Dokument o zavádění a léčebném působení lůžek MedBeds

01.12.2021

Lůžka MedBeds by mohla navždy změnit podobu medicíny. Tato úžasná lůžka dokážou opravit tělo způsobem, který jsme doposud nepoznali.
Lůžka Med Beds využívají technologii, která za pomoci původních kódů ve vaší DNA opraví vaše tělo do stavu optimálního zdraví. Tato technologie již byla otestována.

Díky této technologii se naše společnost z medicíně posune k zaměření na wellness, nikoliv na nemoc. Žádný průmysl již nebude mít důvod vydělávat na nemocech. Díky MedBeds bude moci každý člověk svobodně obnovit své zdraví a žít do vyššího věku, než bylo doposud možné.

Tato technologie je k dispozici již 50 let a je naprosto bezpečná. Tajný vesmírný program ji úspěšně používal posledních 50 let.

Financování: Lůžka MedBeds se připravují ve specializovaných léčebných centrech. Zpočátku budou k dispozici mimo současný systém zdravotní péče. Až bude technologie lůžek odhalena, nemocnice a velké farmaceutické firmy budou vyřazeny ze hry. Důvodem je, že náš zdravotnický systém již nebude založen na nemoci, ale na zdraví. Technologie bude kompletně financována bílými klobouky/armádou.

Cena: Za používání MedBeds nebudou žádné poplatky. Veřejnosti budou k dispozici zdarma. Náklady budou hrazeny armádou a bílými klobouky.

Zavedení ve světě: V každé zemi bude hlavní centrum, kde si lidé budou moci rezervovat termín léčby. Na první schůzce proběhne konzultace, která bude zahrnovat anamnézu a vyšetření celého těla. Poté budou data o pacientovi zadána do kvantového počítače, který rozhodne o naléhavosti pacientových potřeb. Na základě tohoto posudku bude naplánována návštěva blízkého centra.

Spuštění: V současné době se předpokládá, že možnost léčby na MedBeds bude zahájena v polovině ledna roku 2022. Toto datum se může změnit v důsledku vojenské činnosti. Zpočátku budou lůžka MedBeds po určitou dobu pod intenzivní kontrolou armády, aby nedošlo ke zneužití této technologie. Nebude zde žádné přednostní zacházení kvůli společenskému postavení. Se všemi lidmi bude zacházeno spravedlivě a lůžka budou k dispozici nejprve pro lidi, kteří je nutně potřebují.

Vnitrostátní provoz: Po odtajnění lůžek MedBeds bude zřízena národní telefonní linka, na které si lidé budou moci rezervovat termíny.

Produkce: Lůžka MedBeds se replikují pomocí pokročilé technologie. Odhaduje se, že denně lze vyrobit 1 000 lůžek MedBeds určených k distribuci.

Odborný personál

Zdravotnický personál: Lůžka MedBeds jsou vyspělou lékařskou technologií. Zpočátku budou lůžka MedBeds k dispozici pouze konkrétním léčebným centrům a nebude je možné zakoupit pro vlastní kliniku nebo domov. Stejně jako u všech pokročilých lékařských technologií je k bezpečnému používání této technologie zapotřebí poměrně dlouhého školení. Je také zapotřebí značného množství znalostí týkajících se biologie, lékařství a chorob. Pro člověka bez zdravotnického vzdělání by to vyžadovalo nejméně 12 až 18 měsíců školení. V době, kdy budou lůžka MedBeds poprvé zavedena, je budou používat pouze profesionální zdravotníci, kteří byli vyškoleni vojenským personálem.

Kliniky budou provozovat zdravotnická oddělení armády spolu s dobrovolníky. Ti, kteří budou využívat lůžka jako praktičtí lékaři, budou požádáni, aby pracovali pouze na pozvání. Později budou pro zdravotníky k dispozici kurzy a volná pracovní místa.

Tuto technologii nemůže obsluhovat člověk bez lékařského vzdělání. Pokud máte například pacienta se srdečním selháním, nebo s těžkým zraněním po autonehodě, musíte před vstupem do MedBed znát první pomoc a vědět, jak pacienta ošetřit.
Odborník bude muset vědět, jak přečíst určité anomálie, které lůžko vyhodnocuje. Mnoho lidí nebude rozumět technologii MedBeds. Nejedná se o technologii, kterou může někdo jednoduše ovládat stisknutím tlačítka. Tak to zkrátka nefunguje.

Střediska: Zpočátku budou pravděpodobně hlavní centra rozeseta po jednotlivých státech a lůžka nebudou k dispozici ke koupi. Vaše žádost o léčbu bude záviset na možnostech momentálně dostupných služeb. Bude možnost využití i dalších technologií, pokud budou potřeba, během čekací lhůty.

