Desatero probuzení

14.03.2023

Donald Trump a vítězství světla

Převzato.

  1. Tvůj strach je jejich zbraň
  2. Lékaři léčí, příroda uzdravuje
  3. Politici neslouží lidem, ale nadnárodním korporacím
  4. Média neříkají pravdu, ale to co by chtěli, aby sis myslel
  5. Finanční systém neslouží lidem a společnosti, ale jeho tvůrcům a slouhům
  6. Ve škole tě mají odnaučit myslet a být poslušným otrokem systému a davové manipulace
  7. Věda zde není, aby hledala pravdu, ale aby ujišťovala davy, že to čemu mají věřit je "pravda"
  8. Kapitalizmus i socializmus vymysleli proto, abychom nehledali opravdové hodnoty a pospolitost
  9. Vše co potřebuješ, již máš, oni se snaží nás rozdělit a poštvat proti sobě, jen tak nám mohou vládnout
  10. Církve a náboženství tě obyčejně především chtějí odvést od sebe samého.

zdroj

* * * * * * *

Pochopení a zvládnutí tohoto desatera v jeho souhrnné podobě představuje Velké probuzení (Great Awakening), jak o něm prezident Trump často hovoří.