Jaké alternativy budoucnosti přicházejí v úvahu pro Čechy a Slováky – část 2

05.10.2022

Jaroslav Tichý

Navazuji i touto druhou částí na původní článek https://knihya.cz/jaka-budoucnost-muze-nastat-pro-cechy-a-slovaky/ s tím, že se nyní pokusím nastínit možné alternativy budoucnosti příslušníků obou našich národů, a to v lecčems dosti odlišné od pohledu autorky článku. Základní volba, před níž stojíme, je:

A/ v Evropské unii zůstat – a zanedlouho i s ní spadnout do propasti (ekonomický krach, vstup do NWO se všemi důsledky), což začínají chápat i mnozí z těch našich občanů, kteří ještě nedávno vyprávěli, že bez EU "nemůžeme nic dělat", čímž popírali více než 70-ti letou historii našeho samostatného státu (odhlédneme-li od různých peripetiích, které nás v některých úsecích tohoto období provázely), nebo 

B/ Evropskou unii opustit – přičemž existuje hned několik možností, jak takový krok realizovat. 

K oběma uvedeným základním variantám: 

ad A/ 

Evropská unie je nástrojem (a fakticky i majetkem) globalistů, kteří ji řídí prostřednictvím nikým nevolené, leč ze zákulisí jmenované Evropské komise. Půjdeme-li do zákulisí, najdeme tam institucionalizovanou skupinu 30 velkých bankéřů (tzv. Gang třiceti), které měla EU původně řídit, funguje to však naopak. Společníky tohoto seskupení jsou pak další instituce a organizace, jako je Rockefellerova nadace se sídlem v New Yorku a jí podobné. A odtud chodí zásadní instrukce, které pak Evropská komise nastoluje jako agendu pro EU. Evropský parlament to pak schválí, Evropská rada složená z představitelů členských států místo toho, aby sama nastolovala témata k řešení, tak jen "vyfasuje" formou zákonů, vyhlášek a instrukcí úkoly, které mají vlády jednotlivých členských zemí doma zajistit. A před nimi pak do prachu padají naši poslanci (jejich "schvalování" zákonů a vyhlášek v ČR je pak čistě formální). 

Vlády členských zemí jsou přitom vybírány tak, aby jim to vesměs nečinilo nejmenších potíží.

O tom, jak probíhají volby a zejména sčítání výsledků si nelze po amerických a nyní i francouzských zkušenostech dělat jakékoliv iluze. 

Evropská komise pak dohání vlastní sebevědomí na vymýšlení vlastních předpisů o povolené míře zahnutí banánů či o splachování WC apod. 

EU je tudíž nástrojem k prosazování agendy světových globalistů vedoucí svět do Nového světového řádu (NWO). To prosazoval již Hitler (též nástroj globalistů), jenže to prováděl metodou biče a neuspěl. Tentokrát na to šli tedy metodou cukru (alespoň zpočátku – viz pohádky o prosperitě, o řeckém kavárníkovi a portugalském rybáři atd.). O nic nového nejde, soutěž k dosažení stejného cíle vhodnější metodou provozovali globalisté již ve starém Egyptě, kdy mezi sebou soutěžily obě větve Globálního prediktoru sídlící tehdy v Memfisu a v Thébách.

EU je pouhý nástroj, a to na dobu přechodnou na cestě do NWO. Pak má být vyměněn za nástroj jiný (Evropský islámský chalifát). V průběhu toho bude probíhat v Evropě depopulace, deindustrializace, Great reset spojený s očkováním a čipováním lidí, se zaváděním elektronického koncentráku (viz Šanghaj, v Evropě již začínají v některých italských městech – Boloňa a Řím, a ve Francii mají začít po volbách to provádět plošně), dále odebírání veškerého majetku přeživším atd. – viz 1. část tohoto článku či ještě detailnější popis v původním článku autorky. To vše z popudu a za organizačního vedení bruselské centrály EU, byť plán je globalistů "za oponou", jak jsme si právě vysvětlili. 

Pokud chce na Západ a trvale do těchto poměrů tato vláda, jak sama prezentuje, jistě jí v tom většina našich spoluobčanů bránit nebude, právě naopak. Navíc tato vláda je na dálkové řízení ze zahraničí od samého počátku uvyklá. A není u nás první v řadě po našem vstupu do EU. Pouhá výměna vlády jak u nás, tak i na Slovensku podstatu zásadních problémů tedy neřeší a řešit ani nemůže. Jen to většina občanů stále ještě nechápe. K tomu je zapotřebí systémové změny a teprve v této návaznosti má smysl i kompletní změna ve vedení státu, jež bude svým složením systémové změně odpovídat (nedávné zkušenosti občanů v obou našich státech to jasně potvrzují. Nechtěli jsme Babiše, vyfasovali jsme Fialu, na Slovensku nechtěli Fica, vyfasovali Matoviče, nyní Hegera a navrch Čaputovou. Má snad většina občanů v ČR či SR dojem, že si polepšila?). Přitom ale nejde o to, volit zase jen "menší zlo", volme už konečně jednou "dobro". Jenže to v nabídce, kterou nám podstrkávají mainstreamové propagandistické prostředky v čele s ČT, nenajdete. Jen k výběru mezi menším a větším zlem. Lidé pak obvykle volí menší zlo, tentokrát se jim to ale (zřejmě za vydatné pomoci ze zahraničí) nepodařilo. A je zbytečné hledat dobro v nabídce mainstreamu. Tam není a nikdy ani nebylo. Hledat je třeba výběrem právě mezi ostatními lidmi, kteří nejsou zdiskreditování jejich předváděním v mainstreamu. 

Shrnutí: 

Neodejdeme-li ještě na poslední chvíli v EU, náš pád do propasti bude neodvratný. Již se totiž rychle blíží. Přechod do NWO byl zkrácen z r. 2050 na Agendu 2030, pak celá realizace byla dále zkrácena do r. 2025, nyní má být podle rozhodnutí stínové "světové vlády z počátku dubna t.r. na zasedání v Emirátech urychlen do konce tohoto roku! 

Důvodem tohoto zrychlování je snaha globalistů vytvořit NWO a svoji hegemonii alespoň v části světa, kterou zatím neobsáhl nastupující nový světový finanční systém (Zlatý věk) a agenda GESARA. Ty dnes již pokrývají země s cca 40% světové populace a šíří se dále, ačkoliv se na oficiální vyhlášení průvodní agendy GESARA teprve čeká.

Spoléhat pouze na příchozí změny ve světě za této situace nelze! Nemusejí k nám totiž dorazit včas či v případě vytvoření vícepolárního světa vůbec, pokud zůstaneme ve stávajícím anglo-saském bloku a starém dluhovém finančním systému. 

ad B/ 

Existuje výrazně více možností odchodu ČR z EU, než bylo uvedeno v původním článku, a to zcela konkrétních. Jde především o: 

1. vystoupení z EU na základě většinové vůle občanů (s tlakem na vládu) – kvůli problémům s nedostatkem energií, potravin, prosazováním covid pasů, s nárůstem nezaměstnanosti apod. 

2. vystoupení z EU kolektivně v souvislosti s obdobným krokem dalších států (využití příležitosti); 

3. obnovení České republiky (a oddělit se tak od obchodní společnosti Česko (ČR), s.r.o. a tu ponechat v EU). V případě Slovenska toto řešení již nepůjde, neboť Slovensko se již nechalo vyřadit z britského registru firem a vrátilo se do podoby státu. ČR zatím ne); 

4. spojit neústavně rozdělené Československo do původní podoby, a ponechat v EU opět jen prázdné "skořápky" namísto obou našich států; 

5. odchod z EU z důvodu celkového rozpadu EU v souvislosti s rostoucími omezeními a poškozováním členských zemí EU, jakož i se snahou bruselského vedení o likvidaci členských zemí a jejich národů; 

6. odchod z EU v souvislosti s realizací projektu Trojmoří prosazovaného Deep Statem a Polskem. Šlo by jen o řešení přechodné "na 2 přihrávky", ale nyní lepší něco než nic; 

7. odchod z EU v souvislosti s nástupem nového světového finančního systému a agendy GESARA, a to z důvodu: 

a/ rozpadu eurozóny v souvislosti s pádem EURa jako fiat měny a masového odchodu členských zemí nebo 

b/ výměny všech světových vlád v souladu s podmínkami dohody GESARA podepsané všemi státy světa vč. ČR a SR a přechodu do dalšího vývojového stupně lidstva (Zlatého věku). 

