanů. Likvidace lidstva na Zemi – návrat negativních entit (Reptiliání, Dracos atd.) na Zemi a její ovládnutí. Pro ně pracují vlády většiny zemí světa.

 • pravá strana: multipolárnní uspořádání světa, podpora národních států, mírový rozvoj, podpora rodin a seniorů, život na vyšším vývojovém stupni, rozvoj člověka, ozdravění přírody, vyléčení lidí, využívání 6 tis. patentů a vynálezů (Teslova volná energie, auta na vodík, vznášedla, MedBeds aj.), galaktická spolupráce).

Shrnutí:

Svět se před očima mění z unipolárního na multipolární. Ačkoliv většina jeho nově vznikajících pólů v podobě velmocí a zemí kolem nich sdružených směřuje prostřednictvím vzrůstajícího seskupení BRICS do Zlatého věku, jeden pól (tj. USA) spolu se svými satelity (Japonsko, Jižní Korea, Austrálie, Kanada a EU (vč. České republiky a Slovenska) směřuje zpět do NWO jako modernější podoby středověku s fašistickými prvky.

Vlaky s jednotlivými nově utvářenými seskupeními států kolem příslušných "pólů" se již rozjely z pomyslného uzlového nádraží jménem Země. Jedou různými směry, leč se základním směrem k seskupení BRICS (a tedy do Zlatého věku), pouze jeden jede na západ a tedy do NWO.

A v něm sedíme a pospáváme my i obyvatelé dalších výše uvedených států. (Ten pomyslný manévr v autě před křižovatkou jsme tedy dosud neprovedli, řízení jsme se nechopili a dálkově řízené auto s námi zabočilo vlevo – směr NWO). S pokračováním v jízdě vlakem, a to na Západ. Někteří pasažéři z tohoto vlaku (občané některých zemí EU, jako je Holandsko či Švédsko) se již chystají na jeho spěšné opuštění. Další již tak učinili (V. Británie).

Probudíme se ještě natolik včas, abychom stačili z vlaku, který nás veze do NWO a tedy buď na hřbitov či do koncentráku, vyskočit a ještě doběhnout některý z vlaků jedoucích opačným směrem do Zlatého věku? Jsme vůbec ještě schopni provést něco pro svoji záchranu?

Stále přece platí, že "záchrana musí být především v zájmu tonoucího". Jde nyní o to, kdy a zda ještě včas většina našich spoluobčanů pochopí, že v roli tonoucího jsou právě oni, a současně i my ostatní, a to bez ohledu na to, zda je naše současná finanční situace ještě dobrá či už není. Co není dnes, přijde totiž zítra. Stejně mají o veškerý majetek přijít všichni. To nesmyslné navyšování cen energií, daní, požadavky na energetické štítky u domů nemá za cíl jen pokrytí dluhů neschopné vlády. Krom toho to vše zdaleka není jen o penězích, ale hlavně o svobodě lidí, jejich právu na klidný a mírový život. O perspektivách lidí, jejich rodin a dětí. A přitom lidé ve své většině stále ještě nevidí či nechápou souvislosti….

Pochopíme už konečně, že pouhá výměna vlády není v této situaci řešením?

Zejména pak ne v situaci, kdy EU prosazuje:

 • depopulaci Evropy
 • deindustrializaci Evropy
 • zbavení občanů členských zemí jejich veškerého majetku
 • likvidace malého a středního podnikání (pak přijde na řadu to velké až na několik největších světových korporátních skupin).

Vždyť ta nová vláda v tom bude nutně pokračovat, zůstaneme-li nadále členy EU, která provádí politiku globalistů vyhlašovanou Světovým ekonomickým fórem Klause Schwaba.

Nutná je tedy systémová změna a s ní i této změně adekvátní změna vlády a dalších orgánů státu.

Jednou záležitostí je zbavit se takového systému a jeho prosazovatele.

Druhou je ale mít vlastní cíle, na kterých se naši občanů většinově shodnou a za kterými půjdeme.

Máme takové cíle a jsou odsouhlaseny širokou veřejností?

Nikoliv. A právě tady bychom měli začít. A na tom hledat shodu a začít spojovat národ. Čeká nás všechny ještě hodně práce. A k ní bude nezbytné vzdělání.

A nejde o to, že někteří lidé "jdou svojí cestou". To je v pořádku. Někdo volí k cíli kratší cestu či rychlejší chůzi, jiní naopak. Jedni dojdou k cíli dříve, druzí pomaleji. Ale ten cíl by měli mít společný. A mají ho? Nemají. Někteří lidé na té "své cestě" proto zabloudí a k cíli nedojdou.

A o to tu jde především. Už si lidé u nás zkoušeli zformulovat společný (či cíle) a shodnout se na něm? Nikoliv. Přitom ten cíl či cíle musíme mít společné. Za co chceme jinak bojovat? Nestačí jen bojovat proti někomu či něčemu, nýbrž především za něco. Z pouhé negace ještě nikdo dům nepostavil. Formulací společného cíle (či cílů) a dosažením většinové shody na nich je totiž třeba začít.

A právě k pomoci občanům v tomto směru byl založen projekt Poslové budoucnosti, neboť

"Znalosti znamenají moc". (A neznalost znamená bezmoc). A tou se projevují ty křičící davy, které chodí z náměstí domů právě tak málo znalé příčin problémů, jako na ta náměstí přišly.

A lopotná snaha lidí odstraňovat následky, když ponechávají bez povšimnutí příčiny (na které prý nemají čas) je nikam nevedoucí (viz vzpomínaného hostinského, kterému teče ve sklepě sud s vínem a on namísto toho, aby díry nejprve ucpal, tak běhá přes ulici ke konkurenci vypůjčovat si víno, aby jím dolil tekoucí sud. Je to nikam nevedoucí. Sud pořád není plný, pouze zadlužení hostinského narůstá. Raději ale bude běhat stále dokola přes ulici a zvyšovat svůj dluh, než aby se ohnul a díry v sudu spravil. Zanedlouho mu třeba již nikdo další víno ani nepůjčí, nebyl by ho již schopen vrátit. A jestli Vám tento příměr připadá nějak povědomý, nebude to tak zcela od věci.

Vysvětlivky k pojmům:

– NWO = Nový světový řád

– Green Deal = krok k likvidaci evropské konkurenceschopnosti v oblasti ekonomiky pod záminkou ekologických úspor v oblasti omezení uhlíku (emisní povolenky atd.)

– Great Reset = velký restart pro světové korporátní firmy při související likvidaci malého a středního podnikání a později i toho velkého s výjimkou největších korporátů

 • Přerozdělení trhů a surovin ve prospěch těch největších subjektů.
 • Zbavení občanů veškerého majetku, aby byli konečně "šťastní";
 • depopulace – fyzická likvidace obyvatel planety jejich redukcí z 8 mld. na cca 500 mil.

– SBDC = systém centrálně řízených elektronických plateb jednotlivými centrálním bankami (později jedinou celosvětovou), kdy mezi koncovým klientem a centrální bankou stojí "Velký bratr", který kontroluje a případně omezuje užití peněz z konta příslušného koncového klienta. Je to způsob donucení klientů akceptovat jakékoliv požadavky globalistů (očkování, čipování), dále omezování osobní svobody, sledování myšlení lidí vč. kontroly pohybu lidí a jejich setkávání s jinými osobami atd. Jde o tzv. elektronický koncentrák.


– QC = kvantový počítač

– RV – Reset value = obnovení hodnoty národních měn jejich podložením zlatem;

– GCR – Global currency Reset = nastavení hodnoty jednotlivých měn podle vzorce (zohledňujícího množství zlata a dalších cenných kovů v zásobách příslušného státu, dále nerostných surovin a energií v zemi, počtu obyvatel a velikosti trhu, počtu pracovních sil atd.), kdy rozdíl bude vyjádřen v množství emitované měny v jednotlivých zemích a nikoliv v rozdílných směnných kurzech těchto měn.

– GESARA – Zákon o globálním ekonomickém zabezpečení a reformě – dohoda na úrovni zákona uzavřená mezi všemi státy světa (209) připodepsaná k Pařížské klimatické smlouvě. Řeší uspořádání nových vztahů mezi státy a nově utvářené společnosti, další mírový vývoj na Zemi, odvolání vlád, parlamentů a dalších politických špiček ve všech zemích + nové volby kontrolované kvantovým počítačem, jednorázové oddlužení občanů, firem a států, zjednodušení daňové a správní agendy, odbourání všech daní s výjimkou daně z prodeje zboží a služeb atd. Jde o zásadní dokument, který bude zabudován do ústav všech zemí světa. Vychází z původního amerického zákona NESARA.

– NESARA – obdobný zákon zpracovávaný pro účely jednotlivých zemí při respektování pravidel GESARA. Jeho počátek byl však v USA, na jeho základě byla pak sepsána GESARA.

OPPT 1776 – One People´s Public Trust – Trust jednoho člověka (rozuměno všech lidí na planetě) – zmražení veškerého majetku na Zemi do tohoto trustu podle amerického zákona UCC s tím, že po 23.1.2013 měly korporáty, státy i banky odevzdat svůj majetek a moc lidem. To vše podle platného amerického zákona UCC užívaného mezinárodně pro komerční účely. Západ však přestal respektovat vlastní zákony vč. těch mezinárodních a naléhal na další země, aby místo toho začaly respektovat jeho "mezinárodní pravidla", která si sám nově ve svůj prospěch vytvořil. To bylo ze strany dalších států odmítnuto, výsledkem toho je po několika letém marném jednání nyní silový střet mezi jednotkami globalistů a Deep State (NATO) a mezi Ruskou federací.