Školení: Možná bude nedostatek lékařů, protože mnozí z nich budou postaveni před soud za zločiny proti lidskosti.
V podstatě budou nejprve osloveni zdravotníci, nebo lidé s lékařskými znalostmi, kteří mají skutečně vyšší vibrace. Zpočátku budou zdravotníci vybíráni pouze na základě pozvání.
Lidé budou vyškoleni ve všech typech zdravotnických lůžek, protože každé centrum bude mít více typů. Každý zaměstnanec bude muset být vyškolen pro obsluhu těchto lůžek.
Náklady na školení nebudou. Školení zajistí armáda a dobročinnost. Typ školení bude odpovídat individuálnímu zázemí. Například asistent zdravotní sestry bude vyžadovat více školení, než mozkový chirurg.

Sestavení týmu: Pokud chcete mít středisko zdravotnických lůžek MedBeds, budete potřebovat šest operačních sálů a sedm zdravotnických lůžek. Dvě lůžka v jednom pokoji, který musí být extra velký. Bude třeba mít předoperační pokoj a pooperační pokoj. Oba s přibližnou kapacitou 30 lůžek. Také noční oddělení s asi 27 pokoji, každý s asi čtyřmi lůžky. Dále by zde muselo být přibližně 15 až 20 poradců a případně další holistický personál. Potřebujete také pomocný personál, jako jsou recepční, personál jídelny, uklízečky, personál prádelny, dozorci atd. Dále pak lékaře a techniky, kteří budou obsluhovat lůžka. Kromě toho budete potřebovat mnoho zdravotních sester pro předlékařskou a polékařskou péči. Je to obrovský úkol, což je důvod, proč budou po nějakou dobu zdravotnická lůžka řízena armádou a aliancí.

Příprava na léčbu a předpoklady

Úvodní schůzka: Procedura trvá od několika minut do 15 hodin, v závislosti na tom, co si necháváte dělat. Když zavoláte do svého národního centra, domluví vám úvodní konzultaci s centrem ve vašem nejbližším okolí. Když se dostavíte na konzultaci, lékařský personál s vámi projde vaši anamnézu. Na tomto sezení vám bude provedeno kompletní vyšetření celého těla, v obvyklém druhu nemocničního pláště, které trvá několik minut. Poté s vámi proberou nálezy ze skenu a podrobnosti o vašich výsledcích. Proberete, co chcete napravit, a tato data budou zadána do počítače. Poté počítač rozhodne o tom, kam vás zařadí na seznam, a bude vám oznámeno datum, čas a místo ošetření.

V den ošetření budete požádáni, abyste se převlékli do županu, a dostanete lehké sedativum. Poté, až si lehnete na lůžko, vám bude puštěn uspávací plyn. Tento plyn vás udrží ve spánku po celou dobu ošetření. Po skončení ošetření budete přesunuti do zotavovací místnosti, kde vás prohlédnou zdravotníci. V závislosti na typu zákroku, který jste podstoupili, vás mohou navštívit také poradci.

Počet potřebných sezení: Většina problémů se vyléčí během jedné návštěvy. Složitější případy mohou vyžadovat až 3 sezení.

Příprava na sezení: Každý dostane před nástupem na lůžko sedativum a poté je uspán na dobu ošetření, ať už je to několik minut, nebo 15 hodin. Klaustrofobie není problém.

Přednostní přístup: Neopíchaní mají přednost před opíchanými. Lidé, kteří utrpěli vedlejší účinky z dobrovolného vpravení jedu do těla z vakcín, budou léčeni až po těch, kteří se nenechali napíchat. O potenciálním nebezpečí vakcín jsou již nějakou dobu k dispozici tuny dat. Každý si mohl udělat domácí úkol a dozvědět se o jejich možné škodlivosti.
Ti, kteří se narodili s těžkými nemocemi a mají onemocnění s dalšími zdravotními problémy, se dostanou na lůžka MedBed jako první. Každý měl možnost volby, zda se nechá napíchat. Rizika byla lidstvu řečena, takže si každý mohl vybrat.

I když budou mít neopíchaní přednost, předpokládá se, že všichni jedinci, kteří budou potřebovat ošetření, budou okamžitě ošetřeni. Není třeba se obávat, že by ošetřeni nebyli.

Lidé bez domova: Budou zřízeny humanitární týmy, které budou oslovovat bezdomovce k ošetření. Nikdo nebude vynechán.

Výhled do budoucna: Uvědomte si, že se se zavedením systému Nesara/Gesara změní svět. Nebudou existovat bezdomovci, žebráci, chudoba, utrpení ani hlad. VŠECHNO se změní.

Léčebné schopnosti lůžek MedBeds

1. Přínosy pro zdraví.
Lůžka Med Beds mohou napravit zdravotní problémy pacienta a obnovit tak optimální stav těla jedince.

2. Regenerace orgánů.
Lůžka mohou nahradit nebo vypěstovat končetiny a orgány.

3. Nové kosti a hojení.
Těm, kteří mají protézu, ji lůžko odstraní a rozpustí, aby mohlo dojít k blahodárnému uzdravení.

4. Chirurgie.
Operace na lůžkách MedBeds přinesou okamžité výsledky. Například baseballový nadhazovač, který potřebuje operaci, se může dostat na lůžko MedBed a být připraven nadhazovat velmi brzy po zákroku. Ve skutečnosti bude připraven nadhazovat dříve, než se probudí a vystoupí z lůžka MedBed.

5. Poškození z vakcín.
Lůžka mohou zvrátit poškození způsobená vakcínami, nicméně ti, kteří jsou neopíchaní a mají přirozená zranění, budou mít v léčbě přednost.

5+1. Pacienti se srdečními chorobami.
Lůžka MedBed vyléčí srdeční problémy všech typů.

7. Závislosti.
Ano, závislosti lze léčit. Lidé však budou muset stále pracovat na tom, proč se vlastně stali závislými.

8. Rozpuštění předmětů, které byly do těla přidány během operace.
Lůžka rozpustí všechny chirurgicky přidané předměty a napraví škody, čímž se tělo vrátí do zdravého stavu před začátkem zdravotních problémů.

9. Chemoterapie.
Lůžko MedBed nejen zvrátí škody způsobené chemoterapií, ale také vrátí tělo do stavu úplného zdraví a odstraní všechny abnormální výrůstky.

10. Alergie.
Alergie budou odstraněny.

11. Zubní lékařství.
Všechny problémy se zuby budou napraveny a zuby se zregenerují. Zuby se také v případě potřeby narovnají.

12. Nadváha.
Ano, můžete se vrátit na svou ideální váhu.

13. Zrak a sluch.
Ano, váš zrak a sluch se mohou vrátit do optimálního stavu. Lze také napravit šedý zákal.

14. Jizvy.
Jizvy se opraví a zmizí.

15. Schizofrenie.
Duševní problémy lze napravit.

16. Autisté.
Autistickým dětem lze pomoci s uzdravením.

17. Ortopedie.
Ortopedické záležitosti, jako je úprava kostí a korekce kostí, budou také řešeny.

18. Deprese.
S depresí se bude lidem pomáhat postupně. Nakonec se jedinec bude muset vypořádat s traumatem konstruktivní cestou. Bude zde mnoho duchovně vyškolených poradců, lidských i nelidských, kteří pomohou každému, kdo má deprese.

19. Vylepšení intelektu a charakteru
MedBeds mohou někoho učinit empatičtějším, inteligentnějším atd. Lze se také naučit (stahovat z morfogenetických polí vesmíru) i další jazyky. Je však důležité, abyste měli důvod používat vylepšení, o jejichž stažení žádáte. Například by nebyl důvod stahovat všechny jazyky na této planetě, pokud je neplánujete používat. Velkou část zkušeností na této planetě tvoří proces učení se potřebným znalostem.

20. Dokonalé zdraví.
MedBeds obnoví vaše tělo do optimálního zdraví.

21. Uzdravení mysli.
Když uzdravíte mysl, uzdravíte i tělo.

22. Vitalita.
MedBeds navrací jednotlivcům optimální zdraví. Pokud je vám například 80 let, budete mít nejlepší zdraví pro 80leté. To však neznamená, že budete stejně čilí a fit, jako kdyby vám bylo 30 let. Regresí věku si můžete prodloužit život. Ne každému však bude regrese věku schválena. Není to něco, co se bere na lehkou váhu. Bude schválena pro správné účely.

23. Problémy od narození.
Lůžka mohou napravit problémy, které se projevily i při narození.

24. Oprava DNA.
Lůžka MedBeds napraví genetická data, která jsou vypnutá, jako je MTHFR, estrogenová dominance a problémy s metylací pomocí detoxikace a vyčištění DNA.

Dodatečné fyzické změny:
1. Vlasy.
Můžete změnit barvu vlasů a jejich růst.

2. Oči.
Můžete si změnit barvu očí. Zrak a problémy s očima lze také opravit.

3. Výška.
Vaši výšku lze změnit, avšak pouze za mimořádných okolností.

4. Pohlaví.
MedBeds můžou v případě potřeby změnit pohlaví zpět na vaše původní pohlaví.

5. Vzpomínky.
Všechny vzpomínky se vrátí, pokud byly potlačeny.

5+1. Tetování.
Lékařská lůžka mohou odstranit i tetování.

7. Zuby.
Zuby lze narovnat a nechat znovu vyrůst.

8. Kouření.
MedBeds můžou zvrátit poškození způsobené léty kouření.

9. Znalosti.
Je možné stahovat informace. Do mozku lze stáhnout jakoukoli informaci včetně cizích jazyků. Součástí lidské zkušenosti je však získávání znalostí.

Duševní traumata
Co je vyloučeno: Duševní a emocionální trauma nebude napraveno. Technologie může vzpomínky potlačit, ale v určitém okamžiku se budete muset s traumatem vypořádat.

Vzestup: MedBeds opraví pouze fyzické tělo, ale na emocionálních a mentálních problémech bude muset každý pracovat sám. Je zřejmé, že práce na těchto problémech je to, co jednotlivce nutí zvyšovat své vibrace. Takže možná, že mít přístroj, který by to dělal za vás, by bránilo procesu vašeho vzestupu. To je možná důvod, proč se MedBeds zaměřují na léčení fyzického těla.

Časový rozvrh léčby
Maximálně třikrát: V tuto chvíli jediná věc, kterou lůžka nemohou udělat, je věkově regresovat někoho více než třikrát, protože mozkové buňky nejsou stavěné na více než dvě regrese.

Víra: Zdá se, že někteří lidé věří, že do léčení musíme zapojit svou vůli a překonat všechny obtíže, které z toho vyplynou. Možná věří, že se musí bránit zázračnému uzdravení. Je volbou každého, zda v takové věci věří, a my musíme jeho přesvědčení respektovat.

Svobodná vůle: Každý člověk má svobodnou vůli. U těch, kteří mají destruktivní myšlení, se může stát, že odejdou ze sezení na MedBed a do druhého dne budou díky svému nastavení takoví, jací byli před návštěvou MedBed. Někteří lidé si své problémy a bolest prostě užívají.

MedBed a nová země tu nejsou proto, aby měnily lidi na takové, jaké byste je nejraději měli. Tato technologie je tu proto, aby pomáhala zdraví a vitalitě po fyzické stránce. Je volbou každé duše myslet, cítit a chovat se určitým způsobem, aby tato duše prožila daný život, a je proti univerzálnímu zákonu zasahovat do této volby prožitku.

Regrese věku
Tajný vesmírný program nedokázal zdokonalit technologii, která by se zabývala účinky věkové regrese na mozek. Regrese věku je zcela jiný proces, než léčení těla. Technologie při regresi věku funguje jinak.
V současné době platí, že pokud regresi stáří podstoupíte více než třikrát, zvyšuje se pravděpodobnost demence, zjizvení, neurologických a motorických problémů.
Věkovou regresi můžete bezpečně podstoupit dvakrát. Potřetí začnou mozkové buňky odumírat.

Domácí zvířata
Lůžka působí i na domácí zvířata. To se týká všech zvířat. Psy, kočky, koně a všechny živé tvory s nimi lze léčit. Všechna zvířata mohou využívat technologii MedBed.

Životní styl
Lidé mohou potřebovat určité vzdělání v oblasti udržování zdravého životního stylu, aby nebyli závislí na technologii. Je to podobné, jako když podstoupíte léčbu, pak se vracíte domů a zase děláte všechny věci, které jste dělali předtím. Vaše výsledky tak mohou začít slábnout. A ano, v mnoha případech bude třeba lépe volit svůj životní styl.

Délka života
Nemůžete si vybrat, že budete žít věčně. Abyste mohli pokračovat dál, potřebovali byste přenos duše.
Budete moci žít více než 100 let a být zdraví. Bude možné, aby lidé byli schopni žít více než 200 let.

Frekvence
Frekvence a energetické vzorce zpřístupňují DNA a způsob, jakým se geometricky uspořádává. DNA sama o sobě je anténou, která čerpá frekvence a energie z prvotního zdroje (morfogenetického pole). Proto je každý člověk specifický svým osobním vyjádřením zdroje a dokonce i fyzický vzhled je vyjádřením jeho individuálního aspektu.

Být otevřený přijímání požehnání je životně důležité.

Budoucnost zdravotnické péče
1. FDA
FDA nemusí tuto technologii schvalovat, protože činnost FDA bude ukončena. Neslouží v prospěch lidstva.

2. Domácí použití
MedBeds nebude možné zakoupit ještě nějakou dobu po počátečním uvedení na trh. Co se týče ceny za lůžko, o tom se zatím nic neví.

3. Prosperita a hojnost pro všechny
Lidstvo bude mít v blízké budoucnosti zdraví, prosperitu a hojnost. Lůžka MedBeds jsou součástí této prosperity.

Informace poskytla Skye Prince prostřednictvím kanálu na Telegramu "Skye's Med Bed Room" 2021, dokument "Q&A-MedBeds". (zdroj)
překlad © Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021