Ačkoliv je možné, že by se našly možná i další způsoby, je jisté, že: 

  • takový záměr musí mít většinovou podporu občanů, k čemuž je třeba udělat předem potřebnou osvětu. Tedy něco, co u nás dosud nikdy v širším měřítku neproběhlo, ač některé politické subjekty vydávající se za alternativní tak dávno činit měly; 
  • lidé musí vědět, v čem takový postup bude pro ně přínosný a lepší a co jim naopak hrozí v případě jeho včasné nerealizace; 
  • lidé nemohou dále spoléhat na politické subjekty jako své reprezentanty. Jak ukázaly zejména poslední říjnové volby, politické strany a hnutí žijí svým životem a starají se jen o to, aby jejich představitelé se dostali do sněmovny a strany získaly státní příspěvky na svoji další činnost pro sebe a pro funkcionářský sbor na nižších úrovních. Problémy a starosti lidí je vcelku nezajímají, a proto ve svých programech vůbec neprosazují české národní zájmy, nereflektují ani probíhající systémové změny ve světě (náběh nového světového finančního systému a agendy GESARA). 

Lidé proto musí převzít správu státu, jeho řízení a kontrolu jejich správného fungování do svých rukou. 

Podle toho musí i volit a začít vybírat své kandidáty do funkcí, které osobně znají, kteří splňují jako odborné, tak zejména morální kvality, kteří jsou zárukou prosazování a hájení českých národních zájmů a nikoliv cizích zájmů na úkor těch našich, jak je tomu dosud. K tomu musí směřovat i osobní volební programy takových kandidátů.

Přicházející nový světový finanční systém a agenda GESARA nám takovou možnost poskytne (pokud se včas vymaníme z chomoutu EU a nebezpečí zatažení do NWO), je ale na nás, zda ji využijeme či nikoliv. Budou-li voliči místo toho opakovaně volit tváře, které jim každý týden podstrkuje na obrazovce ČT, nepohneme se z místa. 

  • Lidem je nutné v základních bodech vysvětlit, k čemu všechny tyto změny směřují, tj. k:

 a/ náhradě starého dluhového systému, který je okrádá novým světovým finančním systémem založeným na obnově národních měn krytých zlatem či surovinami; 

b/ Jubileu – tj. k jejich jednorázovému oddlužení (hypotéky, půjčky, úvěry atd.); 

c/ obnově možnosti postavit náš stát opět zpátky na nohy, a to ve všech oblastech činnosti, tj. od politiky a ekonomiky, přes právo, zdravotnictví, školství, sociální záležitost atd.; 

d/ vytvoření možnosti přestat pracovat na jiné a začít pracovat na sebe, zbavit se tedy koloniálního jha a otrockého postavení většiny občanů.; 

e/ k úplné výměně vlády i sněmovny v souvislosti s podmínkou dohody GESARA týkající se povinnosti po jejím oficiálním vyhlášení neprodleně odvolat v jednotlivých zemích vlády, parlamenty a vypsat do 120 dní nové volby. Podobně tak odvolat soudce a přeškolit je na ústavní právo (pokud se ničím neprovinili) a vrátit je na jejich posty. 

V každém případě je nutné po diskuzi s občany sestavit pro lidi: 

1. základní vizi dalšího směřování našeho státu a společnosti; 

2. celkový cíl, jakož i dílčí cíle k němu vedoucí 

3. uvést v základní podobě postupy a prostředky potřebné k jejich dosažení. 

Tyto a další informace je zapotřebí zpracovat do programu pro občany, tento program s nimi projednat, zohlednit jejich připomínky a na takovém programu začít sjednocovat občany našeho státu. 

To je báze, na které lze sjednotit většinu naší společnosti. Lidé tak nabydou již dlouhou dobu ztracenou motivaci ke svému dalšímu životu, svému výkonnostnímu a odbornému růstu, schopnost opět plánovat i v rámci rodiny, a hlavně chuť k životu. 

Krom toho nový světový finanční systém spolu s agendou GESARA zajistí lidem solidní živobytí bez obav o bydlení či potravu, bez obav z chudoby apod. Bude upřednostňovat tvůrčí a konstruktivní přístup lidí k výkonu různých jejich činností. Má zajištěny potřebné finanční zdroje k realizaci těchto záměrů. 

Další z podmínek dohody GESARA znamená závazek k ukončení válek a k návratu zejména amerických vojáků ze zahraničních základen domů, což je jedním z prvních předpokladů k mírovému vývoji ve světě. A to platí i pro další země obdobně. 

Takové perspektivy jsou ve svém souhru nazývány Zlatý věk a představují alternativu k modelu prosazovaném globalisty a tedy i EU. Ten spočívá v depopulaci až 90 % obyvatelstva naší planety, k odebrání veškerého majetku přeživším, k jejich zotročení atd.. 

Je to doslova výběr mezi životem a rozvojem lidstva a mezi záhubou většiny lidstva a úplným zotročením zbytku.

Stojíte tedy před volbou mezi NWO a Zlatým věkem. Žádná cesta zpátky neexistuje, máme však na výběr. 

Zdánlivě samostatnou, leč nikoliv odtažitou je pak otázka znovusjednocení České a Slovenské republiky, z nichž jsou krok po kroku formovány jen součásti jakýchsi euroregionů pod cizí nadvládou. Budeme-li mít dost rozumu a chuti přečíst si něco o "prutech Svatoplukových", tak na to přijdeme v obou zemích sami. 

Shrnutí: 

Je zřejmé, že: 

  • systémová změna je závislá na souběhu vnějších a vnitřních okolností, resp. podmínek; 
  • tento článek rekapituluje různé možnosti vnitřního vývoje, a to v závislosti na vývoji vnějším, který nelze teď (především z hlediska rychlosti) zcela předjímat. Článek proto není a ani nemůže být nějakým konkrétním návodem, pouze shrnuje legální varianty možného postupu a dává námět k usilovnému přemýšlení čtenářů; 
  • je nesmyslné dále čekat a požadovat referenda k vystoupení z EU či k provedení systémové změny. Jednak proto, že referendum k tomu za stávajících okolnosti lidé nikdy neprosadí, navíc by k tomu byla jednostranná zcela negativní kampaň mainstreamu. A za dosud stále nízké informovanosti občanů, kterou nezlepšili ani ti, kteří se referendem stále dokola ohánějí, ač vědí, že ho nejsou schopni prosadit, výsledek takového referenda by byl krajně nejistý, obzvláště po již realizovaných dávkách očkování pro většinu občanů; 
  • nyní dochází k rozhodování o našem osudu, a to doslova a do písmene, aniž si to mnozí lidé u nás dosud uvědomují;
  • pokud občané se rozhodnou pro variantu své přímé účasti ve volbách bez volby politických stran či hnutí, nemohou tak ale učinit do doby změny ústavy. Ta musí být odhlasována podle platné ústavy 3/5 všech poslanců sněmovny a 3/5 přítomných senátorů (pokud by byl senát nadále zachován). 

Příznivci Programu pro občany ČR, s nímž se lidé budou moci v krátké době začít seznamovat, budou tedy muset do nejbližších sněmovních voleb jít do voleb ještě pod hlavičkou k tomu účelově vytvořeného hnutí, aby se tak do volebního klání vůbec kvalifikovali. Tedy zatím respektovat stávající ústavu a volební zákon. Ty mohou měnit až po volbách v případě dosažení potřebného úspěchu. (stále mám na mysli ústavní postupy). 

Na závěr bych chtěl ještě připomenout, že diskutované téma dává pouze zcela základní představu o možných alternativách vývoje, nedává bližší představu o podmínkách nového světového finančního systému a s tím související dohody GESARA. 

Toto téma se stává stále aktuálnějším, takže se k němu vrátím v nejbližší době. 

Pokud tento článek pomohl k rozšíření informovanosti a obzoru alespoň části našich občanů, pak svůj účel splnil.