Dánští výzkumníci potvrzují rozdíl v kvalitě šarží mRNA „vakcíny“ Pfizer spojený s vedlejšími účinky, včetně úmrtí

13.04.2023

Již delší dobu se upozorňuje na rozdíly u jednotlivých šarží tzv. "covid vakcín" Pfizer. Některé mají nulové účinky na úrovni placeba, jiné zanechávají nepříznivé vedlejší účinky, které časem odezní, jiné způsobují invaliditu a některé šarže dokonce smrt.

I když se o tomto faktu píše dlouho, stále je odkazován do sféry konspiračních teorií. Přitom tyto skutečnosti byly opakovaně potvrzeny i odborníky, kteří se nebáli na zásadní rozdíly v šaržích upozornit.

Nyní je zde nová studie, kterou prezentovali dánští experti. 

Trojice dánských výzkumníků, vedená vedoucím výzkumníkem Peterem Riisem Hansenem, kardiologickým oddělením, univerzitní nemocnicí Copenhagen-Herleve a Gentofe, nedávno zveřejnila výzkumný zápis v časopise European Journal of Clinical Investigation.

Ve studii pod názvem "Bezpečnost BNT162b2 mRNA COVID-19 závislá na dávkách" vědci uvádí, že našli tři skupiny šarží vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19 s nízkou, střední a vysokou mírou nežádoucích účinků.

Tuto již dlouhodobě známou informaci nyní potvrzuje i Peter A. McCullough, který se také věnoval výzkumu jednotlivých šarží.

Po mnoho měsíců panovalo podezření, že mohou existovat výkyvy v šaržích vakcín, které by mohly částečně vysvětlit tato pozorování.

V rámci schvalování reakce na mimořádné situace výrobci vakcín a jejich dodavatelé nekontrolují konečné naplněné a hotové injekční lahvičky. Jedná se o novinku pro široce používaný produkt jakéhokoli druhu.

Je možné, že lipidové nanočástice se agregují v suspenzi, a proto některé šarže obsahují více mRNA než jiné. Vzhledem k tomu, že velikost šarže se v průběhu času měnila, je také možné, že kontaminanty z výrobního procesu jsou koncentrovány v některých menších šaržích ve srovnání s většími.

Problém kontaminace vyšel najevo, když Japonsko poslalo zpět miliony dávek a našlo viditelné kontaminanty na dně lahviček.

Navíc, protože kovové kuličky se používají v kontaktních zařízeních biologické obrany, je možné, že menší počáteční šarže obsahovaly magnetické zbytky, které vysvětlovaly "magnetismus" v rameni u lidí, kterým byla vakcína podána, jak bylo uvedeno na začátku očkovací kampaně.

Ve zprávě Schmelinga a spolupracovníků o vakcíně mRNA COVID-162 společnosti Pfizer BNT2b19 bylo zjištěno, že 71 % závažných nežádoucích účinků pocházelo ze 4,2 % dávek (vysoce rizikové šarže) a naopak <1 % těchto příhod pocházelo z 32,1 % dávek (šarže s nízkým rizikem).

U šarží s vysokým a středním rizikem byl deklarovaný rozptyl 78 % a 89 %. Takže čím více dávek těchto injekčních lahviček bylo podáno, tím více nežádoucích účinků bylo hlášeno. To znamená, že převážná část rizika spočívá v konkrétní injekci a nikoli v osobě, která ji obdržela.

Různé kvality injekcí. Počet podezření na nežádoucí účinky (SAE) po očkování BNT612b2 mRNA v Dánsku (27. prosince 2020 až 11. ledna 2022) odpovídající počtu dávek na šarži očkovací látky. Zdroj

  • MODRÁ: 70,78 % všech nežádoucích účinků, 27,49 % všech závažných nežádoucích účinků a 47,16 % všech úmrtí způsobených pouhými 4,22 % šarží
  • ZELENÁ: 28,49 % všech nežádoucích účinků, 71,5 % všech závažných nežádoucích účinků a 51,99 % všech úmrtí je způsobeno 63,69 % šarží
  • ŽLUTÁ: 0,38 % všech nežádoucích účinků, 1,01 % všech závažných nežádoucích účinků a 0,86 % všech úmrtí je způsobeno 32,09 % šarží, které působí spíš jako placebo

Tyto výsledky jsou zásadní. Naznačují, že debakl vakcíny proti COVID-19 je ve skutečnosti produktovou záležitostí a ve většině případů není způsoben zranitelností pacientů.

Nedostatek kontrol navíc vedl k bezpečnostní katastrofě. Někteří nešťastní pacienti dostávají příliš mnoho mRNA, nečistot nebo obojího, a proto jsou vystaveni škodlivým a v některých případech smrtelným injekcím…

Celý článek zde: