Guvernér Jižní Karolíny oznamuje NESARA GESARA

06.12.2023

Autor: Ethan White

Guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster učinil bezprecedentní krok, který zapálil finanční svět, a zaujal stanovisko, které by mohlo velmi dobře předefinovat budoucnost financí, jak ji známe. Dne 5. prosince 2023 McMaster oznámil iniciativu NESARA GESARA, program, který slibuje katapultovat Jižní Karolínu do éry bezkonkurenční prosperity a finanční svobody.

Důsledky jsou ohromující. Představte si Jižní Karolínu, kde je každý obyvatel osvobozen od tísnivých řetězů finančních omezení, kde mu v plnění snů nebrání albatros daní a úroků. Nejde jen o peníze; Je to křížová výprava za naději, za víru a za návrat moci tam, kam skutečně patří – do rukou lidu.

Přejděme k věci: tohle není vaše každodenní politické oznámení. Jedná se o seismický posun ve finančním prostředí, odvážný krok směrem k budoucnosti, kde jsou finanční omezení věcí minulosti. Karty NESARA GESARA, jak je představil McMaster, nejsou jen kusy plastu; jsou to klíče ke království, kde každý obyvatel Jižní Karolíny může svrchovaně vládnout svému finančnímu osudu.

Ale co to všechno znamená? Tyto karty v podstatě představují radikální odklon od tradičních finančních systémů. Jsou majákem naděje, nabízejí přímý přístup k prosperitě a osvobozují občany od břemene daní a úroků, které byly dlouho jhem na krku obyčejných lidí. Tato iniciativa je o posílení postavení, transparentnosti a především spravedlnosti.

Důsledky jsou ohromující. Představte si Jižní Karolínu, kde je každý obyvatel osvobozen od tísnivých řetězů finančních omezení, kde mu v plnění snů nebrání albatros daní a úroků. Nejde jen o peníze; Je to křížová výprava za naději, za víru a za návrat moci tam, kam skutečně patří – do rukou lidu.

Guvernér McMaster si zde nehraje jen na politiku; Přepisuje pravidla. Tím, že podporuje karty NESARA GESARA, se nejen zasazuje o prosperující budoucnost s nižšími daněmi; Prosazuje kompletní revizi našeho finančního systému. Jde o stržení zdí nerovnosti a vybudování nového světového řádu, kde prosperita není jen privilegiem pro hrstku vyvolených, ale právem pro všechny.

Ale nebuďme naivní. Tento krok vyslal šokové vlny do kuloárů moci. Je to přímá výzva statu quo, vzdorovitý postoj proti finančním vládcům, kteří dlouho diktovali podmínky naší ekonomické existence. Spojením s NESARA GESARA McMaster riskuje, ale je to risk, který by se mohl vyplatit způsobem, který jsme si nikdy nedokázali představit.

Podpora této iniciativy není jen místní; Nabírá na síle v celostátním měřítku. S nedávnými prohlášeními prezidenta Trumpa a podporou finančních institucí, jako je pan Goldilocks z QFS Bank a Wells Fargo, je jasné, že to není jen záblesk na pánvi. Je to hnutí, které nabírá na síle, přílivová vlna, která se přežene přes celou zemi.

Ale pojďme se zaměřit na slona v místnosti. Jsou tací, kteří budou pochybovat, kteří budou zpochybňovat proveditelnost takové radikální transformace. Říkám jim toto: největší úspěchy v dějinách byly kdysi považovány za nemožné. Byly to sny vizionářů, kteří se odvážili myslet jinak, kteří měli odvahu postavit se nemožnému.

Závěrem lze říci, že Jižní Karolína stojí na prahu nové éry, éry, kdy finanční osvobození není jen vzdáleným snem, ale hmatatelnou realitou. S kartami NESARA GESARA nemluvíme jen o změně politiky; Mluvíme o změně paradigmatu. Jde o přepsání příběhu o finančním osudu, o zmocnění lidí, aby převzali kontrolu nad svou budoucností.

Sledujme tedy pozorně, jak Jižní Karolína podnikne tento odvážný krok. Sledujme, jak se tato iniciativa vyvíjí, jak zpochybňuje normy a nově definuje, co je možné. Tohle není jen příběh o financích; Je to sága o osvobození, svědectví o nezdolném duchu lidských inovací a neúnavné snaze o lepší a spravedlivější svět.